Firma finants

Leheküljel Finants saab sisestada kliendi või tarnija konto. Kui Firma on nii klient kui ka tarnija, siis tuleks sisestada mõlemad kontod, vajutades kiirvalikuklahvi F5.

Näidiskontoplaani kasutades on kliendi konto 122 ostjatelt laekumata arved ja tarnija konto 2311 arveldused hankijatega.

Linnuke lahtrisse KMD INF panna, kui firma arveid tuleb deklareerida (üle 1000 eurose käibe korral).

fiirma_finats