Kauba ostuhinnad

Leheküljel Ostuhinnad saab sisestada kaubale tarnijate viisi kauba käibemaksuta ostuhinna, valuuta ja vajadusel ka juurdehindluse protsendi. Tarnija ja valuuta valitakse vastavatest loeteludest, juurdehindluse protsent on käsitsi sisestatav. Sisestada saab mitu ostuhinda, näiteks kui erinevatelt hankijatelt ostetakse kaupa erinevate hindadega.

Ostuhinda pakub programm ostutellimusel ja -arvel, samas saab seda muuta. Kui tarnijat pole valitud, pakub programm esimesel real oleva kauba ostuhinna.

kaup_ostuhinnad