Laekumine

Laekumise sisestamiseks tuleb kõigepealt valida firma, kes maksis ning kas tegu oli laekumise või tagasimaksega. Tagasimakse valitakse automaatselt, kui valite firmaks hankija. Seejärel valida kuupäev, summa, tasumise viis ja soovikorral objekt. Valuuta ja kurss tulevad automaatselt vastavalt firma andmete kaardil olevaile, kuid neid saab laekumise kaardil, sarnaselt ülejäänud valikutele muuta. Iga panga ja kassa jaoks on vaja teha eraldi tasumise viis, et saaks näidata, mis kontole summa debiteeritakse. Näiteks: Swedbanka laekumine, SEB Panka laekumine või kassasse laekumine. Vaikimisi tasumise viisi saab seadistada menüüs Müük – Müügi seadistused leheküljel Laekumised.

laekumine_1

Laekumine on vaja kinnitada, et tekiks kanne pearaamatusse. Kinnitamiseks tuleb klõpsata tabalukuga ikoonil või kiirklahvil Ctrl+K.  Seejärel tuleb laekumine siduda kasutades kiirklahvi F6 või valides klambri ikooni  alt Seosed arvetega. Avaneb Arvelduste info aken, kus tuleb teha hiire topeltklõps konkreetsel arvel või arvetel, mida soovitakse laekumisega siduda ja vajutada OK.

laekumiste_arvelduste_info

Laekumist saab muuta, kui võtta kinnitus maha. Pärast paranduste sooritamist tuleb laekumine uuesti kinnitada ja vastava müügiarvega siduda. Kanded parandatakse automaatselt ära. Laekumist saab ka kustutada, selleks tuleb kõigepealt laekumisel kinnitus maha võtta ja klõpsata laekumise kaardil kustuta nuppu või Ctrl+Del.

Laekumiste import

Laekumiste impordi moodul toob panga väljavõtte failist programmi kõik laekumised, kinnitab need ja seob arvetega FIFO meetodil või viitenumbri järgi. Moodul aitab aega kokku hoida firmadel, kellel on igakuiselt palju laekumisi klientidelt, samuti vähendab sisestusvigade tekkimise ohtu.

Laekumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte CSV, TH5 või TH6 formaati.

Laekumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (CSV, TH5, TH6, TXT), väljade eraldaja ” ; “, tasumise viis ja klõpsata klahvile Alusta importimist.

  • SEB Panga puhul Profit toetab CSV formaati.
  • Swedbangas saab importida CSV, TH5, TH6_IBAN ja CSV_IBAN formaadis faile.
  • LHV Panga puhul saab importida TH6_IBAN formaadis tekstifaili.

Seejärel tuleb valida panga väljavõtte fail välja ja vajutada Open.

Laekumiste impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik laekumised panga väljavõttelt.

laekumiste_import

Rohelise värviga on tähistatud laekumised, mis on juba varem imporditud. Topelt ei impordita.
Musta värvi tekstiga read on korras st programm tundis automaatselt maksja ära. Otsitakse sellises järjekorras:

  • täpne nimevaste
  • viitenumber firma registris
  • viitenumber müügiarvel
  • osaline nimevaste
  • pangakonto number

Punase värviga on toodud laekumised, mille maksjat ei õnnestunud automaatselt tuvastada. Nendel ridadel saab kasutaja ise sisestada firma koodi või valida F5-ga. Kindlasti enter klahviga liikuda edasi.

NB! Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud laekumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast laekumisi, mis on juba käsitsi sisestatud.

Laekumiste impordi aknas leheküljel “Seadistused” saab lülitada sisse “Kinnitada laekumised impordi järel” ja “Siduda laekumiste kanded arvetega impordi järel”.

Kui kõik laekumised on üle kontrollitud ja Maksjad olemas, siis tuleb klõpsata klahvile Impordi kõik.