Müügiarve

Uue müügiarve koostamine

Alljärgnevalt on ära toodud, millised võimalikud väljad saab arve koostades täita. Osad väljad sõltuvad mooduli olemasolust, osad tehtud seadistustest ja osad väljad täituvad automaatselt, kuid saab arvel vajadusel muuta ning osad saabki jätta lihtsalt tühjaks.

Täidetavad väljad:

 • arve number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt jooksval majandusaastal suuremast numbrist edasi. Kahte ühesuguse numbriga arvet samasse majandusaastasse ei luba koostada. Uuel majandusaastal algab nummerdamine 1-st (muudetav). Tähti ja muid tunnuseid numbri ees või taga saab kasutada läbi objekti kasutusele võtu;
 • kuupäev – vaikimisi tänane kuupäev, aga saab ka muuta;
 • ostja – tuleb valida firmade andmebaasist, kui seal soovitud klienti ei ole, siis saab jooksvalt kohe lisada läbi valiku Uus;
 • maksja – vaikimisi sama, mis ostja. Kui maksja on teine firma, siis tuleb valida sobiv firmade andmebaasist või lisada läbi valiku Uus. Automaatse maksja määramise võimalus firmale (firma kaardil leheküljel Müük);
 • maksetähtaeg – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid võimalik sisestada ka eraldi igal arvel. Kui väli jääb tühjaks või jääb sinna null, siis trükitakse arvele maksetähtajaks arve kuupäev;
 • viivis – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid võimalik sisestada ka eraldi igal arvel. Kui väli jääb tühjaks või jääb sinna null, siis arvele viivist ei trükita;
 • objekt – tuleks valida objektide andmebaasist, kui soovite kasutada objekte (osakond, müügimees, projekt jms). Kui soovitud objekti pole, saab selle luua läbi valiku Uus;
 • ladu – vajalik sisestada lao kasutajatel lao kaupade korral, automaatselt tuleb vaikimisi ladu, mida saab muuta. Ka saab valida ladude andmebaasist, kui seal soovitud ladu pole, saab selle lisada läbi valiku Uus;
 • valuuta – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid seda saab muuta valides valuutade andmebaasist sobiva. Kui seal soovitud valuutat pole, saab selle kohe lisada, vajutades Uus;
 • valuutakurss – tuleb samuti automaatselt, saab muuta otse müügiarvel;
 • allahindlus – soodustuse protsent kogu arvele;
 • sularaha arve – teha linnuke kui arve eest tasutakse koheselt sularahas (arve kinnitamisel tekib aut. laekumise kanne kassasse);
 • kaardimakse – teha linnuke kui arve eest soovitakse maksta kaardiga (saab seadistada, et arve kinnitamisel tekib kohe ka laekumise kanne seadistatud kontole);
 • sisestatakse hinnad käibemaksuga – vaikimisi Programm – Firma andmed – Müügiarved lehel olev valik, kuid võimalik arvel muuta.

Kaubad:

 • kood – saab valida F5-ga, kasutada triipkoodilugejat või ise kirjutada sisse. Saab ka jooksvalt, töö käigus, uusi kaupu lisada;
 • nimetus – kauba nimetus, saab arvel muuta;
 • lisainfo – lisainfo kauba, toote, teenuse kohta. Siia kirjutatakse ka kauba kaardil olev lisainfo, kui see on müügi seadistustes aktiveeritud;
 • mõõtühik – tuleb vaikimisi selle kauba seadistustest, kuid võimalik ka arvel muuta;
 • kogus – tuleb sisestada kauba kogus, vaikimisi üks;
 • hind – vastavalt seadistusele, kas käibemaksuta või käibemaksuga müügihind. Tuleb automaatselt, kui kaubale on müügihind määratud hinnakirjas, mis kliendile määratud;
 • käibemaksu tariif – on määratud kauba juures, kuid saab valida käibemaksu tariifide loetelust;
 • käibemaksu % – käibemaksu tariifile vastav käibemaksuprotsent, tuleb automaatselt;
 • hind – kui on seadistatud käibemaksuta hind, siis kuvatakse selles veerus käibemaksuga hind. Kui seadistustes oli käibemaksuga hind, siis kuvatakse käibemaksuta hind;
 • allahindluse % – soodustuse protsent konkreetsele kauba reale;
 • kokku – rea summa kokku, tuleb automaatselt;
 • laoseis – kuvatakse valitud kauba lao jääk, kui selle näitamine on sisse lülitatud Lao seadistustes;
 • konto – tuleb müügikonto kauba kaardilt (tulukonto), mida saab otse arvel muuta. Realisatsiooni konto näitamine müügiarvel tuleks sisse lülitada Müügi seadistustes;
 • konto nimetus – kuvatakse valitud müügikonto nimetus.

Muu:

 • tarnetingimused – vajalik Intrastati aruannete jaoks;
 • tarneaeg – aeg päevades;
 • transportija – valitakse firmade loetelust, sobiva puudumisel saab kohe juurde lisada klõpsates Uus;
 • transpordiliik – valitakse transpordiliikide loetelust, sobiva puudumisel saab kohe juurde lisada klõpsates Uus;
 • arve koostaja – tuleb kasutajate loetelust, vaikimisi antakse hetkel sisseloginu;
 • viitenumber – vajalik arve tasumisel;

Hinnatäpsustused:

 • veokulu välisriigis – transpordikulud välismaal;
 • veokulu oma riigis – transpordikulud Eestis;
 • kindlustuse summa – kindlustuse maksumus;
 • muu – muud kulud;

Kasum: Sellel lehel kajastatakse omahind, kasum, katteprotsent ja juurdehindluse protsent kaupade lõikes ja arve kohta kokku.

Vajutades tabalukuga ehk kinnita ikoonil, koostab programm automaatse kande või kanded pearaamatusse. Kinnituse maha võtmisel saab arvet parandada, seejärel tuleb arve uuesti kinnitada ning automaatselt genereeritakse uus ja õige kanne pearaamatusse.

Müügiarvet saab parandada seni, kuni sellest ei ole koostatud lao väljamineku saatelehte. Kui saateleht on koostatud, tuleb paranduste tegemiseks esmalt kustutada saateleht, võtta maha arve kinnitus ja teha vajalikud muudatused. Uus saateleht tuleb koostada käsitsi, klõpsates klambri ikoonil . Kui ladu puudub, tuleb kinnitatud arve parandamiseks ennem kinnitus maha võtta.

Müügiarvet saab igal ajal kustutada (isegi kui saateleht on koostatud ja kinnitatud). Juba kinnitatud müügiarve kustutamiseks tuleb ennem arvel kinnitus maha võtta ning laomooduli olemasolul tuleb võtta kinnitus maha ja kustutada ka saateleht.  Müügiarve kustutamiseks tuleb klõpsata kustuta ikoonil või kiirklahvil Ctrl+Del.

Müügiarve kande kontod tulevad järgnevalt:

Kauba realisatsiooni konto seadistatakse kauba kaardil, kuid saab arvel muuta. Käibemaksu konto seadistatakse Käibemaksu tariifides ja tariif on valitud kaubale või sisestatud arvel. Ostja konto on määratud Firma andmetes. Sularahaarve puhul tehakse korraga ka teine kanne, mis tuleks seadistada Müük-Sularahaarvete seadistustes. Kaardimakse korral saab samuti seadistada laekumise kande Müük-Müügi seadistused-Kaardimaksed leheküljel.

Müügiarvel järgmisele reale saab liikuda Enter või Tab klahviga.

Järgmisele reale uut kaupa valima saab kiirelt klahvi F8 vajutamisega.

Müügiarvet tehes saab vaadata ka antud kliendile tehtud müükide ajalugu. Selleks tuleb peale kliendi valimist vajutada F6. Ajalugu saab vaadata nii kliendi, kauba kui ka dokumendi liigi (tellimused, pakkumised, arved) järgi.

Müügiarvel on võimalik koguse sisestamisel lasta automaatselt ära arvutada kauba kogukaal.

Arvete akna all paremas nurgas näeb arve kogusummat koos käibemaksuga.

Profitis saab kasutada erinevaid isekujundatud müügiarve vorme ja kliendi juures arvevormi määrata või valida arvel sobiv.
Vaata lisaks:

 

#kaubaliikumised