E-arvete saatmine

E-arve on elektroonilises formaadis arve, mida erinevad infosüsteemid võivad saata ja vastu võtta. Profit toetab Eesti e-arve formaati ja kasutab saatmiseks e-arvete operaatori Omniva teenuseid. Arve PDF formaadis, mida sai ka varem Profitist saata, ei ole e-arve.

Selleks, et Profitist e-arveid saata, tuleb:

  1. osta või rentida e-arvete moodul;
  2. uuendada Profit;
  3. taotleda uus võti Profitile, uue mooduli kasutusele võtuks;
  4. XML faili kliendile automaatseks toimetamiseks võimalik sõlmida leping Omnivaga e-arvete ekspordiks;
  5. teha seadistused menüüs Müük / Omniva e-arve seadistused vt juhendit: http://juhend.intellisoft.ee/muuk/muugi-seadistused/omniva-e-arve-seadistused/

Seejärel tekib paremale müügiarve päisesse valikud: e-arve

Valides Salvesta Eesti e-arve, saate sobivasse kohta salvestada müügiarve xml-formaadis.

Vajutades Lae e-arve Omnivasse ülesse, laetakse müügiarve Omniva keskkonda ja tuleb teade:e-arve2

Müügiarvel leheküljel E-teenused näete e-arve saatmise aega, staatust ja transaktisooni IDd.

e-arve3