Siseriiklik pöördmaks

Kuni 2016. aasta lõpuni rakendati siseriiklikku pöördkäibemaksu erikorda metallijäätmete, väärismetalli ja kinnisasja ostu-müügi tehingute puhul. Alates 01.01.2017 laiendati seda käibemaksu erikorda ka uute metalltoodete ost-müügi tehingutele. Alus: Käibemaksuseadus §41¹Lisainformatsiooni käibemaksu erikorra laienemisest metalltoodetele saab lugeda Maksuameti lehelt.

Siseriiklikku pöördmaksustamist saab rakendada ainult kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahelisele tehingule. Müüja peab veenduma, et talle ostja poolt teatatud käibemaksukohustuslase number on kehtiv ja pöördmaksustamist saab ka tegelikult rakendada.

Selleks, et programmis siseriikliku pöördkäibemaksu erikorda kajastada tuleb lisada uued käibemaksu määrad, seadistada kaubakaardil ostu- ja müügikonto ning kasutatavad KM tariifid.

KM määr 20% erikord ost, käibemaks 20%, müügikäibemaksu konto 2212 (müügi käibemaks), ostukäibemaksu konto 2211 (ostu käibemaks), KMD inf kood 20erikord ja erisuse kood 12.

km-maar-ost

KM määr 20% erikord müük, käibemaks 20%, müügikäibemaksu konto 2212 (müügi käibemaks), ostukäibemaksu konto 2211 (ostu käibemaks), KMD inf kood 20erikord, erisuse kood 02 ja tekst arvele:

 Pöördkäibemaksustamine KMS § 41(1)

km-maar-myyk

Pöördmaksustamisel tuleb luua uued ostu- ja müügikontod. Uusi kontosid saab luua menüüs Finants->Kontoplaan.

Näide ostukontost:

konto-166

Näide müügikontost:

konto-3114

Kaupade registris tuleb muuta Ostu- ja Müügi KM tariif ning ostu- ja müügikonto kaupadel, millele laieneb pöördmaksustamine. Siseriikliku pöördkäibemaksustamisele kuuluvate tootete loetelu: KMS §411 lg2.

kaubakaart

Siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluva tehingu kohta tuleb vastavalt KMS § 411 lõikele 5 väljastada eraldi arve, millele tuleb lisada viide „pöördmaksustamine“. Lisaks peab ka siseriikliku pöördmaksustamise korral väljastatav arve vastama kõigile KMS § 37 nõuetele – muuhulgas peab arvele olema märgitud käibemaksusumma ning kauba soetaja nimi, aadress ja vastavalt KMS § 37 lõike 7 punktile 4 ka käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kuna pöördmaksustamise korral on ostjal kauba hinnalt käibemaksu maksmise kohustus. Ostja tasub müüjale arve käibemaksuta summa, sõltumata makseviisist ja tehingu väärtusest.

Näide pöördmaksustamise müügiarvest:

myygiarve

Metalltoodete müük eraisikutele või mittekäibemaksukohustuslastele isikutele on tavapärane müük tavapärase käibemaksumääraga.

Arve väljatrükil peab olema viide pöördmaksustamise kohta. Kui teil seda ei teki väljatrükile, siis tuleb arve väljatrükk kujundada. Olles müügiarvel on jaluses:

valjatrykk

Vajutage nupule Kujunda. Avaneb Designer. Arve lõppu  (üleval menüüs Arvelopp) master data osasse, kus on maksustatav käibemaksumääraga ja käibemaks, tuleb lisada valem:

[tblK."Arvetekst"]

Juhul, kui ei tule arve väljatrükile käibemaksu summa, siis soovitame kontrollida kas käibemaksu järgi on lisatud valem:

[tblK."Kuva"]

arvetekstjakmkuva

Näide pöördmaksustamise ostuarvest:

ostuarve

Müüja deklareerib kauba maksustatava väärtuse ainult KMD lahtris 9 ja ei täida KMD lahtrit 1. Ostja deklareerib kauba maksustatava väärtuse KMD lahtrites 1, 7 ja 7.1 ning sellelt arvutatud käibemaksu lahtris 4. Mahaarvatava sisendkäibemaksu deklareerib ostja KMD lahtris 5 nagu ka muude soetuste korral. Seega tuleb käibedeklaratsiooni seadistustes teha muudatusi lahtrites 9, 1, 7, 7.1 ja 5. Käibedeklaratsiooni seadistusi saab muuta menüüs Finants->Käibedeklaratsioon nupp Seadistused.

Lahtrisse 9 tuleb valida müügikonto {3114}, lahtrisse 1 liita juurde deebet ostukonto {D:166}, lahtrisse 7 ja 7.1 deebet ostukontod {D:166} ja lahtris 5 lahutada maha deebet ostukonto*0,20 ({D:166}*0,20). Seejärel salvestada seadistused.

k2ibedekla-seadistused

Müüja deklareerib tehingu käibemaksuta summa käibedeklaratsioonil lahtris 9 ja ei täida lahtrit 1. Kui antud ostjaga on kuu tehingute summa ilma käibemaksuta vähemalt 1000 eurot, siis tulevad need arved KMD INF A-osale erisuse koodiga „02“.

aosa

Ostja deklareerib tehingu käibemaksuta summa käibedeklaratsioonil lahtris 1, 7 ja 7.1. Juhul kui tehingupartneriga kuu tehingute summa ilma käibemaksuta on vähemalt 1000 eurot, siis tulevad need arved KMD INF B-osale, erisuse koodiga „12“.

bosa