Viivisarve koostamine

Viivis (ehk viivitusintress) on võlausaldajale ettenähtud õiguskaitsevahend. Kui võlgnik viivitab oma rahalise kohustuse täitmisega, siis on võlausaldajal reeglina alati õigus nõuda lisaks põhivõlale viivise tasumist. Ei ole oluline, kas võlgnikuks on füüsiline või juriidiline isik.

Viivisarve koostamiseks on vaja luua uus kaup viivis.  Tüüp Kuluartikkel, ostu KM tariif 0%, müügi KM tariif 0%. Ostukonto 6313 – makstud viivised, müügikonto 423 – saadud viivised.

uuskaupviivis

Peale kauba lisamist on võimalik viivise seadistustes määrata kaubaks Viivis.

viiviseseadistused

Viivise suurus (viivisemäär) määratakse Profitis kindlaks protsendina võlgnetavalt summalt (võlasummalt) kalendripäevas. Viivise suurust saab määrata firma kaardil või otse müügiarvel.

viivisfirmaseadistustes

Firma kaardil märgitud viivise % võetakse automaatselt müügiarvele. Muutes müügiarvel viivise % arvestatakse viivisarve koostamisel müügiarvel määratud protsenti.

muugiarvel

Viivisarve koostamiseks tuleb avada firmade register. Otsida firma, kellele viivist arvutatakse ja avada firma leht. Firma lehel on päises klambri ikoon ikoon, millele vajutades saab valida Viivise arvestus.

viivisearvestus

Peale viivise arvestuse valimist on võimalik määrata perioodi algus ja perioodi lõpp.

arvestus

Koostatakse viivise arve. Viivise arve koostamisel võetakse aluseks fikseeritud viivisemäär päevas ja võla tekkimise kuupäev.

viivisearve