E-arvete vastuvõtmine

Profit võtab e-arveid vastu E-arveldaja ja Finbite kaudu. Lisandumas ka teiste operaatorite tugi.

Selleks, et Profitisse e-arveid importida, tuleb:

  1. rentida e-arvete moodul
  2. teha kindlaks, et kasutate viimast Profiti versiooni
  3. sõlmida leping Finbitega või saada Intellisoftilt autentimiskood E-arveldaja kasutusele võtuks
  4. teha seadistused menüüs Ost / E-arve operaatori seadistused vt juhendit: 
  5. https://juhend.intellisoft.ee/muuk/muugi-seadistused/omniva-e-arve-seadistused/

Ostuarvete registris on uus ikoon E-arvete all laadimine.

Sinna vajutades laetakse E-arveldajast või Finbitest alla uued e-arved.

Korraga laetakse alla mitu e-arvet.

Impordi järel kuvatakse imporditud arvete kogus ja võib avada detailse impordi logi. Logi salvestub andmebaasi ja viide logile tekib iga imporditud ostuarve seoste paneelile.

Soovitame kasutusele võtta sildid, et eristada imporditud ostuarveid olemasolevatest:

Ostuarve importimisel otsitakse Tarnijat registrikoodi järgi, kui ei leita, lisatakse automaatselt uus firma.

Tarnijale saab Ost leheküljel seadistada Vaikimisi kauba ja seadistada, et ostuarvel olevad kaubad liidetakse importimisel kokku ühele reale ja asendatakse vaikimisi kaubaga. Nt, et Telia Eesti AS arvel olevad read liita kõik kokku ja panna ühe reaga Telefonikulusse, vältimaks, et tuleb arve paljude ridadega.

Kaupa otsitakse koodi, ribakoodi ja tarnijakoodi järgi, kui ei leita, lisandub uus kaup automaatselt.

Ostuarve päise paremal pool seoste paneelile kuvatakse:

  1. Tarnija arve PDF kujul (juhul, kui tarnija saatis selle ja selle allalaadimine on lubatud)
  2. Impordi logi. Logi abil saab teada, kuidas Profit otsis tarnija e-arvel olevaid kirjeid (kaubad, firma jms) ja diagnoosida impordi probleemide põhjuseid.
  3. Siltide värvikoodid tulevad seoste paneeli ülemisse ossa. Juhul kui e-arve impordi seadistustes on määratud, et imporditud arvetele lisatakse silt, saab uusi imporditud ostuarveid mugavalt välja filtreerida või värvi abil neid muudest arvetest eristada.