Ostuarve

Uue ostuarve koostamine

Alljärgnevalt on ära toodud, millised võimalikud väljad tuleks arve koostades täita. Osad väljad sõltuvad mooduli olemasolust, osad tehtud seadistustest ja osad väljad täituvad automaatselt, kuid saab arvel vajadusel muuta ning osad saabki jätta lihtsalt tühjaks.

Täidetavad väljad:

 • arve number-  hankija arve number. Kahte ühesuguse numbriga, sama firma ja kuupäevaga, arvet ei lase programm salvestada;
 • hankija – tuleb valida firmade andmebaasist, kui seal soovitud hankijat ei ole, siis saab jooksvalt kohe lisada läbi valiku Uus;
 • dokumendi kuupäev – sisestada ostuarve kuupäev;
 • kulu tekkimise kuupäev – sisestada kuupäev, millega kulu konteeritakse;
 • valuuta – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid saab muuta valides valuutade andmebaasist sobiva. Kui seal soovitud valuutat pole, saab selle kohe lisada läbi valiku Uus;
 • valuutakurss – tuleb samuti automaatselt, saab muuta otse arvel;
 • viitenumber – tuleb automaatselt, kui firmale on viitenumber sisestatud, saab ka otse arvel sisestada;
 • objekt – saab valida objektide andmebaasist, kui seal soovitud objekti pole, saab selle lisadaläbi valiku Uus. Kui panna objekti lahtrisse – (sidekriipsu) , saab igal kaubareal objekti sisestada (jagada üks arve mitmele objektile).

Kaubad:

 • kood – tuleb valida või ise kirjutada kauba kood. Vajadusel lisa uus kaup läbi valiku Uus;
 • nimetus – tuleb vaikimisi kauba nimetus;
 • ühik – tuleb vaikimisi selle kauba seadistustest;
 • kogus – tuleb sisestada kauba kogus, vaikimisi üks;
 • hind käibemaksuta – tuleb kauba ostuhind ilma käibemaksuta, kui see on sisestatud kaupadele;
 • summa käibemaksuta – hind kokku ilma käibemaksuta, programm arvutab selle automaatselt;
 • KM määr – käibemaksu tariif kauba kaardil;
 • KM Tagastus % – vaikimisi 100%, kui osaline käibemaksu tagastus või ei tohi käibemaksu mahaarvata, siis muuta;
 • laoseis – näitab hetkelist laoseisu. Selleks tuleb menüüs Ladu – Lao seadistused teha linnuke valiku “Näidata laoseisu ostu- ja müügidokumentide koostamisel” ette;
 • konto – tuleb ostukonto kauba kaardilt, mida saab otse arvel muuta. Ostukonto näitamine ostuarvel tuleks sisse lülitada Ostude seadistustes;
 • konto nimetus – kuvatakse valitud ostukonto nimetus;
 • maksetähtaeg – päevade arv arve tasumiseks, tuleb automaatselt firma kaardilt, kuid saab ka muuta;
 • makse kuupäev – arve kuupäev + maksetähtaeg = makse kuupäev ehk selleks kuupäevaks tuleb arve tasuda;
 • viivise % – viiviseprotsent iga üle maksetähtaja läinud päeva eest, tuleb automaatselt firma kaardilt, kuid saab ka muuta;
 • tasutud sularahas – lahtrisse teha linnuke kui tegemist on sularahas tasutud ostuarvega ning valida tuleks tasumise konto (nt kassa või aruandev isik), mida sularaha ostu korral krediteeritakse. Selleks tulevad seadistada ka sularaha ostuarvete kande tüüp ja tasumise konto menüüs Ost – Ostude seadistused.

Hinnatäpsustused:

 • veokulu välisriigis – transpordikulud välismaal;
 • veokulu oma riigis – transpordikulud Eestis;
 • kindlustuse summa – kindlustuse maksumus;
 • mahaarvamised– soodustused;
 • muu kulu – kõik muu.

Lisainfo – täitmine pole kohustuslik.

Kui ostuarvet on vaja parandada, siis laokasutajad peavad kõigepealt kustutama saatelehe, seejärel tuleb kinnitus maha võtta ja arve avaneb. Pärast parandamist tuleb arve uuesti kinnitada ja läbi klambri ikooni genereerida lao sissetuleku saateleht. Teine võimalus on kasutada Ladu-Lao seadistused vahelehel Automaatsed saatelehed linnukest “Parandada seotud saateleht ostuarve igal salvestamisel”, mis muutmise korral muudab vastavalt ka lao sissetuleku saatelehte või negatiivse koguse korral tekitab lao väljamineku saatelehe.

Arvete akna alla paremasse nurka tuleb arve summa, käibemaks, summa koos käibemaksuga ja tagastatav käibemaks. Kui kaubal on määratud ostukäibemaksu tariif, siis programm arvestab ise käibemaksu. Käibemaksu summasid saab vajadusel ise muuta.

Vajutades tabalukuga ehk kinnita ikoonil, koostab programm automaatse kande pearaamatusse. Arve kinnitamisega võetakse hankijale võlg ülesse. Ostuarve muutmiseks tuleb kinnitus maha võtta, arve parandada ja siis uuesti kinnitada. Vastav kanne parandatakse automaatselt.

Et saada laokaubad lattu arvele, tuleb vajutada klambri ikoonile ning valida Uus saateleht. Nüüd avaneb lao sissetuleku saatelehe aken, kust tuleb valida vaid ladu ja vajadusel muuta lattu sissetuleku kuupäeva.

Otse ostuarvelt on võimalik teha ka tasumine arvele, selleks tuleb vajutada Uus tasumine. Avaneb tasumise aken eeltäidetud andmetega. Tasumise kuupäev on arve maksetähtaeg, kui see on hilisem kui jooksev kuupäev. Kui maksetähtaeg on varasem siis tuleb kuupäevaks jooksev kuupäev. Kõiki eeltäidetud andmeid on võimalik muuta. Kui tasumine kinnitada, siis tekib ka pearaamatu kanne ja on tasumine konkreetse arvega seotud.

ostuarve_1

Ostuarve kande kontod tulevad järgnevalt: Kauba ostukonto seadistatakse juba uue kauba loomisel. Kui seal on konto seadistamata, siis tuleb see valida otse ostuarvel. Käibemaksu konto seadistatakse Käibemaksu tariifi juures. Hankija konto tuleb Firma andmetest.

Ostuarvet tehes saab vaadata antud hankijalt saadud arvete ajalugu. Selleks tuleb peale kauba valimist vajutada kiirklahvi F6. Avanevas aknas näeb selle kauba kohta saadud eelnevaid arveid.

ostude_ajalugu