Töölepingu lõpetamine

Töölepingu lõpetamiseks tuleb Palk-Töölepingud all avada arvestuskuus töötaja tööleping ning märkida lepingu lõpukuupäev.  

Kasutamata puhkusepäevade eest teha Töökatkestused all puhkusetasu kompensatsioon.

Programm arvestab automaatselt põhipalga ringi ning lisab puhkusetasu kompensatsiooni. Töölepingus vaadates väljatrükki on näha bruto põhipalk + puhkusetasu kompensatsioon ning arvestatud maksud.

NB! Juhul kui samas kuus on juba väljamakse toimunud, siis võib olla vajadus nullida ära Arvestuse tulumaksuvaba. Kui lõpparve makstakse samuti samas kuus, siis ei saa enam 500 tulumaksuvaba arvestada (arvestuse tulumaksuvaba panna 0, väljamakse jääb 500).