Põhivara

Menüü Põhivara jaguneb kolme rühma:

1. Toimingud

pohivara1

2. Aruanded

pohivara2

3. Baasandmed

pohivara3