Seisev kaup

Sisend:

 • perioodi algus
 • perioodi lõpp

Väljund:

 • Kauba kood
 • Nimetus
 • Omahind – kauba vaikimisi ostuhind (st esimene kaubakaardi ostuhindade tabelist)
 • Algseis
 • Sissetulek
 • Väljaminek
 • Seisev osa
 • Realisatsiooni protsent
 • Seisva kauba omahind kokku

Arvutuskäik:

Arvutatakse laoseis perioodi alguse kuupäevaga.

Seejärel iga kauba jaoks arvutatakse selle sisse tulnud ja välja läinud koguse antud perioodi jooksul.

Seisva kauba koguse arvutamiseks võetakse algseis, millele liidetakse sissetuleku ja millest lahutatakse väljamineku osa.

Realisatsiooni protsent on väljaminekud jagatud algseisu ja sissetulekute summaga.

Seisva kauba omahind on ostuhinna ja seisva koguse korrutis.

Kuvatakse ainult nende kaupade infot, mille puhul sissetulek või algseis on nullist suuremad.

Aruande paigaldamiseks installeerige lisamoodul “Lao lisaaruanded”. Vaata installeerimise juhendit siit.