Laoseis lisainfoga

Aruande väljastamiseks tuleb määrata kuupäev, mille seisuga laoseisu näidatakse. Vajadusel võimalik määrata ka ladu ja kaubagruppi.

laoseislisainfogavalik

Aruandesse tuuakse: kauba kood, nimetus, lisainfo, ühik, kogus, hind ja summa. Laoseisus kaupade summad summeeritakse.

laoseislisainfoga