Müügid riikide viisi

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik valida objekt, mille kohta müüke kuvatakse. Kui objekti ei valita tuuakse aruandesse kõik müügid.

myykriikideviisivalik

Aruandesse kuvatakse riikide viisi müükide summad ja summad teisendatakse eurodeks. Teisendus tehakse müügiarvetel määratud kursside alusel.

myykriikideviisi