Müügid firmade viisi

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel võimalik valida ka konkreetne firma, kellele tehtud müüke aruandes kuvatakse. Kui firmat ei valita, näidatakse kõikidele firmadele tehtud müüke.

myykfirmadeviisivalik

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal, kuhu tuuakse firmade viisi: arve nr, kuupäev, kauba kood, nimetus, müüdud kogus, hind, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse müüdud kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga firma kohta eraldi ja ka kõikide firmade kohta kokku.

myygidfirmadeviisi