Müügid firmade viisi(koond)

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik valida ka konkreetne firma, kellele tehtud müüke aruandes näidatakse. Kui firmat ei valita, näidatakse kõiki firmasid.

myykfirmadeviisivalik

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal. Aruandesse tuuakse firmade viisi: kauba nimetus, kogus, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga firma kohta eraldi ja ka kõikide firmade kohta kokku.

myygidfirmadeviisikoond