Müügid kaupade viisi

Aruande väljastamiseks tuleb määrata perioodi algus ja lõpp. Vajadusel on võimalik määrata kindel kaup, mille kohta müüke näidatakse. Kui kaupa ei valita, tuuakse aruandesse kõik kaubad.

myygidkaupadeviisivalik

Aruanne genereeritakse müügiarvete põhjal, kuhu tuuakse kaupade viisi: firma kood, firma nimi, arve nr, kuupäev, müüdud kogus, hind, summa km-ta, km ja summa km-ga. Aruandes summeeritakse müüdud kogused, summa km-ta, km ja summa km-ga iga kauba kohta eraldi ja ka kõikide kaupade kohta kokku.

myygidkaupadeviisi