Keri sisuni

XBRL aruanded

XBRL formaadis aastaaruande eksportimiseks tuleb teha:

  1. Importida äriaruannete kirjeldused.
  2. Vajadusel seadistada äriaruandeid, viies need vastavusse oma kontoplaaniga.
  3. Avada XBRL aruannete register, lisada uus aruanne (nupp “Uus” või Ctrl+N ).
  4. Panna aruandele nimi, nt Aastaaruanne 2015.
  5. Valida aruandeaasta ja eelmine aasta ning salvestada aruanne.
  6. Vajutada ekspordi nuppu (väljast “XML” vasakul pool), valida eksporditava xbrl-faili asukoht.
  7. Siseneda portaali: https://ettevotjaportaal.rik.ee/. Valida Majandusaasta aruannete esitamine, firma, kelle aastaaruannet soovite importida ning vajutada nupule Aruande XBRL laadimine. Edasi saate valida välja faili ja Salvestada.
  8. Imporditi failist seadistatud põhiaruanded ja lisad ning nüüd saab hakata aruandeid üle vaatama. Kõikides imporditud aruannetes ja lisades soovitame vajutada nupule Salvesta ja arvutada summad. Otse Webis on võimalik summasid parandada ning teisi aruandeid täita.