Keri sisuni

Töö alustamine

Majandustarkvara Profit on lihtne ja kasutajasõbralik, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud programm, mis aitab sõltuvalt firma vajadustest korraldada raamatupidamist, laoarvestust, ostu-müügihaldust, palga- või üüriarvestust.

Tööd saad alustada programmis koheselt, ilma tasulist litsentsi omamata. Demo võimaldab Sul sisestada baasandmed ja koostada kokku 50 erinevat kannet. Profiti demo on algandmetega – olemas on kontoplaan, kannete tüübid, lao numbriseeriad ja muud üldised seadistused. Algseadistuste kasutamine muudab programmiga töö alustamise väga lihtsaks. Pärast programmi registreerimist jääb kõik tehtu alles. Alusta paketiga, mida hetkel vajad ning hiljem firma vajaduste kasvades, saad osta või rentida lisamooduleid ja -töökohti juurde.

Profiti programmi kasutamine lihtsustab oluliselt Sinu tööd, automatiseerides kõik põhilised igapäevased tegevused: müügipakkumiste, -tellimuste ja -arvete väljastamine; laekumiste ja tasumiste sisestamine; ostutellimuste koostamine ja ostuarvete sisestamine, põhivara amortisatsiooni arvestus; varude arvestus; tootmine; palga- ja üüriarvestus. Kõik tegevused on pearaamatus automaatselt kirjendatud ja olulised aruanded nagu bilanss, käibedeklaratsioon, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, TSD, laoaruanded jt koheselt koostatavad.

Programm võimaldab teha üheaegselt tööd mitme majandusaastaga, aastate arv ei ole piiratud ja majandusaasta lõppemisel pole vaja teha tulu-kulukontode sulgemiskandeid. Programm suleb automaatselt tulud-kulud ja kannab aruandeaasta kasumi-kahjumi kontole. Samuti kannab aruandeaasta kasumi-kahjumi automaatselt eelmiste perioodide jaotamata kasumi-kahjumi kontole.

Profiti ülesehitus ja kasutamise loogika toetab finantsarvestuse vastavust seadustele ja heale raamatupidamistavale.

Programmi automaatne uuendamine toimub internetist, mis tagab programmi pideva kaasaegsuse ja seadustele vastavuse. Uuendamine on tasuta.

Soovitused töö alustamiseks Profit raamatupidamise paketiga

Esmalt soovitame menüüs Programm – Firma andmed, sisestada oma firma rekvisiidid, üle vaadata kontoplaan ning vajadusel korrigeerida seda. Seejärel alustada tööd baasregistrite loomisega (firmad, kaubad jne) ja erinevate dokumentide (ostu-müügiarved, kanded jms) sisestamise ja koostamisega. Baasandmeid saad edaspidi lisada ka jooksvalt töö käigus. Ülesse tuleks võtta algsaldod pearaamatu kannetena.

Täpsemaid juhiseid programmi kasutuse kohta saad lugeda juhendist. Tekkivate küsimuste ja probleemide korral saad abi meie tasuta klienditoe telefonile helistades või e-maili teel.

Soovitused töö alustamiseks Profit KÜ paketiga

Kõigepealt soovitame menüüs Programm – Firma andmed, sisestada oma KÜ rekvisiidid, üle vaadata kontoplaan ning vajadusel korrigeerida seda. Seejärel alustada tööd juba menüüs Korteriühistu – Kaupade ja Korterite sisestamist. Sisestada tuleks algsaldod finantskandena ning üle vaadata korteriühistu seadistused. Seejärel saab hakata koostama üüriarveid.

Täpsemaid juhiseid programmi kasutuse kohta saad lugeda juhendist. Tekkivate küsimuste ja probleemide korral saad abi meie tasuta klienditoe telefonile helistades või e-maili teel.

Soovitused töö alustamiseks Profit Ladu kasutajale Esmalt soovitame menüüs Programm – Firma andmed, sisestada oma firma rekvisiidid, üle vaadata Lao ja Müügi seadistused. Seejärel alustada baasregistrite loomisega (kaubad, kaupade grupid, firmad, hinnakirjad jne). Baasandmed on võimalik ka Excelist importida Profitisse. Saad koostada erinevaid dokumente (ostu-müügiarved, lao sissetuleku-väljamineku saatelehed, mahakandmised, tootmised jms). Baasandmeid saad edaspidi lisada ka jooksvalt töö käigus. Ladude viisi tuleksid lao algjäägid sisestada menüüs Ladu – Algseisude sisestamine.

Täpsemaid juhiseid programmi kasutuse kohta saad lugeda juhendist. Tekkivate küsimuste ja probleemide korral saad abi meie tasuta klienditoe telefonile helistades või e-maili teel.

Edu Profiti kasutamisel!