Keri sisuni

Korteriühistu

Kas korteriühistu mooduli kasutusele võtmisel on töö alustamiseks kindel tegevusjärjekord?

  1. Esmalt tuleks luua kaubad menüüs Korteriühistu – Kaubad.
  2. Edasi tuleks sisestada korterid menüüs Korteriühistu – Korterid.
  3. Järgmiseks luua menüüs Korteriühistu – Üüriarved, uus kuu. Esimesel korral tuleb sisestada kuu ja aasta ning salvestada. Edaspidi hakkab programm ise järgmist kuud pakkuma.

Meeles tuleb pidada, et esimesel korral on vaja menüüs Korteriühistu- Üüriarved leheküljel Näidud sisestada ka algnäit. Klõpsates hiire parema klahviga valitud real, saab algnäitu sisestada/muuta.

Kas on võimalik määrata korteritele sama kauba eest erinevat hinda? Näiteks kui mingi kauba hind on elanikel väiksem kui äripindade rentijatel.

Tuleb selle kauba tüübiks valida KÜ püsitasu. Püsitasude leheküljel sisestada kogus kõigil vähemalt 1, aga neile kellel on erinev hind kirjutada erihinna lahtrisse teine hind.

Kasutan Profiti üüriarvete moodulit, raamatupidamise arvestus käib teise programmiga. Kas on võimalik saada eelmise kuu võlg korterite kaupa uue kuu arvele?

Selleks, et ilma Finants moodulita tuleks eelmise kuu võlg või ettemaks uue kuu arvele, tuleks luua kaup mille kood on VÕLG, tüübiks valida Püsitasu. Arvete koostamisel sisestada Püsitasude lehel korteri järele, kelle on võlg koguseks 1 ja panna võlasumma erihinna lahtrisse (ettemaks miinusega).

Leheküljel Arve lisada kaup Võlg, valem/kogus Võlg, hind 0.

Korteriühistu arvete tegemisel on meil üldelekter jagatud korterite vahel. Valisin arvete tegemisel lahtrisse kogus/valem valemiks sõna korter, kuid arvele hakkab programm panema koguseks korteri numbrit. Näiteks korter 1 , kogus 1; korter 2 kogus 2 ja korrutab kokku, mida suurema numbriga korter seda suurem elektri arve. Mida teha?Pange lahtrisse kogus/valem koguseks 1. Nüüd saab ka programm aru, et igale korterile peab antud summa minema ühekordselt.

KÜ ei toimi meiliprogrammiga meilide saatmineKui korteriühistul ei toimi Outlookiga/Thunderbirdiga meilide saatmine tuleks esmalt kontrollida kas programm on vaikimisi meilipogramm. Selleks tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel. Control Paneli all vajutada kirjele Programs. Seejärel Default Programs ning Set your default programs. Avaneb Default apps seaded. Kohe esimene on Email. Kontrollida kas seal on määratud Outlook/Thunderbird, kui ei ole tuleks muuta vajutades Outlooki/Thunderbirdi ikoonile.

Kui vaikimisi meiliprogramm on Outlook/Thunderbird kuid endiselt ei toimi meilide saatmine on tõenäoliselt probleem seoses MAPI seadistustega Windows operatsioonisüsteemis. MAPI saate seadistada alljärgnevalt:

Avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

Kirjutage regedit ja vajutage Enter .

Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_LOCAL_MACHINE. Seejärel alamkaust SOFTWARE

64bit windowsi puhul järgmine kaust WOW6432Node ja seejärel kaust Microsoft

32bit windowsi puhul koheselt järgmine kaust Microsoft

Microsofti kaustas avada alamkaust Windows Messaging Subsystem. Seejärel paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data vajutada parema hiireklahviga ja valida New -> String value. Määrata nimeks MAPI. Seejärel loodud stringi peal vajutada parema hiireklahviga ja valida Modify ning määrata Value 1.

Peale seda teha arvutile restart.

Kuidas edastada e-arveid internetipanka?Avage menüüs Korteriühistu – Korterid – Elanikud

E-arve lepingu sõlminud elanikul tuleks programmis märkida lahtrisse linnuke “Otsekorraldus/E-arve” ning lisada viitenumber (mis hakkab olema makse tunnuseks).

Korteri kaardil leheküljele tuleb avada pangakonto. Kuhu saab sisestada elaniku panga (SEB Pank või Swedbank) ja arveldusarve number.

NB! Arve saaja ja maksja peab ühtima isikukuga kes sõlmis pangas e-arve lepingu.

Kui Üüriarved on koostatud – siis valige klambri ikooni alt “Salvesta e-arve”. Sellel klõpsates salvestab programm e-arved xml-failiks mille saab internetipanka üles laadida.

Swedbanka e-arvete importimine:

Swedbanga koduleheküljel avada vasakust tulbast “Maksete kogumine” edasi tuleb valida “Arvete import”, sisestage  imporditav xml-fail ning klõpsata nupul “Impordi valitud fail”.

Enne e-arvete kinnitamist tuleks imporditud fail hoolikalt üle vaadata.

Kuidas importida failist KÜ näite?Profit võimaldab näitude importi Windowsi lõikepuhvrist või veebist.

Lõikepuhvrist impordi jaoks tuleb teha järgmist:

1) Kontrollida, kas KÜ seadistustes Näitude impordi all on sisse lülitatud linnuke “Import lõikepuhvrist”.

2) Tekitada faili (näiteks tabelarvutusprogrammis MS Excel või OpenOffice Calc) järgmisel kujul:

SV

KV

EL

K1

100

120

20

201

202

1

8888

9000

112

K2

101

119

18

203

205

2

900

915

15

K3

102

118

16

206

222

16

102345

102356

11

K4

103

117

14

207

207

0

9090

9099

9

K5

104

116

12

208

211

3

1200

1267

67

Kus SV, KV ja EL on kaupade koodid.

(antud näites “SV” on “Soe vesi”, “KV” on “Külm vesi” ja “EL” on “Elekter”).

Igal real esimeses veerus on korteri kood (“K1″, “K2″, jne).Teises, viiendas, kaheksandas jne veerus on antud kuu algnäit.Kolmandas, kuuendas, üheksandas jne veerus on kuu lõppnäit. Neljandas, seitsmendas, kümnendas jne veerus on näitude vahe.

Ehk siis iga kauba jaoks kasutatakse kolm veergu, esimeses on algnäit, teises lõppnäit ja kolmandas vahe.

Maksimaalne kaupade kogus on 12.                                                                                                                 NB! Programm ei tekita kaupu või kortereid, need peavad vastavate koodidega enne importi olemas olema.

3) Kui fail on tekitatud, tuleb avada Üüriarvete akna (see kuu ja maja, kuhu andmeid imporditakse), seal minna leheküljele “Näidud” ning vajutada nuppu “Import lõikepuhvrist”.

Impordi järel kuvatakse logi, kust saab kontrollida, mida täpselt imporditi.

NB! Soovitame teha varukoopia enne importimist

Kuidas koostada valem kui majas on 29 korterit ja prügi arvestatakse selliselt, et 13-nel korteril (nad pole järjest) tuleks võtta pindala miinus 10m2 (köetava pindala väli on ka kasutuses juba).Variant 1:

pindala – if((korter='01') or (korter='03') or (korter='05') or (korter='06') or (korter='11') or (korter='12') or (korter='13') or (korter='18') or (korter='20') or (korter='22') or (korter='26') or (korter='27') or (korter='29'), 10, 0)

Variant 2:

Määrata vastav kaup püsitasuks, sisestada korteritele, millel on kogus väiksem püsitasuks 10 (või midagi muud, mida vaja on), ülejäänutel jätta nulliks ja panna valemiks:

pindala – püsitasu

Kuidas oleks võimalik importida andmeid Excelist Profiti korteriühistu programmi?Korteriühistu andmete importimiseks tuleb esmalt luua Excelis või OpenOffices tabel, mille veergude järjekord on järgmine:

A Kood

B Aadress

C Arve saaja

D Pindala (kui tühi, siis = 0)

E K.pindala (kui tühi, siis = 0)

F Elanikke (kui tühi, siis = 0)

G Korrus (kui tühi, siis = 1)

H Otsekorralduse leping

I Viitenumber

J E-mail (kui sisestatud, siis tuleb linnuke “arve e-mailile”)

K Maksetähtaeg

L Viivis

Kui andmed on Exceli või OpenOffice tabelisse sisestatud, siis tulevad väljad mida soovitakse importida teha siniseks ja vajutada Copy ( Ctrl+C ).

Seejärel tuleb avada Profitis majade register (menüüs Korteriühistu – Majad) ning lisada uus maja ( Ctrl+N ) ja Salvestada.

Klõpsates lahti loodud maja ja vajutades klambri ikoonil (Ctrl+J) ning valides rippmenüüst “Kopeerida korterite andmed” tuuakse Excelist Profitisse kõikide sisestatud korterite andmed.

NB! Soovitame eelnevalt teha varukoopia!

Kuidas oleks võimalik jätta välja üüriarvete tegemisel ajutiselt tühjad pinnad?Võtke lahti menüüs Finants – Firmad, avage see korter, mille tahate jätta välja üüriarvete tegemisel. Avage lehekülg Korter ning võtke ära linnuke lahtrist “Korter”.

Kuidas oleks võimalik kajastada KÜ arvetel elanike tasumisi?KÜ arvel saaks näidata viimase laekumise kuupäeva ja ka summat.

Selleks oleks vaja arvevormile lisada järgmised valemid:

Viimase laekumise summa:

[SQLDOUBLEVALUE('select first 1 skip 0 k_baas from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv d Esc ')]

Viimase laekumise kuupäev:

[SQLVALUE('select first 1 skip 0 k.kpv from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv d Esc ')]

Valemite jaoks lisada uus väli või kopeerida need valmeid näiteks alla lisateksti ette.

Kuidas oleks võimalik saada KÜ aruannet kõikide majade lõikes?Kõigepealt tuleks menüüs Programm – Lisamoodulid klõpsata moodulil KÜ aruanded ja Installeeri. Seejärel uuendage programmi ja kindlasti tehke läbi struktuuri kontroll ja parandus. Avage menüüs Programm – Isekujudatavad aruanded ning sealt valige aruanne KÜ kuumaksete arvestus

Kuidas saab KÜ arve väljatrükile korteri omaniku posti või juriidilise aadressi (nagu firmade registris on)?

Postiaadressi valem:[sqlvalue('select f.postiaadresstanav || ", " || f.postiaadresslinn || " " || f.postiaadressindeks || coal Esc e(", " || r.nimi, " ") from firmad f left join riigid r on r.id = f.postiaadressriikid where f.id = ' + str([data."ID"]))]

Juriidilise aadressi valem:[sqlvalue('select f.juraadresstanav || ", " || f.juraadresslinn || " " || f.juraadressindeks || coal Esc e(", " || r.nimi, " ") from firmad f left join riigid r on r.id = f.juraadressriikid where f.id = ' + str([data."ID"]))]

Kuidas saab KÜ-s lisada uut kaubarida arvele?KÜ arve leheküjel tuleks liikuda Enter klahviga. Kui olete andmete sisestamisega rea lõppu jõudnud, siis Enter klahvile vajutades tekib automaatselt juurde uus kaubarida.

Kuidas saab näidata, et erinevatel korteritel on sama artikkel erineva hinnaga? Näiteks, kui korterid koodiga kuni N7020 on hinnaga 30, korterid koodiga N7021 kuni N7040 on hinnaga 35 ja alatest korterist N7041 on hind 40Antud juhul võiks lisada kolm rida sama artikliga ja hinna lahtrisse panna järgmised valemid:

if(korter <= 'N7020', 30, 0)

if((korter >= 'N7021') and (korter <= 'N7040'), 35, 0)

if(korter >= 'N7041', 40, 0)

NB! Oluline on teada, et Profit võrdleb korterite koode kui tekste, st kood 2 on suurem kui kood 19. Soovitan panna koodid kujul 01, 02, 03 jne.

Kuidas saab Profiti korteriühistu moodulis automaatselt viivist arvestada?Profitis arvestatakse viivist maksetähtajale järgneva kuu esimesest päevast või maksetähtajale järgnevast päevast, vastavalt siis kasutaja tehtud seadistusele. Viivistelt omakorda viiviseid ei arvestata.

Automaatseks viivise arvestamiseks tuleb esmalt ära määrata viivise protsent kõigil korteritel menüüs Korteriühistu – Korterid. Samuti tuleb sisse lülitada viivise arvestus, avades menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülje Viivised. Vt seadistusi juhendist alateema alt Korteriühistu seaditused. Juhend avaneb F1 -ga.

Võttes lahti menüüs Korteriühistu – Üüriarved, tuleb avada kuu, millest alates soovite viiviseid arvestada. Edasi avades lehekülje Viivised ning klõpsates nupule “Arvuta viivised”, arvestab programm automaatselt viivised kõigile võlgnikele, kelle tasumata üüriarved on ületanud maksetähtaja. Viivise summasid on võimalik ka ise käsitsi parandada või sisestada. Nendele korteritele, millele ei soovita viivist arvestada, tuleks sisestada viivise lahtrisse 0.

Viivise rakendamine kajastub ka võlgniku üüriarvel. Arvete kinnitamisel tekib igast arvest, millele on lisatud viivis, kaks eraldi pearaamatu kannet. Viivise kande number on väiksem kui põhisummal, mistõttu seob programm automaatselt enne viivise ja siis alles sama kuu põhisumma

Kuidas saaks KÜ üüriarvele kauba hinna 4-komakohaliseks?Selleks avada menüüs Korteriühistu – Üüriarved lehekülg Arved, kus all on Arve väljatrüki vormi valik, tuleks klõpsata Kujunda nupul. Leida ülesse kauba hinna valem [data.”Hind”] klõpsata selle peal hiire parema klahviga ja valida rippmenüüst Variable format ning seal välja Decimal digits sisestada 4. Siis klõpsata OK ja Salvestada.

Kuidas saata KÜ arved otse programmist korteriomanike e-mailile?Avades menüüs Korteriühistu – Korterid peab olema tehtud linnuke lahtrisse “Arved e-maili” ja sisestatud elaniku e-maili aadress. Kui arved on koostatud, siis klambri ikooni alt saab valida “Arved e-maili”. Automaatselt avanevad meiliprogrammis kirjad, kus arve on pdf-formaadis kaasas, täidetud on kirja saaja e-maili aadress ja selgituseks on lisatud arve koostamise kuu. Vt ka KÜ seadistused – Arvete saatmine e-mailiga.

Kuidas seadista uut KÜ bilansi ja tulu-kuluaruannet?Avades menüüs Finants- Äriaruanded saab hiire parema klahviga importida Bilanss KÜ.pdata ja ky_tulemiaruanne.pdata vormid (failid peaksid uuendusega tulema Profiti kataloogi. Kui neid pole, soovitame programmi uuendada). Olemasolevaid vorme ei soovita ära kustutada.

Kuidas aruandeid seadistada või ridu lisada/kustutada, soovitan lugeda juhendist (avaneb F1 -ga).

Kuidas sisestada kütte valemit, kui kahel korteril on keskküte välja vahetatud elektrikütte vastu?Küttel tuleks hind/valem lahtrisse kirjutada:

IF((KORTER='01')OR(KORTER='16'), 0, 2.1545)

kus ülakomade vahele tuleb kirjutada korteri number, siis korteritel 01 ja 16 on hind 0 ja ülejäänudel 2,1545.

Kogus/valem lahtrisse kirjutada üldpindala või köetav pindala (sõltuvalt kas kütte eest makstakse üldpindala või köetava pindala pealt).

Kuidas tuleb toimida korteriühistus, kus maja pooltel korteritel on üks kütte hind ja teistel on teine, näiteks korterid 1 kuni 40 ühe hinnaga ja 41 kuni 80 teisega?Siis tuleks menüüs Korteriühistu- Üüriarvete leheküljel Arve sisestada kütte reas olevasse lahtrisse “Hind/Valem” järgmine valem:

IF(INT(KORTER)>40, 1, 2)

Siis programm paneb korteritele 1 kuni 40 kütte ühiku hinnaks 2 eurot ja ülejäänutele 1 euro.

Kui hind on komakohtadega, siis kasutada punkti. Nt kui hinnad on 2,456 ja 1,567 siis valem:

IF(INT(KORTER)>40, 1.567, 2.456)

Kuidas üüriarvele lisada jooksev kuupäev?Tuleks Kujundaga võtta üüriarve vorm lahti, muuta arve kuupäeva valem

[DATE] ja salvestada vorm teise nimega nt: kyarved_jooksvakuupäevaga.frf

Seejärel üüriarve väljatrüki vormi valikusse lisandub vorm “jooksvakuupäevaga”.

Kuidas üüriarvele saaks viivise % korteri kaardilt?Üüriarvele lisada viivise valem: [korter_viivispct]

Lülitasin korteriühistu seadistuste lehel sisse lahtri “Trükkida näidud”. Sisestasin korteritele näidud, kuid ühel korteril ei trüki näitude lehte arvele, mis on valesti?Kontrollige, kas avades menüüs Korteriühistu – Korterid ja klõpsates lahti korteri on tehtud linnukesed Mõõtjate lahtritesse, mis antud korteril olemas on. Kui linnukesi mõõtjate lahtrites sees ei ole, siis programm näite arvele ei trüki.

Meie korteriühistu ühe korteri elaniku arve tuleb esitada äriühingule, iga kuu soovib ta lisaks üüriarvele ka tavalist arvet. Kas Profit KÜ-s on võimalik teha mõlemad arved nii, et sisuliselt sama arve ei saaks pearaamatusse topelt?Selleks tehke üüriarved ja hiljem koostage menüüs Müük- Müügiarved äriühingule sobiv arve. Salvestage, printige arve välja, kuid ärge arvet kinnitage. Arve kinnitamisega läheks kanne pearaamatusse topelt.

Meie korteriühistus kogutakse hooldusrahasid korteri üldpindala järgi. Kütet arvestatakse ainult korteri köetava pindala järgi (rõdusid ei arvestata). Millist valemit tuleks kasutada kütte arvutamiseks?Korteritel saab eraldi näidata üldpindala ja köetava pindala. KÜ Arve lehel tuleb Küttel kogus/valem lahtrisse valida kpindala ja hind/valem lahtrisse sisestada 1 m2 hind, võib ka valemina (kuu kütte summa/maja köetava pindalaga).

Meie maja elanikel on kuni 4 veemõõtjat (2 sooja ja 2 külma), kas oleks võimalik arvele kokku tarbitud vesi saada?Selleks tuleks luua 5 erinevat kaupa:

K1 ja K2 – vastavalt külmavee mõõtjate 1 ja 2 jaoks.

S1 ja S2 – vastavalt soojavee mõõtjate jaoks.

Kauba tüübiks valida neil kaupadel KÜ näit.

5-ndaks kaubaks lisada VK – Vesi ja kanalisatsioon, kauba tüüp kuluartikkel ja leheküljel komponendid valida kaubad K1, K2, S1, S2, kogusega 1.

KÜ Arved lehel valida kaup VK ehk Vesi ja kanalisatsioon, kogus/valem lahtrisse kirjutada “näit” ja hind/valem lahtrisse 1 m3 hind.

Meie majas on lift, esimese ja teise korruse elanikud ei pea maksma liftihooldustasu, ülejäänud maksavad vastavalt pindalale. Kuidas koostada valemit?Menüüs Korteriühistu – Korterid peab olema igal korteril täidetud lahter “Korrus”. KÜ Arved lehel tuleb kaubal Lifti hooldustasu sisestada kogus/valem lahtrisse IF(korrus>2,pindala,0) ja hind/valem lahtrisse 1 m2 hind.

Meie majas tasutakse prügi eest vastavalt elanike arvule. Kuidas seda teha?Korteritel peab olema sisestatud elanike arv ja KÜ Arved lehel tuleb kogus/valem lahtrisse kirjutada elanik ja hind/valem lahtrisse hind ühe elaniku kohta.

Sisestasin kõik korterid. Hakates esimese kuu üüriarved koostama ei saanud ma millegipärast sisestada ühe korteri andmeid (veenäite jms), milles võib probleem olla?Avage menüüs Finants – Firmad, kontrollige kas firma leheküljel Korter on tehtud linnuke lahtrisse “Korter”.

Tahan üksikut arvet vaadata, eelvaates trükib aga kõik arved. Kuidas ma saaksin üksikult vaadata ja printida?Tuleks kasutada Üüriarved all vahelehte “Tekstid” ja seal konkreetsel korteril vajutada parema hiireklahviga ja valida “Näita antud korteri arvet”.

Tegin korteriühistu üüriarved seisuga 30. september. Kuidas saaks arvele maksetähtajaks 5. november?Avage menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülg Üldine ja lahtrisse “Maksetähtaeg” kirjutage päevade arv, mis liidetakse arve koostamise kuupäevale juurde.

Antud näite puhul tuleks maksetähtaja lahtrisse sisestada 36.

Üüriarveid saab koostada majade kaupa. Mida peaksin ennem tegema, kas sisestama majad või kaubad. Kui ma sisestan kaubad siis kas need kehtivad kõigi majade kohta ning sobivale majale saan valida sobivad kaubad või tuleb mul iga maja kohta oma kaupade nimekiri.Ei ole oluline, kas sisestada enne majad või kaubad. Kindlasti peaksid need aga olema loodud enne, kui kortereid hakata sisestama, kuna igal korteril tuleb valida Maja ja panna kõigi mõõtjate (mõõtjaga kaubad on need, mille tüüp on KÜ Näit) lahtritesse linnukesed, mis antud korteril olemas on.

Kaubad kehtivad kõigi majade kohta ja saab iga maja all sobivad valida.

Majade koodid võiksid olla lühendid tänavast ja maja numbrist (nt Turu 9, kood T9), tuleb luua ka objektid, mille koodid võiksid olla samad mis majadel. Siis saab ka raamatupidamislikku aruandlust majade viisi.

Kuidas esitada korteriühistu aastaaruannet?

Majandamiskulude andmeid on võimalik importida xlsx failist.

Failis peavad andmed olema kahes tulbas:

  • esimeses tulbas korteriomandi number/tähis
  • teises tulbas vastava korteriomandi majandamiskulude suurus.

Tabelisse ei märgita tulpade pealkirju ega majandamiskulude kogusummat.

Majandamiskulud saab Profitist Finantsi mooduli aruandest Arvelduste käibeandmik antud aasta kohta, kasutada tuleb DEEBET käivet.

Arvelduste käibeandmiku väljundi tuleb kopeerida Excelisse, kustutada üleliigsed väljad, salvestada xlsx formaadis ning importida fail majandusaasta esitamise keskkonda.