Keri sisuni

Korterid

Korterite register

Valides menüüs Korteriühistu – Korterid, avaneb vastav register, kus saab kortereid reastada klõpsates veeru pealkirjal. Topelt klõpsuga saab konkreetset korterit otsida. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitava korteri numbri, nime vms. ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Joonis 493

Korteri kaart

Uut korterit sisestades on vaja täita järgmised väljad:

 • kood – korteri koodiks võiks olla korteri number. Soovitame alustada numbrist 01, 02, 03 jne (kui majas üle 100 korteri, siis 001, 002, 003 jne);
 • arve saaja – arve saajaks märkida korteriomaniku nimi;
 • maksetähtaeg – arve maksetähtajaks on päevade arv, mis liidetakse arve koostamise kuupäevale juurde;
 • viivise % – viivise protsendi määr, mis arvestatakse juurde maksetähtaja ületanud arvetele;
 • maja – klõpsates klahvil F5 saab valida maja (kui korteriühistul on mitu maja);
 • aadress – sisestada tänav, maja number, korteri number, linn, vajadusel ka postiindeks. NB! Kui e-arveid eksporditakse internetipanka, siis ei tohi kasutada aadressi lahtris komasid, kuna genereeritud fail ei vasta siis panga formaadile ning faili üleslaadimisel panka tuleb veateade, et fail on vigane;
 • konto – valida kliendikonto vastavalt oma kontoplaanile, näidiskontoplaanis näiteks: konto 122 Korteriomanike laekumata arved;
 • üldpindala (m2) – korteri kogupindala;
 • köetav pindala (m2) – sisestada juhul, kui korteri üldpindala erineb köetavast pindalast;
 • inimeste arv – vajalik sisestada, kui soovitakse arvestust pidada elanike viisi;
 • korrus – kui majas on olemas lift ning elanikud peavad maksma liftihooldutasu on vajalik sisestada korrus;
 • trepikoda – kui soovitakse mingit tasu jagada trepikodade vahel, siis tuleks igale korterile sisestada trepikoja number;
 • viitenumber
 • e-arve – neile elanikele, kes on sõlminud e-arve lepingu, tuleks teha linnuke lahtrisse “e-arve” ja selle järele lisada e-arve viitenumber;
 • e-arve kanal – kui e-arvete eksport toimub erinevatesse pankadesse või Itellasse, siis tuleks valida igal korteril e-arve kanal. Juhul kui e-arve eksport toimub ainult ühte panka, siis saab kanali vaikimisi seadistada Korteriühistu seadistustes leheküljel Arvete eksport, siis ei ole e-arve kanalit igal korteril eraldi vaja valida.
 • maksja e-arvele – sisestada siis, kui e-arve maksja ja üüriarve saaja on erinevad inimesed;
 • isikukood – vajalik e-arve ekspordil;
 • e-mail – sisestada tuleks elaniku e-maili aadress ning teha linnuke lahtrisse “Arved e-maili”. Arvete saatmiseks e-mailiga peab olemas olema meiliprogramm (Outlook, Mozilla ThunderBird). Kui üüriarved on koostatud, siis klambri ikooni alt saab võtta “Arved e-maili”. Seejärel avanevad meiliprogrammis kirjad, kus arve on PDF-formaadis kaasas, olemas on kirja saaja aadress ja selgituseks arve koostamise kuu.
 • mõõtjad – teha linnukesed ainult nende mõõtjate lahtritesse, mis antud korteril olemas on. Juhul kui mõõtjaga korteris ei märgita ära mõõtja olemasolu, siis saab küll näitusid sisestada korterile, kuid antud korteri üürikviitungile näite ei trükita.
 • lehekülg pangakontod – sellel leheküljel sisestatakse kõigile e-arve lepingu sõlminud elanikele pank ja arveldusarve number.

Joonis 494