Keri sisuni

Kliendi/Tarnija top

Menüüs Kliendi/tarnija top saab top aruandeid firmade lõikes. Saab eraldi võtta klientide või tarnijate top-i ja valida mille järgi soovite järjestada.

Joonis 376

Tarnija top aruandel valida eraldi aruande vorm.

Joonis 377

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V