Keri sisuni

TSD

Siin saab teha soovitud kuu tulu-ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni ehk TSD-d. Võimalik on valida, kas teha TSD väljatrükk või eksportida elektrooniline vorm.

Joonis 437

Väljatrüki vorm:

Joonis 438

Valides Elektrooniline vorm saame TSD salvestada soovitud kohta xml-failiks ja e-Maksuametis TSD importida failist.

Lisaks hetkel kehtivale TSD standardvormile on veel lisaks vanad aruande vormid, mida saab valida Aruande vormi rippmenüüst.

Joonis 439