Keri sisuni

E-posti seadistused

Meiliprogrammi kaudu saatmine (MAPI)

Profit kasutab MAPI tehnoloogiat selleks, et saata e-kirju teise meiliprogrammi kaudu. Toimivad kõik levinud meiliprogrammid: Outlook, Windows Mail, Thunderbird jm

Seadistused

Meiliprogrammide lisaseadistused

Mõned kliendid on täheldanud probleeme MAPI kaudu meilide saatmisel. Levinute probleemide lahendused on koondatud Profiti teadmistebaasis:

Otse saatmine (SMTP)

Kasutage oma teenusepakkuja poolt saadud andmed:

  • Serveri aadress
  • Kasutajanimi
  • Salasõna
  • Port
  • TLS seadistused (enamasti toimib Explicit TLS)

Meilide saatmine Profitist Google SMTP teenuse kaudu

Selleks, et Profitist saaks saata meilid Gmaili kaudu, peab Google kontole lisama rakenduse parooli.

Google juhend rakenduse paroolide loomise kohta

Lisalugemist: Google juhend kaheastmelise autentimise kohta

Kui olete App passwords lehel, toimige järgnevalt:

Google seadistused

Valige “Other (Custom name)” rakenduseks ja sisestage selle nimeks nt “Profit”.

Seejärel kuvatakse 16 tähte, mida peab sisestama salasõnaks Profiti meili seadistustesse (Kasutajanimeks peab panema oma Google meiliaadressi).

Profiti seadistused (Menüü Programm/E-posti seadistused)

Google SMTP seadistuste näidis

  • Server: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • TLS: Explicit TLS
  • Salasõna: Google poolt saadud 16-tähteline rakenduse salasõna

Saatja meiliaadress peab vastama kasutajanimele.

NB!

Salasõna salvestub krüpteeritud kujul. Kui soovite muuta salvestatud salasõna, sisestage salasõna välja uus. Kui salasõna ei soovi muuta, jätke lahter tühjaks.