Haiguslehe sisestamine

  1. Menüüs Palk->Töökatkestuse tüübid saab lisada uue katkestuse tüübi H ehk haigus. Oluline panna linnuke, et katkestus arvestatakse päevatasust maha.
    haigus
  1. Menüüs Palk->Tasuliigid lisada uus tasuliik haigusraha. Tasuliik 24 – tööandja makstud haigushüvitis, grupp muu, summa ei võeta keskmise päevatasu arvestuse sisse. Makse ei kordu kuust kuusse. Kulukonto 6111 ehk töötasud töötajatele. Haigusraha maksustatakse ainult tulumaksuga, linnuke vaid tulumaksu ette.

haigustuup

  1. Menüüs Palk->Töökatkestused tuleks lisada töökatkestus haiguse kohta, et selle aja eest palka ei arvestataks.

tookatkestus

  1. Menüüs Palk->Töölepingud all tuleks töölepingule lisada haigusraha summa. Haigusraha on 70% keskmisest päevatasust, mida ettevõte on kohustatud maksma 4-8 päeva eest. Kolme esimese päeva eest tööandja ei maksa ja alates 9 päevast maksab Haigekassa.

Haigusraha real määratakse koguseks päevade kogus, mille eest ettevõte on kohustatud maksma. Hind arvutatakse 70% keskmisest päevatasust. Väljamakse tehakse järgmisel kuul.