Keri sisuni

Haiguslehe sisestamine

Menüüs Palk->Töökatkestuse tüübid saab lisada uue katkestuse tüübi H ehk haigus. Oluline panna linnuke, et katkestus arvestatakse päevatasust maha.

Joonis 460

Menüüs Palk->Tasuliigid lisada uus tasuliik haigusraha.

  • Tasuliik 24 – tööandja makstud haigushüvitis, grupp muu, summa ei võeta keskmise päevatasu arvestuse sisse.
  • Makse ei kordu kuust kuusse.
  • Kulukonto 6111 ehk töötasud töötajatele. Haigusraha maksustatakse ainult tulumaksuga, linnuke vaid tulumaksu ette.

Joonis 461

Menüüs Palk->Töökatkestused tuleks lisada töökatkestus haiguse kohta, et selle aja eest palka ei arvestataks.

Joonis 462

Menüüs Palk->Töölepingud all tuleks töölepingule lisada haigusraha summa. * Haigusraha on 70% keskmisest päevatasust, mida ettevõte on kohustatud maksma 4-8 päeva eest. * Kolme esimese päeva eest tööandja ei maksa ja alates 9 päevast maksab Haigekassa.

Joonis 463

Haigusraha real määratakse koguseks päevade kogus, mille eest ettevõte on kohustatud maksma. Hind arvutatakse 70% keskmisest päevatasust. Väljamakse tehakse järgmisel kuul.