Korduma kippuvad küsimused

Alustamine

Kas kontode algsaldod tuleks sisestada eelmise aasta lõpuga või jooksva aasta algusega?

Saldod võtta ülesse 31. detsembriga, mitte 01. jaanuariga. Kasum/kahjum panna eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole (jooksva aasta kasumi kontoga kandeid mitte teha!).

Kas programmiga saab kaasa ka juhendi?

Programmiga on kaasas elektrooniline juhend, mis avaneb F1-ga või menüüs Abi ja valides veelkord Abi.
Soovi korral saab juhendi ka välja trükkida.

Kuidas saan Profitisse uusi firmasid lisada?

Kui programm on registreeritud mitmefirma versioonina (baaspaketis 5 firmat, bürooversioon piiramatu arv firmasid), siis uuesti programmi sisse logides avaneb Firma nimekirja aken, kus saab hiire parema klahviga klikkides firmasid lisada.

Kirjutage firma nimi ja vajutage OK. Firma nimest luuaks uus andmebaas, mis peab igal firmal erinev olema.

Uus lisatud firma on alguses täiesti tühi. Valides Programm- Varukoopiad  taastada OÜ-l varukoopia algandmetega.zip ja KÜ-l kyalgandmetega.zip. Taastamisega  saate uuele firmale näidiskontoplaani jm üldised seadistused.

Olen uus Profiti kasutaja, millest peaksin alustama?

Kui demo on alla laetud, siis võite sellega kohe tööle asuda.

Kui teete demos alguses proovikandeid ja alles hiljem soovite reaalseid andmeid sisestama hakata, siis tuleks taastada varukoopia menüüs Programm – Varukoopiad, kas empty.zip – teeb programmi täiesti tühjaks või algandmetega.zip – jätab näidiskontoplaani, kandetüübid ja üldised seadistused. Varukoopia taastamiseks klõpsata sobiva varukoopia peal ja vajutada nupule “Taasta”.

Kui programmi eest on tasutud, tuleks läbi teha programmi registreerimine e. demo piirangute maha võtmine. Selleks peaksite meile saatma menüüs Programm-Registreerimine, Seerianumbri lahtris oleva numbri, mille põhjal saadame meie Teile vastu aktiveerimisvõtme, mis tuleb samas aknas lahtrisse Võti kirjutada/kopeerida. Selleks vajutage nupule Saada registreerimistaotlus.

Järgmisena soovitaks raamatupidamisprogrammi kasutajatel koostada kontoplaan või korrigeerida näidiskontoplaani. Samas on seda võimalik ka hiljem ja töö käigus teha.

Edasi võib luua erinevaid registreid (firmad, kaubad, kandetüübid jms) ning teha vajalikud seadistused (firma andmed, müügiarve vormistus, lao seadistused jms).

Kohustuslikku järgekorda polegi, kuna kõike saab lisada ka töö käigus, näiteks lisada kontosid kannet tehes, lisada kliente müügiarvet tehes jne.

Arvuti vahetus

Kuidas toimida arvutivahetuse korral?

Kõigepealt teha vanas arvutis varukoopia ja toimetada see zip-fail uude arvutisse. Kui kasutasite isekujundatud arve- või aruandevorme, siis ka need frf-failid tuleks Profiti kaustast uude arvutisse toimetada (NB! Need ei tule varukoopiaga üle).

Edasi installeerida meie kodulehelt Profiti demo, taastada andmed varukoopiast ja teha läbi programmi registreerimine. Selleks menüüs Programm- Registreerimine, vajutada nupule Saada registreerimistaotlus. Saadame vastu võtme, mis demo piirangud maha võtab ja üleliigsed moodulid välja lülitab.

Bürooversiooni korral tuleks registreerimine enne läbi teha, alles seejärel saab firmasid hakata lisama ja varukoopiast andmed taastada.

Isekujundatud arve- ja aruandevormide frf-failid samuti salvestada Profit kataloogi uues arvutis.

Bürooversioon

Kas bürooversioonis saab mitut firmat korraga avada?

Profiti bürooversioonis saab mitut firmat korraga avada. Iga firma tuleb avada eraldi Profiti programmi aknas.

Kas firmade nimekirjas olev firma nimi mõjutab programmisisest infot? Kas see peab olema firma täielik nimi või võib panna ka lühinime?

Firma nimi nimekirjas on ainult tunnusnimi ega mõjuta kuidagi firma andmeid antud programmis.

Kuidas kopeerida andmeid bürooversioonis ühelt firmalt teisele nt kontoplaan, kasumiaruanne?

Selleks avada firma, kust tahetakse nt kontoplaan üle tuua. Klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida “Eksport”. Edasi avaneb salvestamise aken. Lahtrisse “Save in” valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi, vajutada OK.
Edasi avada firma, kuhu soovitakse kontoplaan importida. Avada menüüs Finants- Kontoplaan, klõpsata sellel hiire paremat klahvi ja valida “Import”. Avanevas  Open aknas valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida.

Kuidas kustutada firmat?

Firma valiku aknas klõpsata hiire parema klahviga firmal, mida soovitakse kustutada ja valida Kustuta firma või kasutada kiirklahvi Ctrl+Delete.
Firma valiku nimekirjast firma kaob, kuid säilivad andmed arvuti kõvakettal.
Kui soovite kustutada lõplikult firma andmed, siis tuleb kustutada selle firma nimeline gdb-fail arvuti kõvakettalt. Pärast seda ei ole võimalik enam andmeid ilma varukoopiata taastada.

Kuidas lisada uut firmat?

Firma valiku aknas saab hiire parema klahviga klikkides firmasid piiramatus koguses lisada. Firma nimed peavad olema erinevad ja igale firmale vastab oma andmebaas, selleks, et erinevate firmade andmed ei läheks segamini.

Kuidas toimub uuendamine bürooversioonis?

Uuendada on vaja ühe korra, ükskõik millise firma all.

Kõikides firmades on vaja teha läbi Struktuuri kontroll ja parandus. Struktuuri kontroll tuleb teha  sysdba kasutajana.
Soovitav on teha kõikidest firmadest enne uuendamist varukoopia.
Programmi saab uuendada, kui avada menüüs Programm- Uuendamine ja klikates “Uuenda” nupul.
Varukoopiat saab teha menüüs Programm – Varukoopiad.
Struktuuri kontrolli ja paradnuse tegemine käib menüüs Programm – Struktuuri kontroll ja parandus.

Mitme firma raamatupidamist võimaldab bürooversioon teha?

Bürooversioon võimaldab teha raamatupidamist piiramatule arvule firmadele. Firmasid saab kasutaja iseseisvalt lisada ja see on tasuta.

Osutan raamatupidamisteenust, teenuse hind sõltub kannete arvust kuus. Kus ma Profitis näha saaksin tehtud kannete arvu?

Kannete arvu näeb, kui avada menüüs Finants – Pearaamatu kanded. Kasutades filtrit saab kuvada valitud kuu kanded. Kannete arv kuvatakse aruandeakna all asuvas koguse lahtris.

Demoversioon

Demo sisaldab nii raamatupidamist, põhivara, palka kui ka ladu. Kuidas saaks üleliigsed moodulid välja lülitada, et näha, mis täpselt pärast programmi ostmist alles jääb?

Menüüs Programm – Registreerimine leheküljel Firma moodulite haldus saab linnukesed üleliigsete moodulite eest ära võtta ja klõpsata OK. Sellega lülitatakse mittevajalikud moodulid välja.

Kas demo võimaldab ka aruandeid ja arveid välja trükkida?

Võimaldab küll. Demos ei ole peale mahulise piirangu 50 kannet muid piiranguid.

Kas demoga saab teha ka mitme firma raamatupidamist? Kui saab, kas siis 50 kannet kehtib ühele või kõikidele firmadele kokku?

Demo võimaldab ühele firmale raamatupidamist teha.

Kas demoga tutvumine on tasuta?

Võite julgelt oma arvutisse Profiti demo installeerida ja sellega tutvuda – see on täiesti tasuta.

Kui kaua saab Profiti demoga tutvuda?

Demol ei ole ajalist piirangut. Saab koostada erinevaid dokumente, kokku kuni 50 kannet.

Laadisin kodulehelt alla Profit demoversiooni, kuid see ei käivitu. Milles võiks probleem olla?

Esiteks tuleks veenduda, et lisaks programmi installika salvestamisele (save), see ka käivitati (run). Kui see ei mõju, proovige demo uuesti alla laadida, sest internetiühendus võis korraks katkeda. Kui ka uuesti laadimine ei õnnestu, siis võtke kindlasti meiega ühendust kirjutades aadressil info@intellisoft.ee või helistades numbril 7405980.

Mis on kasutaja ja salasõna programmi sisenemisel?

Kasutaja on: sysdba
Salasõna on: masterkey

Salasõna saate muuta menüüs Programm – Salasõna muutmine.

Finants

Ettevõttel tekkis käibemaksu osas suur ettemaks. Ettemaks küsiti maksuametist tagasi ning raha laekus panka. Kuidas seda kajastada programmis? Kuidas oleks õige?

Teha tuleks kanne:

Deebet: Pank
Kreedit: Käibemaksu ettemaksed (konto 152 näidiskontoplaani kasutades).

Kui näidiskontoplaani ei kasutata, siis tuleks lisada ise uus konto käibemaksu ettemaksete jaoks.

Kannete parandamisel salvestab programm parandatud kande uue kande numbriga, aga kas oleks võimalik säilitada parandatud kandel endist kande numbrit?

Kannet parandades jääb kande number samaks. Muutub kande number ostu- ja müügiarvetes ning laekumiste ja tasumiste hilisemal parandamisel. Kui kinnitus võetakse hiljem maha, tehakse parandus ja uuesti kinnitatakse, kande number muutub.

Samas kui parandada viimati tehtud dokumenti (arvet, tasumist), millel on viimase tehtud kande number, siis selle dokumendi uuesti kinnitamisel jääb kande number samaks.

Ka saab menüüs Programm – Firma andmed leheküljel muud operatsioonid teha Kannete ümberjärjestamist, aga siis muutuvad kõikide kannete numbrid (nihkuvad ettepoole), see sobib juhul kui aasta keskel mingeid aruandeid ei prindita ega alusdokumentidele jooksvalt kande numbreid ei märgita (näiteks teenuse osutajale, kes korraga tervet aastat teeb või väikeettevõttele).

Kannete registris on juba mitme aasta kanded, kas oleks võimalik vanad kanded ära peita.

Filtrit kasutades saab ekraanile jätta vaid valitud perioodi või muid tunnuseid sisaldavad kanded. Filtri saame aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid.

Filtrit saab edukalt kasutada ka otsinguna.

Kas tehtud kandest saab teha koopiat?

Et tööd lihtsustada saab juba tehtud kannetest teha koopiaid. Selleks klõpsa hiire paremal klahviga kandel, millest tahetakse koopiat teha ja valida korraldus Ava koopia. Avanenud kandel tuleks teha vajalikud muudatused ja salvestada. Vana kanne (millest koopia tehti) jääb muutumata. Koopiad on võimalik teha ka ostu-ja müügiarvetest.

Konto aruandes valides konto 2311 annab kõik kanded topelt reaga. Milles viga?

Tuleks üle kontrollida ega kauba ostukontoks pole määratud hankija konto 2311? Ostukonto peaks olema kas varud, põhivara või kulu.

Kuidas kustutada kandeid?

Kandeid saab kustutada kahel erineval moel:

 1. Teha kanne, mida soovitakse kustutada, aktiivseks ja vajutada kiirklahvi Ctrl+Del. Küsimusele, “Kas kustutada kande andmed”, vastata Jah. Kandele ilmub staatuse lahtrisse tekst – kanne on kustutatud!  See kanne aruannetesse ei tule, vaid saab päevaraamatu välja trükkida ka kustutatud kannete kohta.
 2. Tuleb klõpsata hiire parema klahviga kustutatud kande peal ja valida, kas “Kustutada kanne lõplikult” või “Taasta kanne”. Kui ollakse kanne lõplikult kustutanud, siis see kanne kaob ära kannete registrist ja seda ei ole võimalik enam taastada.
Kuidas leida varem tehtud kandeid?

Varem tehtud kandeid saab kiiresti leida, kui kannete registris klõpsata veeru nimetuse peal, mille järgi soovitakse otsida. Programm reastab kanded vastavalt valikule: kas kande tüübi, kande tüübi nimetuse, majandusaasta, kande numbri, kuupäeva, dokumendi numbri/nimetuse, summa või staatuse järgi. Kannete registri all paremas nurgas on otsinguväli, kuhu saab sisestada otsitava väärtuse.

Kuidas lisada uus kanne?

Uue kande lisamiseks klõpsata kannete registris kiirklahvi Ctrl+N või valge lehega ikoonil.

Kuidas parandada kannet, mille järel on staatus Automaatne kanne?

Sellist kannet ei saa kohe parandada. Parandamiseks tuleb avada kande algdokument, millest see kanne genereeriti (nt müügiarve, ostuarve). Seejärel tuleb kandelt maha võtta kinnitus (automaatne kanne kustutatakse ära). Teha dokumendis vajalikud muudatused ja kinnitada  kanne uuesti (uus ja õige kanne läheb pearaamatusse).

Kuidas parandada kannet?

Selleks, et parandada kannet, tuleb kannete registris teha hiire topeltklõps kande peal, avanenud kandes teha vajalikud muudatused ning uuesti salvestada.

Kuidas seadistada automaatseid lausendeid?

Automaatseid lausendeid saab seadistada menüüs Finants – Kannete tüübid. Tuleks avada kande tüüp, mida soovitakse seadistada. Kui on tegu aktiva või kulu kontoga tuleb kande deebeti lahtris valida sisestatav ja kreediti lahtris valida kinni. Kui on tegu passiva või tulu kontoga tuleb deebeti lahtris valida kinni ja kreediti lahtris valida sisestatav. Samas võib jätta ka kontod liigitamata ja valimata.

Kuidas sisestada programmi pangaarvelt maha läinud panga teenustasusid? Mille alt peaks seda tegema?

Kõik muud pangaliikumised, välja arvatud laekumised klientidelt ja tasumised hankijatele, tuleks teha menüüs Finants – Pearaamatu kanded.

Nt pangateenustasude kohta kanne:

Kandetüüp PV

Kuupäev

Dokument – Selgitus (nt Pangateenus)

Konto 5564 (kui kasutate näidiskontoplaani), seletus (nt pangateenuste tasud) ning sisestate deebetisse summa.

Järgmisele reale valite konto 1132 Swedbank või 1131 SEB Pank ja kreeditisse summa.

Kuidas teha laekumisi ja tasumisi?

Klientidelt laekumisi saab sisestada menüüs Müük – Laekumised.
Hankijatele tasumisi saab sisesta menüüs Ost – Tasumised.

Kuidas teha laekumisi/tasumisi pearaamatu kannete alt?

Kliendi laekumise kohta tehakse kanne:
Kande tüüp – Kassa sisse/Pank sisse
Deebet Kassa/Panga konto
Kreedit Klient ja valida Firma, kellelt laekus.
Seejärel tuleb kanne salvestada ja vajutada F6 või lahtrisse Arveldus puudub teha hiire topeltklõps. Avaneb arvelduste info aken, kus näeme selle kliendi kõiki täielikult või osaliselt laekumata arveid ja saame hiirega arve ridade peale klõpsates ära märkida millise arve/arvete eest klient on tasunud.

Hankijate puhul teeme kande:
Kande tüüp – kassa välja/pank välja
Kreedit Kassa/Pank
Deebet Hankija ja valida Firma, kellele tasuti.
Sarnaselt klientidega, tulevad ka nüüd F6 vajutades ette kõik sellele hankijale tasumata arved ja saame ära märkida, milliste arvete eest tasusime.

Kuidas teha palgakandeid?

Kasutades näidiskontoplaani näeks palgaarvestuse kanne välja järgmine:
Deebet 6111 Töötasu töötajatele ehk brutopalk
Kreedit 224 Üksikisiku tulumaks
Kreedit 226 Kogumispension
Kreedit 228 Töötuskindlustusmaksed
Kreedit 241 Palgaarveldused ehk netopalk

Deebet 6211 Sotsiaalmaksukulu
Kreedit 225 Sotsiaalmaks

Deebet 623 E/v töötuskindlustusmaks
Kreedit 228 E/v töötuskindlustusmaksed

Võib teha eraldi kolm kannet või ka ühe koondkande (mitme deebeti ja kreeditiga). Võimalik on teha eelmise kuu palgakandest ka koopia.

Kuidas teha tasaarvelduskannet, kui firma on nii ostjana kui ka hankijana nimekirjas. Tegin küll kande aga näitab saldos summat kliendi poolel üleval.

Tuleks teha kaks eraldi kannet, kasutades kontot 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel.

Esimene kanne:

Deebet: 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel ja

Kreedit : 122 Ostjatelt laekumata arved ja valite firma ja seote F6-ga.

Teine kanne:

Deebet: 2311 Arveldused hankijatega valite firma ja

Kreedit: 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel ja seote arvetega.

Kuidas üles võtta algsaldod kui kasutatakse moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Iga konto algsaldo sisestamiseks peaks tegema eraldi kande, mille korrespondeeruvaks kontoks oleks vahekonto (konto 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel). See konto läheb peale algsaldode sisestamist nulli.
Väga tähtis on, et ühe kliendi või hankija algsaldo ehk iga maksmata arve kohta ei tehtaks koondkannet.
Näiteks, millist kannet ei tohi teha:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1600.-
Juhul kui selline kanne on tehtud, siis tekivad hiljem probleemid nende arvete laekumiste sidumisel.

Antud näite puhul tuleks teha kaks kannet:
Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.4, summas 1000.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 1000.-

Deebet 122 Ostjatelt laekumata arved Intellisoft OÜ, arve nr.9, summas 600.-
Kreedit 99 Vahekonto algsaldode sisestamisel, summas 600.-

Algsaldode sisestamisel mitme kandega, tulevad kõik kanded kaherealised, üheks pooleks on X konto saldo ja teiseks pooleks on Vahekonto.

Kuidas üles võtta algsaldod, kui ei kasutata moodulit arveldused klientide ja hankijatega?

Seljuhul võib algsaldod võtta üles ühe kandega (kompleksliitlausend). Kui alustatakse tööd aasta alguse seisuga, siis on kandes deebetis kõik aktivakontod ja kreeditis kõik passivakontod. Kui alustatakse tööd aasta keskel, siis on deebetis lisaks aktivakontodele ka kõik kulud. Kreeditis lisaks passivakontodele ka kõik tulud.

Kus kohas oleks võimalik seadistada kliendi ja hankija kontot?

Kliendi kontot saab seadistada menüüs Programm – Firma andmed leheküljel Müügiarved.
Hankija konto seadistamine toimub menüüs Ost – Ostude seadistused.
Mõlemaid kontosid on võimalik seadistada ka menüüs Finants-Finantsi seadistused.

Mida tähendab kande järel staatus Automaatne kanne?

Seda kannet ei ole käsitsi pearaamatus koostatud, vaid see on kas ostu- või müügiarvest või laekumisest/tasumisest jne automaatselt genereeritud. Sellise kande parandamiseks või muutmiseks tuleb teha muudatused algdokumendis.

Milleks kasutada filtrit kannete registris?

Kasutades filtrit, saab ekraanile jätta vaid valitud perioodi vms tunnuseid sisaldavad kandeid. Filtri saame aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid.
Filtrit saab edukalt kasutada ka otsinguna.

Milleks kasutatakse kiirvaliku nuppu Värskenda ehk Ctrl+R?

Värskenda nuppu kasutatakse võrguversiooni puhul, kui samaaegselt kasutatakse ühte ja sama menüüd mitme kasutaja poolt.
Nt kui korraga mitu inimest koostavad kontoplaani, siis vajutades Värskenda nuppu, saadakse ilma leheküljelt väljumata näha teiste kasutajate poolt tehtud muudatusi.

Milleks on vajalikud kannete tüübid?

Kui kasutada erinevaid kande tüüpe, on võimalik:

 1. Trükkida kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid;
 2. Saab seadistada automaatsed lausendid (programm hakkab pakkuma kontosid ja näitab ette kas sisestatav summa läheb deebetisse või kreeditisse);
 3. Võimaldab saada detailsemaid aruandeid.

Soovitame tihedamalt kasutatavate toimingute jaoks teha erinevad kannete tüübid. Nt: Kassa sissetulek, kassa väljaminek, arveldused klientidega, arveldused hankijatega jt.
Samas piisab ka ühest kande tüübist, kui ei soovita programmiga ordereid trükkida ega automaatlausendeid kasutada, kuid igas kandes tuleb tüüp kindlasti valida.

Millise kiirvaliku klahviga saab kande tegemisel avada firmade või kontode nimekirja?

Selleks kasutada kiirklahvi F5.

Mis ajani saab kannetes, arvetes, laekumistes/tasumistes teha parandusi?

Parandusi saab teha, kuni antud majandusaasta on avatud. Suletud majandusaastas paranduste tegemiseks tuleb see uuesti avada, võttes lahti menüüs Finants – Majandusaastad ja tehes linnukese lahtrisse “Aktiivne”.
Samuti peab olema tehtud paranduste tegemiseks aktiivseks periood menüüs Programm – Aktiivne periood.

Teen pearaamatu kande müügi kohta, kuid see ei kajastu käibedeklaratsiooni real müügi käibemaks kuigi kanne tehtud müügi käibemaksu kontole. Milles asi?

Tuleks üle vaadata, kas menüüs Finants – Käibedeklaratsioon . Klõpsa lahti Seadistuste lehekülg ja vaadata kas seal on olemas realisatsiooni konto, millele olete müügi konteerinud. Deklaratsioonil arvestatakse käibemaks just tulukontodelt.

Firmad

Firma salvestamisel veateade “Sellise registrikoodiga firma on juba olemas!”

Vaikimisi on seadistus, et firma registrikood peab olema unikaalne. Kui on soov siiski mitut firmat sama registrikoodiga luua siis antud seadistuse saab välja lülitada menüüst Programm-Firma andmed-Muud seadistused. Viimane “Firma reg.kood peab olema unikaalne” eest ära võtta linnuke ja salvestada. Peale seda ei tule enam teavitust sama registrikoodiga firma osas ja on võimalik salvestada.

Kas kliendile saab kusagil näidata, mis hinnaga talle kaupu müüakse?

Jah, saab küll. Selleks koostada hinnakirjad menüüs Müük – Hinnakirjad. Edasi tuleks menüüs Müük – Firmad avades leheküljel Müük valida hinnakiri, mille alusel sellele kliendile kaupa müüakse. Võib ka allahindluse protsendi määrata näiteks baasihinnakirjast.

Kas kliente ja hankijaid saab ka kustutada?

Kui firmat ei ole kasutatud, siis saab kustutada. Kui on selle firmaga tehtud mingeid ostu- ja müügitehinguid, siis on võimalik need firmad märkida mitte aktiivseteks firmadeks. Arveid tehes mitte aktiivseid firmasid ei näidata. Avades menüüs Müük – Firmad saab kasutada filtrit (kiirklahv Ctrl+F või hammasrattaikoon), kus saab teha valiku, et näeks ainult aktiivseid firmasid.

Kui üks ja sama firma on nii klient kui tarnija, kas siis pean need eraldi koodidega salvestama või saab ka kuidagi teisiti?

Lihtsam on jätta firma ühe koodiga ja näidata menüüs Müük – Firmad, et see ettevõtte on nii klient kui ka tarnija – tehes linnukesed vastavatesse lahtritesse.

Kuidas kodeerida firmasid ju kuidas toimub automaatne kodeerimine?

Firma kood võib sisaldada nii tähti kui ka numbreid. See võiks tuleneda firma nimest, kuid olla lühem. Ei soovita koodi ette panna liigitusi AS ja OÜ vaid lähtuda koodi valikul firma sisukast nimeosast.
Firmade automaatne kodeerimine nummerdab firmasid, andes firmale automaatselt suurimast järgmise koodi ehk numbri.

Kuidas lisada uusi firmade gruppe?

Uue grupi lisamiseks klõpsata menüüs Müük – Firmade grupid kiirklahvi Ctrl+N või valge lehega ikoonil.

Kuidas on seotud omavahel ostu-müügitellimused ja ostu-müügiarved? Kuidas tuleb neid Profitis kajastada?

Ostu-ja müügitellimuse kirjaklambril klõpsates saab koostada vastava arve.

Mida tähendab Firma kaardil leheküljel Kontaktid lahter Keelatud?

Seda on soovitatav kasutada juhul, kui saadetakse firmadele e-posti. Kui firma ei soovi Teilt e-maile saada, siis tuleks klõpsata Keelatud lahtris tühikut. Edaspidi arvatakse firma automaatselt postisaajate nimekirjast välja. Postiloa taastamiseks vajutage uuesti tühikut.

Mida tähendab ja millal kasutatakse firmades KM liike?

KM liik on firmade kindel käibemaksu tariif, mida saab jooksvalt töö käigus lisada menüüs Müük – Firmad leheküljel Finants lahtrisse Käibemaksu liik.
Kuna käibemaksu määr ei sõltu alati mitte ainult kaubast, vaid ka firma asukohast, siis on võimalik käibemaksu liikidega määrata käibemaksu protsent ka firmale.

Mida tuleks tähele panna firmasid lisades?

Kõige olulisem on meeles pidada, et firma nime kirjutades tuleks panna OÜ või AS jt nime lõppu. Siis on hiljem hea nime järgi firmat leida (reastada nime järgi).

Sisestan andmebaasi uut firmat ehk klienti. Millise konto peaksin valima kliendi kontoks?

Uusi firmasid lisades tuleks Kliendi kontoks valida konto 122 Ostjatelt laekumata arved ja Hankija kontoks 2311 Arveldused Hankijatega (kui kasutate näidiskontoplaani). Puudub vajadus igale firmale oma kontot luua, kuna Profit sisaldab aruandlust firmade ja arvete viisi.

Vaikimisi on kliendi ja hankija kontod seadistatavad ka menüüs Finants – Finantsi seadistused.

Import

Excelis muutub kauba kood, kui on koodil esimene number 0. Näiteks 0152 muudab Excelis 152. Kuidas teha nii, et Excel seda ei muudaks?

Selleks, et Excel ei muudaks koodi tuleb muuta veeru vormindus tekstiks. Tekstivorminguga lahtreid koheldakse tekstina isegi siis, kui lahtris esineb arve. Lahter kuvatakse täpselt sisestatud kujul.

Vali veerg kuhu sisestad või kopeerid kauba koodid, näiteks veerg A puhul vajuta A peale. Tehakse aktiivseks kogu veerg. Seejärel teha aktiivse veeru peal parem hiireklikk ja valida Format cells/Vorminda lahtreid. Avanenud aknas valida kategooriast Text/Tekst. Seejärel vajutada OK.

Firmade (kliendid ja tarnijad) import Profitisse

Kõigepealt luua Excelis õiges formaadis tabel firmade kohta.

Firmade formaat:

A Kood

B Nimetus

C Klient (kui pole tühi, siis klient)

D Tarnija (kui pole tühi, siis tarnija)

E Reg. number

F KM kohuslase number

G Maksetähtaeg

H Viivis

I Jur. aadress (tänav)

J Jur. aadress (linn)

K Jur. aadress (postiindeks)

L Jur. aadress (riigi kood)

M Postiaadress (tänav)

N Postiaadress (linn)

O Postiaadress (postiindeks)

P Postiaadress (riigi kood)

Q Telefon

R Faks

S Kontaktisik

Tehke tabelist koopia (Ctrl+C). Avage Profitis menüü Müük – Firmad, vajutage hiire paremat klahv ja valide Import. Impordi allikas on “Lõikepuhver”, vajutage Alusta.
NB! Soovitame eelnevalt teha varukoopia, juhuks kui midagi ebaõnnestub.

Kaupade import Profitisse

Kaupu saab Profitisse importida läbi hinnakirja. Enne importi soovitame teha olemasolevatest andmetest varukoopia, sest hinnakirja import on suur ja mahukas andmete muudatus.

Kõigepealt tuleks Excelis luua imporditavatest kaupadest nõuetele vastav tabel. Impordi faili veergude järjekord peab olema järgmine:

 • A Tarnija kaubakood – mõnikord sama kaupa ostetakse mitmelt tarnijalt (erinevate koodide all) või tarnija kasutab erinevate kaupade kodeerimist. Välja sisu läheb kauba kaardile, ostuhindade tabelisse. Veeru võib ka tühjaks jätta.
 • B Kaubakood – kui kasutatakse tarnija kaubakoode võib selle veeru ka tühjaks jätta.
 • C Kauba nimetus
 • Kauba ülemgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaubagruppide süsteem on ühetasemeline.
 • Kauba alamgrupp – võib tühjaks jätta, kui kaupu ei soovita grupeerida.
 • Kauba nimetus teises keeles
 • Kauba ostuhind – (Ostuhind ostuhinnakirja valuutas)
 • Juurdehindluse protsent – kasutatakse, kui müügihind sõltub otseselt ostuhinnast. Müügihind arvutatakse korrutades ostuhind hinnakirja valuuta kursiga ja seejärel lisades tulemusele juurdehindluse protsent.
 • Müügihind (baasvaluutas) – selleks, et programm kasutaks seda hinda, tuleb eelmine veerg (juurdehindluse protsent) tühjaks jätta.
 • Ribakood
 • Värv
 • L Ühik
 • M Lisainfo
 • N Kaal. Kaalu importimiseks peab olema seadistatud kaalu ühik ja sisse lülitatud linnuke “Kaubaühikute otsekoefitsiendid” (menüü Müük/Müügi seadistused)

Kui kaupade tabel on valimis, teha sellest koopia (Ctrl+C). Edasi tuleks Profitis avada menüü Müük – Hinnakirjad, avada hinnakiri, kuhu müügihindu imporditakse nt Baashinnakiri.

Hinnakirja aknas vajutada klambriga ikoonil (Ctrl+J) ja valida menüüst “Hinnakirja import”.

Avanenud impordiaknas saab sisestada tarnija, valuuta, ostu ja müügi käibemaksutariifid ja vaikimisi mõõtühik. Impordi allikas “Lõikepuhvrist”.

Importi võib teostada ka korduvalt, olemasolevatel kaupadel parandatakse ostu- ja müügihindu ja nimesid.

Juhul kui import ebaõnnestus, soovitame taastada varukoopiast eelneva seisu.

Lao algseisu import Profitisse

Kõigepealt luua Excelis õiges formaadis laoseisu tabel.

Algseisu formaat:

 • A Kauba kood
 • B Kauba nimetus
 • C Ühik
 • D Kogus
 • E Omahind
 • F Omahind kokku

Impordi puhul olulised ainult veerud A, D ja E, ülejäänud võib tühjaks jätta.

Tabelist teha koopia (Ctrl+C).

Edasi tuleb Profitis avada Ladu – Algseisude sisestamine, lisada uus (Ctrl+N), valida ladu ja kuupäev, millega algseisu soovite sisestada. Seejärel klõpsates hiire parema klahviga kaubatabeli peale, valida rippmenüüst “Kleebi andmed tabelisse” ja salvestada.

Tabelile peab jääma päis, vastasel juhul esimest rida ei impordita.

NB! Enne importi soovitame kindlasti teha varukoopia.

Mul on number 742725274284, kuid Excel näitab seda kujul 7.42725E+11. Kuidas teha nii, et Excel ei muudaks numbreid?

Lahtris, kus number on vormindatud tuleks teha parem hiireklikk ja valida Format Cells/Vorminda lahtreid, avanenud aknas valida Number/Arv ning decimal places/kohti pärast koma määrata 0. Seejärel vajutada ok.

Kui neid lahtreid on palju ning asuvad samas veerus, siis võib aktiveerida ka terve veeru korraga ja seejärel teha muudatused.

 

Kassa

Kas on võimalik trükkida mitut kassa orderit korraga (sisestades orderite numbrid- trükib järjest mitu orderit)?

Ei ole võimalik. Ordereid trükitakse ükshaaval.

Kas saaks teha kuidagi nii, et kassa sissetuleku ja väljamineku orderid hakkaksid uuel aastal uuesti number ühest?

Selleks on kaks võimalust:
1. Menüüs Finants – Kannete tüübid ära muuta olemasolevate kannete tüüpide (kassa sisse ja kassa välja) järgmise orderi number 1-ks.
2. Lisada juurde kaks uut kandetüüpi:
Kassa sissetuleku jaoks kande tüüp koodiga näiteks KS2013, millel ära määrata, et trükitakse kassa sissetuleku order ja valida järgmise orderi numbriks 1.
Kassa väljamineku jaoks kande tüüp koodiga näiteks KV2013, millel ära määrata, et trükitakse kassa väljamineku order ja valida järgmise orderi numbriks 1.
Kui otsustate uued kande tüübid luua, siis tuleb kindlasti üle kontrollida, et ka menüüs Müük – Sularahaarvete seadistused oleks õige kande tüüp valitud sularaha arvete jaoks.

Kuidas kajastada programmis sularaha oste?

Sularaha oste saab sisestada kahel erineval moel nii ostuarvete alt, kui ka pearaamatu kandena, kui ostutšekke on väga palju.

 1. Sularaha oste saab sisestada menüüs Ost – Ostuarved, pannes linnukese lahtrisse “Tasutud sularahas” ja valides tasumise konto (vaadata üle ka seadistused menüüs Ost- Ostude seaditused).
 2. Teha üks koondkanne terve kuu ühe avansilise kohta, kui ostutšekke on väga palju. Näiteks jaanuari sularaha ostutšekid panna järjest ühte kandesse, deebet poolele kulu, käibemaks jne. Kui kõik sularaha ostutšekid ja ostuarved sees, siis kreeditisse programm ise summeerib kokku, mis läheb aruandva isiku konto võlaks. Kande selgitusse võiks märkida tšeki andmed, näiteks panna firma nimi, arve number või lühidalt mida osteti. Kui kanne tehtud ja rohkem tšekke tulemas pole, siis võiks selle kande välja printida (Ctrl+P) ja väljatrüki (majandusavansi aruanne) panna koos tšekkidega kausta.
Kuidas ma saaksin programmist kassa sissetuleku ja väljamineku ordereid trükkida?

Tuleb luua kande tüübid. Näiteks: KS ehk Kassa sissetulek, kus näitame, et trükitakse kassa sissetuleku order ja valitakse järgmise orderi number.
KV ehk Kassa väljaminek, kus näitame, et trükitakse kassa väljamineku order ja valitakse järgmise orderi number.
Luues kandeid nende kannete tüüpidega, avanebki võimalus orderit trükkida.

Kaubad

Kas kasutuses olnud kaupu saaks kuidagi ka kustutada?

Kui kaupu on müüdud või ostetud, siis neid kustutada ei saa. Küll aga saab märkida, et kaup on Suletud (tuleb kaubakaardil panna linnuke lahtrisse “Suletud”) ning panna kaupade registris peale filter kiirklahv Ctrl+F, mis näitaks vaid Avatud kaupu.

Kas kauba nimetust või ühikut saab ka muuta?

Saab küll. Seda saab teha nii konkreetsel arvel, ilma et püsiandmetes nimi või ühik muutuks. Kui ka kauba kaardil, kus muudatus salvestatakse püsivalt.

Kuidas saab kaubal müügihindu näidata?

Koostades piiramatul arvul hinnakirju. Kas siis igas hinnakirjas näidata, mis on erinevate kaupade müügihinnad või iga kauba all näidata, mis on selle müügihind erinevates hinnakirjades.

Mida näitab kauba kaardil olev müügihind?

Kauba kaardil olev müügihind näitab toote hinda erinevates hinnakirjades. Müügidokumendi koostamisel pakub programm automaatselt müügihinda vastava hinnakirja alusel, mida saab antud dokumendis ka ära muuta.

Mida näitab kauba kaardil olev ostuhind?

Kauba kaardil ostuhindade osas on näha võimalikud hinnad, millega tarnijatelt kaupu ostetakse. Esimest hinda hakatakse pakkuma automaatse hinnana ostudokumentidel, kuid seda saab otse dokumendil muuta.

Milleks on vajalikud kauba komponendid?

Kui tahate luua kaupa, mis koosneb mitmest erinevast kaubast, siis leheküljel Komponendid saate määrata, selle kauba nö retsepti. Kui Teil on näiteks kaup kringel, mis koosneb munast, jahust, rosinatest, siis komponentide leheküljel saab lisada need kaubad retsepti. Edasi tuleb minna tootmisesse ja kui tootmine kinnitada võetakse valmistoode lattu arvele ja komponendid kantakse laost maha.

Milleks on vajalikud kaubagrupid ja ülemgrupid?

Kui on suur kaupade nomeklatuur, siis on kasulik kaupu grupeerida. Saab luua ülemgrupid (nt. ülemgrupp on piimatooted ja alamgrupid: kohupiimad, jogurtid jne). Sel juhul lihtsustavad grupid vajaliku kauba leidmist. Kauba valiku aknas saab vasakul määrata endale vajaliku grupi, mille kaupu soovitakse näha.
Valides ülemgrupi ja pannes linnukese lahtrisse “Kõigi alamgruppide kaubad” näidatakse ka neid kaupu, mis asuvad valitud ülemgrupi alamgruppides.

Milles võib olla asi, kui ostuarvet tehes ei tule käibemaks arvele?

Avage konkreetne kaup ja kontrollige, kas kaubal on ära määratud Ostu KM tariif. Programm arvestab ostukäibemaksu vaid siis, kui kaubal on käibemaksu tariif määratud.
Ostuarvel on võimalik ka käibemaksu summat sisestada/muuta.

Mis on KN kood?

KN kood on vajalik ainult Intrastati aruannete jaoks. Kui KN koodi esitamise kohustust pole, võib selle lahtri tühjaks jätta.

Kontoplaan

Kas juba kasutuses olnud kontosid saab muuta?

Saab küll, selleks avada menüüs Finants – Kontoplaan teha hiire topeltklõps kontol, mida soovitakse muuta või vajutada kiirklahvi Ctrl+E. Teha vajalikud muudatused ning salvestada. Muudatused kajastuvad ka kõikides tehtud kannetes.

Kas kontoplaani saab tõsta ühelt firmalt teisele?

Selleks avada firma, kust tahetakse kontoplaan üle tuua. Klõpsata parema hiire klahviga kontoplaanil ja valida “Eksport”. Edasi avaneb salvestamise aken. Lahtrisse “Save in” valida koht, kuhu soovitakse antud fail salvestada. Lahtrisse Fail name kirjutada salvestatava faili nimi, vajutada OK.
Edasi peab salvestatud kontoplaani teise firmasse importima. Selleks logida sisse teise firmasse. Avada menüüs Finants- Kontoplaan, klõpsata sellel hiire paremat klahvi ja valida “Import”. Avanevas  Open aknas valida koht, kuhu sai fail eelnevalt salvestatud ja klõpsata faili peal, mida soovitakse importida. Peale seda olete kasutusele võtnud teise firma kontoplaani.

Kuidas kajastada kontoplaanis kahepoolseid kontosid nt aruandev isik?

Vastavalt sellele, kas ettevõtte raha on  aruandva isiku käes ja kuu lõpus tehakse tasaarveldamine või aruandev isik kasutab oma raha. Teha kas aktiva või passiva konto. Aasta lõpus võib teha ka korrigeerimiskande – tõsta saldo aktivast passivasse või vastupidi. Aasta keskel ei ole sugugi suur viga see, kui saldo vahepeal miinusesse läheb.

Kuidas kustutada üleliigseid kontosid?

Üleliigse konto kustutamiseks klõpsata kontol, mida soovitakse kustutada ja valida kiirklahvi Ctrl+Delete.

Kuidas saab kontoplaani välja trükkida?

Avada kontoplaan ja klõpsata kiirklahvi Ctrl+P või vajutada printeri ikoonil. Kõigepealt avaneb trükkimise eelvaade.

Kuidas teha uusi kontosid?

Uue konto lisamiseks avada menüüs Finants – Kontoplaan ja klõpsata kiirklahvi Ctrl+N või valge lehega ikoonil.

Mida tähendab kontoplaanis üldine ja detailne konto?

Kandeid saab teha ainult detailsete kontodega näiteks Arveldusarve SEB Pank ja Arveldusarve Swedbank. Üldine konto näiteks Arvelduskonto, summeerib pangakontod kokku. Üldiste kontode kasutamine ei ole kohustuslik.

Mis juhtub kui ma parandan varem kasutatud kontonumbrit?

Muutes kontonumbrit kontoplaanis, muutuvad automaatselt kontonumbrid ka kõigis varem koostatud kannetes.

Korteriühistu

Kas korteriühistu mooduli kasutusele võtmisel on töö alustamiseks kindel tegevusjärjekord?
 1.  Esmalt tuleks luua kaubad menüüs Korteriühistu – Kaubad.
 2. Edasi tuleks sisestada korterid menüüs Korteriühistu – Korterid.
 3. Järgmiseks luua menüüs Korteriühistu – Üüriarved, uus kuu. Esimesel korral tuleb sisestada kuu ja aasta ning salvestada. Edaspidi hakkab programm ise järgmist kuud pakkuma.

Meeles tuleb pidada, et esimesel korral on vaja menüüs Korteriühistu- Üüriarved leheküljel Näidud sisestada ka algnäit. Klõpsates hiire parema klahviga valitud real, saab algnäitu sisestada/muuta.

Kas on võimalik määrata korteritele sama kauba eest erinevat hinda? Näiteks kui mingi kauba hind on elanikel väiksem kui äripindade rentijatel.

Tuleb selle kauba tüübiks valida KÜ püsitasu. Püsitasude leheküljel sisestada kogus kõigil vähemalt 1, aga neile kellel on erinev hind kirjutada erihinna lahtrisse teine hind.

Kasutan Profiti üüriarvete moodulit, raamatupidamise arvestus käib teise programmiga. Kas on võimalik saada eelmise kuu võlg korterite kaupa uue kuu arvele?

Selleks, et ilma Finants moodulita tuleks eelmise kuu võlg või ettemaks uue kuu arvele, tuleks luua kaup mille kood on VÕLG, tüübiks valida Püsitasu. Arvete koostamisel sisestada Püsitasude lehel korteri järele, kelle on võlg koguseks 1 ja panna võlasumma erihinna lahtrisse (ettemaks miinusega).
Leheküljel Arve lisada kaup Võlg, valem/kogus Võlg, hind 0.

Korteriühistu arvete tegemisel on meil üldelekter jagatud korterite vahel. Valisin arvete tegemisel lahtrisse kogus/valem valemiks sõna korter, kuid arvele hakkab programm panema koguseks korteri numbrit. Näiteks korter 1 , kogus 1; korter 2 kogus 2 ja korrutab kokku, mida suurema numbriga korter seda suurem elektri arve. Mida teha?

Pange lahtrisse kogus/valem koguseks 1. Nüüd saab ka programm aru, et igale korterile peab antud summa minema ühekordselt.

KÜ ei toimi meiliprogrammiga meilide saatmine

Kui korteriühistul ei toimi Outlookiga/Thunderbirdiga meilide saatmine tuleks esmalt kontrollida kas programm on vaikimisi meilipogramm. Selleks tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel. Control Paneli all vajutada kirjele Programs. Seejärel Default Programs ning Set your default programs. Avaneb Default apps seaded. Kohe esimene on Email. Kontrollida kas seal on määratud Outlook/Thunderbird, kui ei ole tuleks muuta vajutades Outlooki/Thunderbirdi ikoonile.

Kui vaikimisi meiliprogramm on Outlook/Thunderbird kuid endiselt ei toimi meilide saatmine on tõenäoliselt probleem seoses MAPI seadistustega Windows operatsioonisüsteemis. MAPI saate seadistada alljärgnevalt:

Avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

Kirjutage regedit ja vajutage enter.

Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_LOCAL_MACHINE. Seejärel alamkaust SOFTWARE

64bit windowsi puhul järgmine kaust WOW6432Node ja seejärel kaust Microsoft
32bit windowsi puhul koheselt järgmine kaust Microsoft

Microsofti kaustas avada alamkaust Windows Messaging Subsystem. Seejärel paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data vajutada parema hiireklahviga ja valida New -> String value. Määrata nimeks MAPI. Seejärel loodud stringi peal vajutada parema hiireklahviga ja valida Modify ning määrata Value 1.

Peale seda teha arvutile restart.

Kuidas edastada e-arveid internetipanka?

Avage menüüs Korteriühistu – Korterid – Elanikud

E-arve lepingu sõlminud elanikul tuleks programmis märkida lahtrisse linnuke “Otsekorraldus/E-arve” ning lisada viitenumber (mis hakkab olema makse tunnuseks).

Korteri kaardil leheküljele tuleb avada pangakonto. Kuhu saab sisestada elaniku panga (SEB Pank või Swedbank) ja arveldusarve number.

NB! Arve saaja ja maksja peab ühtima isikukuga kes sõlmis pangas e-arve lepingu.

Kui Üüriarved on koostatud – siis valige klambri ikooni alt “Salvesta e-arve”. Sellel klõpsates salvestab programm e-arved xml-failiks mille saab internetipanka üles laadida.

Swedbanka e-arvete importimine:

Swedbanga koduleheküljel avada vasakust tulbast “Maksete kogumine” edasi tuleb valida “Arvete import”, sisestage  imporditav xml-fail ning klõpsata nupul “Impordi valitud fail”.
Enne e-arvete kinnitamist tuleks imporditud fail hoolikalt üle vaadata.

Kuidas importida failist KÜ näite?

Profit võimaldab näitude importi Windowsi lõikepuhvrist või veebist.

Lõikepuhvrist impordi jaoks tuleb teha järgmist:

1) Kontrollida, kas KÜ seadistustes Näitude impordi all on sisse lülitatud linnuke “Import lõikepuhvrist”.
2) Tekitada faili (näiteks tabelarvutusprogrammis MS Excel või OpenOffice Calc) järgmisel kujul:

SV KV EL
K1 100 120 20 201 202 1 8888 9000 112
K2 101 119 18 203 205 2 900 915 15
K3 102 118 16 206 222 16 102345 102356 11
K4 103 117 14 207 207 0 9090 9099 9
K5 104 116 12 208 211 3 1200 1267 67

Kus SV, KV ja EL on kaupade koodid.
(antud näites “SV” on “Soe vesi”, “KV” on “Külm vesi” ja “EL” on “Elekter”).

Igal real esimeses veerus on korteri kood (“K1″, “K2″, jne).Teises, viiendas, kaheksandas jne veerus on antud kuu algnäit.Kolmandas, kuuendas, üheksandas jne veerus on kuu lõppnäit. Neljandas, seitsmendas, kümnendas jne veerus on näitude vahe.

Ehk siis iga kauba jaoks kasutatakse kolm veergu, esimeses on algnäit, teises lõppnäit ja kolmandas vahe.

Maksimaalne kaupade kogus on 12.                                                                                                                 NB! Programm ei tekita kaupu või kortereid, need peavad vastavate koodidega enne importi olemas olema.

3) Kui fail on tekitatud, tuleb avada Üüriarvete akna (see kuu ja maja, kuhu andmeid imporditakse), seal minna leheküljele “Näidud” ning vajutada nuppu “Import lõikepuhvrist”.

Impordi järel kuvatakse logi, kust saab kontrollida, mida täpselt imporditi.

NB! Soovitame teha varukoopia enne importimist

Kuidas koostada valem kui majas on 29 korterit ja prügi arvestatakse selliselt, et 13-nel korteril (nad pole järjest) tuleks võtta pindala miinus 10m2 (köetava pindala väli on ka kasutuses juba).

Variant 1:

pindala – if((korter='01') or (korter='03') or (korter='05') or (korter='06') or (korter='11') or (korter='12') or (korter='13') or (korter='18') or (korter='20') or (korter='22') or (korter='26') or (korter='27') or (korter='29'), 10, 0)

Variant 2:

Määrata vastav kaup püsitasuks, sisestada korteritele, millel on kogus väiksem püsitasuks 10 (või midagi muud, mida vaja on), ülejäänutel jätta nulliks ja panna valemiks:

pindala – püsitasu

Kuidas oleks võimalik importida andmeid Excelist Profiti korteriühistu programmi?

Korteriühistu andmete importimiseks tuleb esmalt luua Excelis või OpenOffices tabel, mille veergude järjekord on järgmine:

A Kood
B Aadress
C Arve saaja
D Pindala (kui tühi, siis = 0)
E K.pindala (kui tühi, siis = 0)
F Elanikke (kui tühi, siis = 0)
G Korrus (kui tühi, siis = 1)
H Otsekorralduse leping
I Viitenumber
J E-mail (kui sisestatud, siis tuleb linnuke “arve e-mailile”)
K Maksetähtaeg
L Viivis

Kui andmed on Exceli või OpenOffice tabelisse sisestatud, siis tulevad väljad mida soovitakse importida teha siniseks ja vajutada Copy (Ctrl+C).

Seejärel tuleb avada Profitis majade register (menüüs Korteriühistu – Majad) ning lisada uus maja (Ctrl+N) ja Salvestada.

Klõpsates lahti loodud maja ja vajutades klambri ikoonil (Ctrl+J) ning valides rippmenüüst “Kopeerida korterite andmed” tuuakse Excelist Profitisse kõikide sisestatud korterite andmed.

NB! Soovitame eelnevalt teha varukoopia!

Kuidas oleks võimalik jätta välja üüriarvete tegemisel ajutiselt tühjad pinnad?

Võtke lahti menüüs Finants – Firmad, avage see korter, mille tahate jätta välja üüriarvete tegemisel. Avage lehekülg Korter ning võtke ära linnuke lahtrist “Korter”.

Kuidas oleks võimalik kajastada KÜ arvetel elanike tasumisi?

KÜ arvel saaks näidata viimase laekumise kuupäeva ja ka summat.
Selleks oleks vaja arvevormile lisada järgmised valemid:

 1. Viimase laekumise summa:
  
   [SQLDOUBLEVALUE('select first 1 skip 0 k_baas from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv desc')]
 2. Viimase laekumise kuupäev:
  
   [SQLVALUE('select first 1 skip 0 k.kpv from kanderead r inner join kanded k on k.id = r.kandeid and r.k_baas <> 0 and r.firmaid = ' + str([data."ID"]) + ' order by k.kpv desc')]

Valemite jaoks lisada uus väli või kopeerida need valmeid näiteks alla lisateksti ette.

Kuidas oleks võimalik saada KÜ aruannet kõikide majade lõikes?

Kõigepealt tuleks menüüs Programm – Lisamoodulid klõpsata moodulil KÜ aruanded ja Installeeri. Seejärel uuendage programmi ja kindlasti tehke läbi struktuuri kontroll ja parandus. Avage menüüs Programm – Isekujudatavad aruanded ning sealt valige aruanne KÜ kuumaksete arvestus

Kuidas saab KÜ arve väljatrükile korteri omaniku posti või juriidilise aadressi (nagu firmade registris on)?
 1. Postiaadressi valem:[sqlvalue('select f.postiaadresstanav || ", " || f.postiaadresslinn || " " || f.postiaadressindeks || coalesce(", " || r.nimi, " ") from firmad f left join riigid r on r.id = f.postiaadressriikid where f.id = ' + str([data."ID"]))]
 2. Juriidilise aadressi valem:[sqlvalue('select f.juraadresstanav || ", " || f.juraadresslinn || " " || f.juraadressindeks || coalesce(", " || r.nimi, " ") from firmad f left join riigid r on r.id = f.juraadressriikid where f.id = ' + str([data."ID"]))]
Kuidas saab KÜ-s lisada uut kaubarida arvele?

KÜ arve leheküjel tuleks liikuda Enter klahviga. Kui olete andmete sisestamisega rea lõppu jõudnud, siis Enter klahvile vajutades tekib automaatselt juurde uus kaubarida.

Kuidas saab näidata, et erinevatel korteritel on sama artikkel erineva hinnaga? Näiteks, kui korterid koodiga kuni N7020 on hinnaga 30, korterid koodiga N7021 kuni N7040 on hinnaga 35 ja alatest korterist N7041 on hind 40

Antud juhul võiks lisada kolm rida sama artikliga ja hinna lahtrisse panna järgmised valemid:

if(korter <= 'N7020', 30, 0)

if((korter >= 'N7021') and (korter <= 'N7040'), 35, 0)

if(korter >= 'N7041', 40, 0)

NB! Oluline on teada, et Profit võrdleb korterite koode kui tekste, st kood 2 on suurem kui kood 19. Soovitan panna koodid kujul 01, 02, 03 jne.

Kuidas saab Profiti korteriühistu moodulis automaatselt viivist arvestada?

Profitis arvestatakse viivist maksetähtajale järgneva kuu esimesest päevast või maksetähtajale järgnevast päevast, vastavalt siis kasutaja tehtud seadistusele. Viivistelt omakorda viiviseid ei arvestata.

Automaatseks viivise arvestamiseks tuleb esmalt ära määrata viivise protsent kõigil korteritel menüüs Korteriühistu – Korterid. Samuti tuleb sisse lülitada viivise arvestus, avades menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülje Viivised. Vt seadistusi juhendist alateema alt Korteriühistu seaditused. Juhend avaneb F1-ga.

Võttes lahti menüüs Korteriühistu – Üüriarved, tuleb avada kuu, millest alates soovite viiviseid arvestada. Edasi avades lehekülje Viivised ning klõpsates nupule “Arvuta viivised”, arvestab programm automaatselt viivised kõigile võlgnikele, kelle tasumata üüriarved on ületanud maksetähtaja. Viivise summasid on võimalik ka ise käsitsi parandada või sisestada. Nendele korteritele, millele ei soovita viivist arvestada, tuleks sisestada viivise lahtrisse 0.

Viivise rakendamine kajastub ka võlgniku üüriarvel. Arvete kinnitamisel tekib igast arvest, millele on lisatud viivis, kaks eraldi pearaamatu kannet. Viivise kande number on väiksem kui põhisummal, mistõttu seob programm automaatselt enne viivise ja siis alles sama kuu põhisumma

Kuidas saaks KÜ üüriarvele kauba hinna 4-komakohaliseks?

Selleks avada menüüs Korteriühistu – Üüriarved lehekülg Arved, kus all on Arve väljatrüki vormi valik, tuleks klõpsata Kujunda nupul. Leida ülesse kauba hinna valem [data.”Hind”] klõpsata selle peal hiire parema klahviga ja valida rippmenüüst Variable format ning seal välja Decimal digits sisestada 4. Siis klõpsata OK ja Salvestada.

Kuidas saata KÜ arved otse programmist korteriomanike e-mailile?

Avades menüüs Korteriühistu – Korterid peab olema tehtud linnuke lahtrisse “Arved e-maili” ja sisestatud elaniku e-maili aadress. Kui arved on koostatud, siis klambri ikooni alt saab valida “Arved e-maili”. Automaatselt avanevad meiliprogrammis kirjad, kus arve on pdf-formaadis kaasas, täidetud on kirja saaja e-maili aadress ja selgituseks on lisatud arve koostamise kuu. Vt ka KÜ seadistused – Arvete saatmine e-mailiga.

Kuidas seadista uut KÜ bilansi ja tulu-kuluaruannet?

Avades menüüs Finants- Äriaruanded saab hiire parema klahviga importida Bilanss KÜ.pdata ja ky_tulemiaruanne.pdata vormid (failid peaksid uuendusega tulema Profiti kataloogi. Kui neid pole, soovitame programmi uuendada). Olemasolevaid vorme ei soovita ära kustutada.
Kuidas aruandeid seadistada või ridu lisada/kustutada, soovitan lugeda juhendist (avaneb F1-ga).

Kuidas sisestada kütte valemit, kui kahel korteril on keskküte välja vahetatud elektrikütte vastu?

Küttel tuleks hind/valem lahtrisse kirjutada:

 IF((KORTER='01')OR(KORTER='16'), 0, 2.1545)

kus ülakomade vahele tuleb kirjutada korteri number, siis korteritel 01 ja 16 on hind 0 ja ülejäänudel 2,1545.

Kogus/valem lahtrisse kirjutada üldpindala või köetav pindala (sõltuvalt kas kütte eest makstakse üldpindala või köetava pindala pealt).

Kuidas tuleb toimida korteriühistus, kus maja pooltel korteritel on üks kütte hind ja teistel on teine, näiteks korterid 1 kuni 40 ühe hinnaga ja 41 kuni 80 teisega?

Siis tuleks menüüs Korteriühistu- Üüriarvete leheküljel Arve sisestada kütte reas olevasse lahtrisse “Hind/Valem” järgmine valem:

IF(INT(KORTER)>40, 1, 2)

Siis programm paneb korteritele 1 kuni 40 kütte ühiku hinnaks 2 eurot ja ülejäänutele 1 euro.

Kui hind on komakohtadega, siis kasutada punkti. Nt kui hinnad on 2,456 ja 1,567 siis valem:

IF(INT(KORTER)>40, 1.567, 2.456)

Kuidas üüriarvele lisada jooksev kuupäev?

Tuleks Kujundaga võtta üüriarve vorm lahti, muuta arve kuupäeva valem
[DATE] ja salvestada vorm teise nimega nt: kyarved_jooksvakuupäevaga.frf
Seejärel üüriarve väljatrüki vormi valikusse lisandub vorm “jooksvakuupäevaga”.

Kuidas üüriarvele saaks viivise % korteri kaardilt?

Üüriarvele lisada viivise valem: [korter_viivispct]

Lülitasin korteriühistu seadistuste lehel sisse lahtri “Trükkida näidud”. Sisestasin korteritele näidud, kuid ühel korteril ei trüki näitude lehte arvele, mis on valesti?

Kontrollige, kas avades menüüs Korteriühistu – Korterid ja klõpsates lahti korteri on tehtud linnukesed Mõõtjate lahtritesse, mis antud korteril olemas on. Kui linnukesi mõõtjate lahtrites sees ei ole, siis programm näite arvele ei trüki.

Meie korteriühistu ühe korteri elaniku arve tuleb esitada äriühingule, iga kuu soovib ta lisaks üüriarvele ka tavalist arvet. Kas Profit KÜ-s on võimalik teha mõlemad arved nii, et sisuliselt sama arve ei saaks pearaamatusse topelt?

Selleks tehke üüriarved ja hiljem koostage menüüs Müük- Müügiarved äriühingule sobiv arve. Salvestage, printige arve välja, kuid ärge arvet kinnitage. Arve kinnitamisega läheks kanne pearaamatusse topelt.

Meie korteriühistus kogutakse hooldusrahasid korteri üldpindala järgi. Kütet arvestatakse ainult korteri köetava pindala järgi (rõdusid ei arvestata). Millist valemit tuleks kasutada kütte arvutamiseks?

Korteritel saab eraldi näidata üldpindala ja köetava pindala. KÜ Arve lehel tuleb Küttel kogus/valem lahtrisse valida kpindala ja hind/valem lahtrisse sisestada 1 m2 hind, võib ka valemina (kuu kütte summa/maja köetava pindalaga).

Meie maja elanikel on kuni 4 veemõõtjat (2 sooja ja 2 külma), kas oleks võimalik arvele kokku tarbitud vesi saada?

Selleks tuleks luua 5 erinevat kaupa:
K1 ja K2 – vastavalt külmavee mõõtjate 1 ja 2 jaoks.
S1 ja S2 – vastavalt soojavee mõõtjate jaoks.
Kauba tüübiks valida neil kaupadel KÜ näit.
5-ndaks kaubaks lisada VK – Vesi ja kanalisatsioon, kauba tüüp kuluartikkel ja leheküljel komponendid valida kaubad K1, K2, S1, S2, kogusega 1.
KÜ Arved lehel valida kaup VK ehk Vesi ja kanalisatsioon, kogus/valem lahtrisse kirjutada “näit” ja hind/valem lahtrisse 1 m3 hind.

Meie majas on lift, esimese ja teise korruse elanikud ei pea maksma liftihooldustasu, ülejäänud maksavad vastavalt pindalale. Kuidas koostada valemit?

Menüüs Korteriühistu – Korterid peab olema igal korteril täidetud lahter “Korrus”. KÜ Arved lehel tuleb kaubal Lifti hooldustasu sisestada kogus/valem lahtrisse IF(korrus>2,pindala,0) ja hind/valem lahtrisse 1 m2 hind.

Meie majas tasutakse prügi eest vastavalt elanike arvule. Kuidas seda teha?

Korteritel peab olema sisestatud elanike arv ja KÜ Arved lehel tuleb kogus/valem lahtrisse kirjutada elanik ja hind/valem lahtrisse hind ühe elaniku kohta.

Sisestasin kõik korterid. Hakates esimese kuu üüriarved koostama ei saanud ma millegipärast sisestada ühe korteri andmeid (veenäite jms), milles võib probleem olla?

Avage menüüs Finants – Firmad, kontrollige kas firma leheküljel Korter on tehtud linnuke lahtrisse “Korter”.

Tahan üksikut arvet vaadata, eelvaates trükib aga kõik arved. Kuidas ma saaksin üksikult vaadata ja printida?

Tuleks kasutada Üüriarved all vahelehte “Tekstid” ja seal konkreetsel korteril vajutada parema hiireklahviga ja valida “Näita antud korteri arvet”.

Tegin korteriühistu üüriarved seisuga 30. september. Kuidas saaks arvele maksetähtajaks 5. november?

Avage menüüs Korteriühistu – Korteriühistu seadistused lehekülg Üldine ja lahtrisse “Maksetähtaeg” kirjutage päevade arv, mis liidetakse arve koostamise kuupäevale juurde.
Antud näite puhul tuleks maksetähtaja lahtrisse sisestada 36.

Üüriarveid saab koostada majade kaupa. Mida peaksin ennem tegema, kas sisestama majad või kaubad. Kui ma sisestan kaubad siis kas need kehtivad kõigi majade kohta ning sobivale majale saan valida sobivad kaubad või tuleb mul iga maja kohta oma kaupade nimekiri.

Ei ole oluline, kas sisestada enne majad või kaubad. Kindlasti peaksid need aga olema loodud enne, kui kortereid hakata sisestama, kuna igal korteril tuleb valida Maja ja panna kõigi mõõtjate (mõõtjaga kaubad on need, mille tüüp on KÜ Näit) lahtritesse linnukesed, mis antud korteril olemas on.

Kaubad kehtivad kõigi majade kohta ja saab iga maja all sobivad valida.

Majade koodid võiksid olla lühendid tänavast ja maja numbrist (nt Turu 9, kood T9), tuleb luua ka objektid, mille koodid võiksid olla samad mis majadel. Siis saab ka raamatupidamislikku aruandlust majade viisi.

Ladu

Kuidas arvutab laoprogramm valmistoote omahinna?

Valmistoote omahind kujuneb komponentide hindade summana. Komponentide hinnad leitakse lao sissetulekute saatelehtede järgi FIFO-meetodil arvutatuna.

Kuidas on võimalik seadistada programmi nii, et ostuarvetest tehakse automaatselt lao sissetuleku saatelehed ja müügiarvetest tehakse automaatselt lao väljamineku saatelehed?

Selleks tuleb menüüs Ladu – Lao seadistused ja teha linnukesed lahtritesse “Automaatsed saatelehed müügiarvetest” ja “Automaatsed saatelehed ostuarvetest”.
Kui täita  ära lahter “Vaikimisi ladu”, siis saateleht tehakse automaatselt selle laoga.

Kuidas saaks lao väljamineku saatelehele Kliendi tellimuse numbrit?

Ladu->Lao seadistused vahelehel Lisatekstid on võimalik seadistada uus veerg. Märkida Lisatekst 1 Pealkirjaks Tellimuse nr/Kliendi tellimuse nr ja teha väljaminek lahtrisse linnuke.

Selleks, et antud veerg muutuks valikuks tuleks Ladu-Lao seadistused vahelehel Muud lisada linnuke “Lisatekst 1 on müügitellimuse valik” ette.

Peale neid seadistusi on võimalik Ladu-Lao väljaminekud all lisatud veerus valida tellimuste registrist Kliendi tellimuse number.

Antud numbri saab tuua ka väljatrükile kasutades alljärgnevat valemit:

[tbl."LT1"]
Kuidas toimub Profitis omahinna arvestus?

Omahinna arvestus toimub FIFO – meetodil st. vanemad kaubad lähvad enne laost välja.
Samas laoseisu aruandes näeme ikkagi keskmist hinda st kaupade kogusumma on jagatud kauba kogusega.

Meil võetakse teinekord kaubad lattu ostuarvetest erineva kuupäevaga. Kuidas tuleb seljuhul sissetulnud kaubad ja arved programmi sisetada?

Sellisel juhul tuleb koostada esimesena ostuarve või lao sissetuleku saateleht. Andmete sisestamise lihtsustamiseks on võimalik ühest dokumendist teine genereerida (arvest saateleht või vastupidi) ja muuta dokumendil kuupäev. Seda saab teha läbi klambri ikooni.

Milleks kasutatakse koondkinnitamist?

Kui saatelehed on salvestatud, aga kinnitamata, siis saab neid kõiki kinnitada korraga, et tekiksid kanded pearaamatusse. Selleks valida menüüs Ladu – Koondkinnitamised, panna kuupäev millest varasemaid arveid soovitakse kinnitada ja klõpsata nupul “Alusta”. Programm kinnitab automaatselt kõik kinnitamata arved.

Milleks kasutatakse numbriseeriaid?

Iga lao liikumise kohta saab teha oma numbriseeria. Näiteks LS – Lao sissetulek; LV – Lao väljaminek; MK – Mahakandmine jne. See on vajalik, kui soovitakse erinevaid dokumente eraldi numbriseeriaga nummerdada või samasuguseid dokumente erinevatel aastatel nummerdada.

Uue numbriseeria tegemisel, tuleb sisestada kood, nimetus, soovi korral periood ja ladu, kui soovitakse igale laole oma numbriseeriat.
Kui soovitakse lisada numbriseeria ette mingi tunnus, tuleb täita lahter Prefiks, Sufiks annab tunnuse numbriseeria taha. Ka tuleb märkida, millisest numbrist nummerdamist alustatakse.

Mitmele laole saab Profitis arvestust pidada?

Profit võimaldab laoarvestust pidada piiramatul arvul ladudele.

Mul on sisestatud lao sissetuleku saateleht. Kas oleks võimalik seadistada programmi nii, et automaatselt tekiks ka müügiarve?

Saatelehest programm ostu-müügiarvet automaatselt ei tee. Kui klõpsata sissetuleku/väljamineku saatelehel klambri ikoonil, siis on võimalik genereerida saatelehest vastavalt siis uus ostu-või müügiarve. Arvel saab teha vajalikud täiendused (nt muuta kuupäeva, maksetähtaega) ning seejärel tuleks salvestada ja kinnitada arve.

On loodud numbriseeriad erinevate ladude dokumentide nummerdamiseks. Koostasin saatelehe määramata laole ja valin iga kauba järele eraldi lao. Salvestamisel tuleb teade: “numbriseeria ei leitud”. Milles asi?

Tuleks teha numbriseeria, milles ladu on määramata.

Soovin teha aruandekuu viimase kuupäeva seisuga eraldi kaubagruppide lõikes inventuurid. Programm ei lase inventuuri kinnitada, tuleb veateade: Ei saa kinnitada, leitud hilisema kuupäevaga inventuur, mida teha?

Õigem oleks teha ära kõik inventuurid erinevate kaubagruppide lõikes ühe ja sama kuupäeva seisuga ning salvestada. Kui kõik inventuurid on valmis, siis alles saab neid ühekaupa kinnitama hakata.

Soovin väljastada Inventuuri aruannet, kuid see ebaõnnestub? Milles asi?

Inventuuri aruande (ülejäägid ja puudujäägid) saab välja trükkida alles siis, kui inventuuri tegelikud kogused on sisestatud ja inventuur kinnitatud. Kinnitamisel programm koostab automaatselt laoseisu korrigeeriva dokumendi (ülejäägid võetakse lattu arvele ja puudujäägid kantakse maha).

Müük

Kas ma saan arvevormi muuta?

Jah, arvevormid on isekujundatavad ja saab kasutada ka erineva kujundusega või eri keeltes arvevorme.

Arve all on vormi valik ja kõrval nupp Kujunda. Sellele vajutades avaneb arvevormi kujundamise aken, kus saate lisada tekste, pilte, muuta kirjastiile jpm.

Arvevormi kujunduse võib tellida ka meilt, selleks palume ühendust võtta info@intellisoft.ee või helistada 7405980.

Kuidas lisada müügipakkumisele pilti?
Pakkumisele pildi lisamiseks tuleb avada müügipakkumisel väljatrükivormi kujundus nupu Kujunda abil. Avaneb programm “Designer”. Programmis tuleb lisada uus pilt (Insert Picture). Pildi name tuleb objekt inspectoris panna “pic” ning Memo väljal vajutada kolmel punktil. Avaneb text editor. Alumisse lahtrisse tuleb lisada kood:
 begin
 pilt := sqlvalue('select pilt from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]));
 pic.loadFromFile(pilt);
 end

Salvestada, sulgeda kujundus ning proovida pakkumise väljatrükki.

Kuidas lisada väljatrükile järjekorranumber?

Avage Profitis aruanne, mille väljatrükile soovite järjekorranumbrit. Vajutage all nuppu “Kujunda”. Avaneb aruandegeneraator. Aruandegeneraatoris valige vasakust menüüst “Insert rectangle object” lisage sinna nimetus nt Jrk, mida hakatakse kuvama veeru ees. Seejärel lisage veel üks rectangle object, mis asub Jrk all master data osas. Sinna pange valem [LINE#] . Salvestage.

Kuidas saab müügipakkumisest teha mitu müügiarvet?

Selleks, et müügipakkumisest saaks teha mitu müügiarvet tuleb müügi seadistustes teha linnuke “Mitu seost müügidokumentide vahel” ette.

Kuidas saaks arvele mõõtühiku teises keeles?

Mõõtühiku registris saab ühikule määrata nimetuse teises keeles.

Kujundaga võtta arvevorm lahti. Klõpsata lahti Ühiku valem. Avanenud Text editor aknas päisesse kopeerige valem: [sYhik]

ja alla kopeerige valem:

begin
 sYhik := sqlvalue('select nimi2 from yhikud where id = ' + str([tbl."YhikID"]));
 if sYhik = " then
 sYhik := [tbl."Yhik"];
 end

Linnuke ja Salvestage arvevorm.

Kuidas saaks müügiarvele kauba kaardil oleva lisanimetuse?

Lisada arvele valem:

 

[[sqlvalue('select lisanimi from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]
Kuidas saaks müügiarvele triipkoodi?

Lisada arvele uus veerg ja sisestada valem:

[[sqlvalue('select ribakood from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]
Milline valem toob kasutaja järgi väljastaja andmed väljatrükile?
[SQLVALUE('SELECT FNAME || '' '' || LNAME FROM PRUSERS WHERE ID = ' + STR([arve.koostaja]))]
Mis on müügitellimusel “järgmine staatus”? Kuidas seda kasutada?

Müügitellimusel saab kasutada erinevaid, eri värvides staatuseid. Näiteks staatus UUS värviga punane, EDUKAS roheline jne. Staatuseid koos värvidega saab ise seadistada.

Müügitellimuste staatusi saab seadistada menüüs Müük-Müügi seadistused. Müügi seadistustes on vaheleht “Tellimused”, kus saab määrata vaikimisi tellimuse staatust. Luues uut müügitellimuse staatust saab valida järgmise staatuse, mida kasutatakse peale esimest staatust. Näiteks staatuse uus järgmine staatus edukas. Seadistustes tuleb teha ka linnukene “Näidata sama staatusega tellimuste summat” ette.

Uut müügitellimust tehes vaikimisi pakutakse seadistustes määratud staatust. Peale tellimuse salvestamist kuvatakse tellimusel staatuse taga arve summat. Kui summale klikkida ilmub valik “Järgmine staatus”, mille abil saab määrata tellimusele järgmise staatuse. Järgmiseks staatuseks ilmub automaatselt seadistustes määratud järgmine staatus. Hiljem näidatakse müügitellimuste registris ridu värvilistena.

Ost

Kuidas ostuarvel muuta KM summat?

Seoses siseriikliku pöördmaksustamisega tuli programmi uuendus, mistõttu ei saa KM summat muuta enam kogu ostuarve kohta. Kui arvel olev KM summa erineb programmis nähtuga, siis muudatused KM summa osas tuleks teha arve ridadel.

Kuidas saaks igale reale objekti valida?

Kui on vaja näiteks telefoniarve jagada mitme objekti vahel, siis tuleks üleval objekti lahtrisse kirjutada “-“. Peale seda ilmub objektivalik igale reale.

Kuidas saaks ostuarvel ostukontot muuta?

Selleks, et saaks ostuarvel ostukontot muuta tuleb menüüs Ost valida Ostude seadistused. Seadistustes tuleks teha linnuke “Ostukonto muutmise võimalus ostuarvel” ette.

Mis vahe on dokumendi kuupäeval ja kulu tekkimise kuupäeval?

Dokumendi kuupäevaks määrata kuupäeva, mis on dokumendil kirjas. Kulu tekkimise kuupäevaks tuleks märkida kuupäev, millega kulu konteeritakse. Kulu kuupäevaga tehakse kanded

Ostuarvega võetakse ka kaupa tagasi. Koguse panin miinusega ja programm teeb nendest lao väljamineku saatelehe. Probleem, aga selles, et kuna ostuarvega konteeriti Kreedit Varusid ja ka väljamineku saatelehega tehakse kanne Deebet Materjali kulud ja Kreedit Varud, siis vähenevad Varud topelt. Mida teha?

Vaadake, kas menüüs Ost – Ostude seadistused on sisse lülitatud ostukonto muutmise võimalus ostuarvel. Edasi ostuarvel tuleks ostukontoks valida Materjali kulukonto.

Ostutellimusel näidatakse kaubakoodi kuid väljatrükil on mingi teine kood?

Ostutellimuse väljatrükile koodi lahtrisse võetakse kaubakaardilt tarnijakood. Juhul, kui seda ei ole sisestatud võetakse kaubakood.

Tahan parandada ostuarvet, mis on seotud lao saatelehega. Kuidas seda teha?

Ostuarvet, mis on seotud lao saatelehega saab parandada alles siis, kui saateleht kustutatud. Seejärel saab teha vastavad parandused ostuarvel. Lisaks tuleb ise koostada  saateleht (klambri ikooni alt avaneb uus saateleht, mis on juba täidetud).

Palk

Mida jälgida palgaarvestuse puhul?

Soovitame enne arvestuse tegemist mõelda läbi mis väljamaksed tuleb töötajale teha, st kui palju tulumaksuvaba on võimalik kasutada.

1. Tasud tuleks sättida nii, et väljamakse põhiselt kõik tasud oleksid samas või järgmises kuus

Töölepingus tasuliikidel valida väljamakse toimumise ajaks kas kõik samal kuul või kõik järgmisel kuul. Kui tekib vajadus maksta nii järgmisel kui samal kuul tuleks sama kuu tasu viia eelnevasse kuusse. Näide: Kui juuli palk makstakse välja augustis (järgmisel kuul), aga augustis on puhkus, mis makstakse välja augustis (samal kuul), siis tuleks augusti puhkus viia juuli arvestusse, so ka töökatkestusel valida arvestuse kuuks juuli (sest juuli palk ja augusti puhkus makstakse välja koos augustis so väljamaks järgmisel kuul nendel tasudel).

2. Tasuliigid peavad korduma kuust-kuusse ja see tasu mis töölepingus on esimene, seda deklareeritakse esimesena

Kõik tasuliigid tuleb viia kuust-kuusse, seega kui on olemas hilisemad kuud ja programm annab selle kohta teavituse, et kas viia muudatus üle hilisematesse kuudesse tuleb valida “jah”, vajadusel teha järgnevates kuudes muudatus, näiteks mõnel tasuliigil panna hind 0, mida enam selles kuus ei ole. Ei ole soovitav tasuliike töölepingus kustutada! Juhul kui palk makstakse välja osaliselt, siis deklareeritakse tasud töölepingus oleva järjestuse alusel so esimesest alates.

3. Kui töötajal on sotsiaalmaksu vabastus, siis tuleks teha eraldi tasuliik mida sotsiaalmaksuga ei maksustata ja panna töölepingusse osa selle tasuna, osa tavalise palgana

Palk-Tasuliigid all saab lisada uue tasuliigi ning jätta sotsiaalmaks ette linnuke lisamata. Seejärel lisada töölepingusse uus tasuliik, kogus 1 ja summa 470.- ja teisele reale Põhipalk, kogus 1 ja ülejäänud brutopalk.

4. Tulumaksuvaba kasutamine: millal arvestus, millal väljamaks

Kui väljamaks toimub samal kuul tuleks töötaja kaardil vahelehel “Maksustamine” arvestuse ja väljamakse tulumaksuvaba märkida sama summa.

Kui väljamaks toimub järgmisel kuul tuleks töötaja kaardil vahelehel “Maksustamine” arvestuse tulumaksuvaba märkida lubatud tulumaksuvaba kasutamise summa (lubatud summat näeb töölepingus) või töötaja avalduses olev summa, juhul kui see ei ole suurem kui töölepingus arvestuslik tulumaksuvaba. Väljamakse tulumaksuvabaks märkida eelneva kuu arvestuse tulumaksuvaba summa. Arvestuslik tulumaksuvaba panna järgmise kuu väljamakse tulumaksuvabaks.

5. Mida teha siis kui ekslikult on tehtud suurem väljamakse (nt deklareerimisel ilmneb, et kasutatud tulumaksuvaba suuremat kui võinuks)?

Paluda töötajal teha tagasimakse enammakstud tasu osas ning sellest tulenevalt muuta väljamakse summat;

Muuta brutotulu selliselt, et neto muutuks väljamakse järgi;

Näidata enammakstud osa järgmise kuu eest avansina. Kuid jälgida, et arvestuse tulumaksuvaba ei või ikkagi olla suurem kui tasu deklareerimisel.

SQL käsud

Kuidas lisada kõikidele kaupadele ostukonto 162, müügikonto 3110?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida ostukonto ID

select * from kontod where kood = '162'

tulemuseks saame 100

seejärel leiame müügikonto ID:

select * from kontod where kood = '3110'

tulemuseks saame 65

Seejärel käivitame käsu kaupade andmete muutmiseks:

update kaubad set ostukontoid = 100, kontoid = 65

Kuidas määrata kõikidele firmadele baashinnakiri?

Algandmetega.zip näitel!

Alguses käivitame käsu, et leida hinnakirja ID:

select * from hinnakirjad

tulemuseks saame 1

seejärel käivitame käsu firmade andmete muutmiseks:

update firmad set hinnakiriid = 1

Kuidas panna kõikidele firmadele kliendi kontoks 122, hankija kontoks 2311?

Algandmetega.zip varukoopia alusel!

Käivitame järgmised käsud, et saada teada, millised on kontode 122 ja 2311 ID-d:

select * from kontod where kood = ’122′
select * from kontod where kood = ’2311′

Saame vastusteks vastavalt 30 ja 33
Seejärel käivitame SQL käsu:

update firmad set kliendikontoid = 30, hankijakontoid = 33

Maksetähtaeg kohustuslik: SQL, mis ei kohusta maksetähtaega panema
insert into settingud (nimi, tekst) values ('POS.MAKSEAEG.REQUIRED', '0')

Peale SQL-i tuleb Profit sulgeda ja uuesti avada.

Tehniline

Andmete eksportimine

Registritest on võimalik importida läbi lõikepuhvri ehk teisisõnu kopeerimise-kleepimise. Seega näiteks müügiarvete registris olles tuleks klikkida parema hiireklahviga ja seejärel valida “Kopeerida kõik andmed”

Avada arvutis vastavalt soovivale laiendile programm (nt: txt puhul notepad, .xlsx puhul Excel jne). Avanenud programmis kleepida kogu sisu.

Peale seda tuuakse kõik andmed, mida registris kuvati. Seega kui kasutasite filtrit tuuakse ainult filtri järgi arved.

Aruannetest näiteks Excelisse eksportimiseks tuleks avanenud aruandel vajutada klaviatuuril Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V. Nii kopeeritakse kogu aruande andmed Excelisse.

 

Ei saa arvet vaadata ega printida

Selleks, et arvet saaks vaadata ja printida peab olema Windowsis seadistatud vaikimisi printer / default printer.

Vaikimisi printeri seadistamiseks avage   menüü ja seejärel . Seadete alt avada Devices -> Printers & scanners -> valige printer -> Manage. Vajutage nupul Set as default.

Peale seda on võimalik arve eelvaadet näha ja vajadusel printida.

Firmade (kliendid ja tarnijad) import Profitisse

Kõigepealt luua Excelis õiges formaadis tabel firmade kohta.

Firmade formaat:

A Kood

B Nimetus

C Klient (kui pole tühi, siis klient)

D Tarnija (kui pole tühi, siis tarnija)

E Reg. number

F KM kohuslase number

G Maksetähtaeg

H Viivis

I Jur. aadress (tänav)

J Jur. aadress (linn)

K Jur. aadress (postiindeks)

L Jur. aadress (riigi kood)

M Postiaadress (tänav)

N Postiaadress (linn)

O Postiaadress (postiindeks)

P Postiaadress (riigi kood)

Q Telefon

R Faks

S Kontaktisik

Tehke tabelist koopia (Ctrl+C). Avage Profitis menüü Müük – Firmad, vajutage hiire paremat klahvi ja valige Import. Impordi allikas on “Lõikepuhver”, vajutage Alusta.
NB! Soovitame eelnevalt teha varukoopia, juhuks kui midagi ebaõnnestub.

Kas Profit tarkvara saab kasutada ka Mac arvutiga või on see ainult windows op systeemile mõeldud?

Profit töötab windowsi virtuaalmasinas või emulaatori abiga.

 • Virtuaalmasinas kasutamiseks läheb vaja:
  1. Tarkvara (nt Virtualbox, Parallels, VMWare vms)
  2. Windows operatsioonisüsteem
  3. Windows litsents

Kasutamiseks tuleb installeerida Maci virtuaalmasina tarkvara, kuhu saab paigaldada Windowsi. Windowsi installeerida Profit. Seejärel on võimalik virtuaalmasina abil kasutada Profitit. Virtuaalmasinas kasutamise eeliseks on see, et arvutivahetuse korral võib kõik Windowsis paiknenud asjad ühe failina üle tõsta ühest arvutist teise. Tänu sellele puudub vajadus hiljem Windowsi midagi uuesti installeerida.

 •  Ilma virtuaalmasinata kasutamiseks:
  1. Emulaator (nt Wine)

Kasutajakogemuse poolest ebamugavam viis, kuidas Profitit kasutada, kuid ei nõua Windowsi litsentsi.

Vaata lisaks:

 • https://www.virtualbox.org/
 • http://wiki.winehq.org/MacOSX
 • http://www.parallels.com/eu/
 • http://www.vmware.com/
Kirja saatmisel viga: MAPI_E_FAILURE: One or more unspecified errors occurred

Veateade:

Kontrollige kas kliendil, kellele te proovite kirja saata on firma kaardil märgitud e-posti aadress lahtrisse E-mail.

Kirja saatmisel viga: MAPI_E_USER_ABORT: The user canceled one of the dialog boxes.

Profitist kirjade saatmisel võib esineda selline probleem:

Probleem on seoses MAPI seadistustega Windows operatsioonisüsteemis.

Alljärgnevalt on kirjeldatud kuidas on võimalik MAPI seadistada:

Avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

Kirjutage regedit ja vajutage enter.

Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_LOCAL_MACHINE. Seejärel alamkaust SOFTWARE

64bit windowsi puhul järgmine kaust WOW3264Node ja seejärel kaust Microsoft
32bit windowsi puhul koheselt järgmine kaust Microsoft

Microsofti kaustas avada alamkaust Windows Messaging Subsystem. Seejärel paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data vajutada parema hiireklahviga ja valida New -> String value. Määrata nimeks MAPI. Seejärel loodud stringi peal vajutada parema hiireklahviga ja valida Modify ning määrata Value 1.

Peale seda teha arvutile restart.

Kliendile jõuab arve asemel winmail.dat, mida teha?

Winmail.dat on põhjustatud Outlookist. Selleks, et kliendini jõuaks õige PDF fail on vaja seadistusi muuta registris.

Muutmiseks avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

Kirjutage regedit ja vajutage enter.

Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_CURRENT_USER. Seejärel alamkaustad Software, Microsoft, Office, 16.0, Outlook, Preferences.

Ehk siis reana: Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Preferences

Paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data vajutada parema hiireklahviga ja valida New -> DWORD (32-bit) value. Määrata nimeks DisableTNEF. Seejärel loodud rea peal vajutada parema hiireklahviga ja valida Modify ning määrata Value 1.

Taaskäivitada arvuti.

 

Kuidas kontrollida Firebirdi versiooni?

Firebirdi versiooni saab kontrollida otse Profitist. All paremas nurgas kuvatakse FB ja versiooni number. Sellele vajutades avaneb väike aken kus on samuti näha Firebirdi versiooni.

Firebirdi versioon peaks olema 2.5. Kui Firebird on vanem kui 2.5 tuleks vana versioon eemaldada ja paigaldada uus. Enne vana Firebirdi eemaldamist soovitame Firebirdi kataloogist kopeerida ajutiselt kuskile mujale failid security2.fdb, kus hoiustatakse andmeid kasutajate kohta (kui faili ei kopeerita mujale tuleb kõik Profiti kasutajad uuesti luua, va SYSDBA). Juhul kui mõnes seadmes on andmebaasi asukoht asendatud aliasega võiks kopeerida ka aliases.conf faili.
Firebird 2.5 saate alla laadida meie kodulehelt: http://intellisoft.ee/lae-alla/ (Edasi Profitit alla laadima-Lae alla Firebird nupust).

Kuidas kontrollida kas kasutatav meiliprogramm on vaikimisi programm?

Tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel. Control Paneli all vajutada kirjele Programs. Seejärel Default Programs ning Set your default programs. Avaneb Default apps seaded. Kohe esimene on Email. Kontrollida kas seal on teie kasutatav meiliprogramm, kui ei ole tuleks muuta vajutades programmi ikoonile.

Kuidas paigaldada lisamoodulit?
 1. Avada menüüs Programm – Lisamoodulid.
 2. Valida avanenud nimekirjast vajalik lisamoodul.
 3. Vajutada nuppu “Installeeri”.
 4. Vajutada nuppu “Kinni”.
 5. Avaneb programmi uuendamise aken.
 6. Vajutada nuppu “Uuenda” ja oota kuni programm uuendab ennast.
 7. Sulgeda Profit ning seejärel käivitage uuesti.
 8. Teha läbi struktuuri kontroll ja parandus.
Kuidas saada fail Profiti kausta?

Vaata juhendit youtube aadressil:

https://www.youtube.com/watch?v=6sS_oKM6z3U

 

Kuidas seadistada bürooversioonil igale firmale oma standardvorm?

Looge Profit kausta alamkaust Vormid. Lisage Vormid kausta arve väljatrükivormid. Iga firma väljatrükivormi võiks nimetada ettevõtte nimetuse järgi. Näiteks Intellisoft OÜ puhul vorm Intellisoftarve.frf.

Menüüs Programm-Aruannete seadistused on väli nimega “Väljatrükivormide kaust”. Kuhu tuleb sisestada alamkaust koos arve.frf liitega. Alamkaust Vormid puhul tuleks sinna märkida vormid\Intellisoft

Peale seda kasutatakse firmal väljatrükivormi Intellisoftarve.frf. Müügiarve all Väljatrükk –Standardvom– järel on nupp Kujunda. Kui sinna vajutate avaneb aruande generaator, kus on üleval näha mis .frf faili kasutatakse.

Nii tuleks seadistada igal firmal enda liitega. Näiteks firma ABC puhul uus fail vormid kausta nimega abcarve.frf ja aruannete seadistused all sisestada väljatrükivormide kaust välja vormid\abc

Kuidas seadistada Profitis kuupäeva formaati?

Profit võtab aluseks Windowsi kuupäeva formaadi seadistused. Selleks, et muuta tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada kirjele Region/Piirkond. Avaneb regiooni seadete aken, kus kohe esimesel lehel Formats/Vormingud on Format/Vorming, kus tuleb valida Estonian (Estonia). Seejärel salvestada seaded vajutades nupule OK.

Kuidas seadistada Profitit tööks võrgus?

KOHTVÕRK

Server

1. Installeerida Profit
2. Installeerida Firebird
3. Vaadata mis on arvuti nimi (Start-Settings-System-About), näiteks Kasutaja-pc
4. Profiti sisselogimisaknas vajutada nupule Seadistused, seadistustes Kohalik andmebaas all teha linnuke “Mitme kasutaja versioon”

Klient

1. Installeerida Profit
2. Profiti sisselogimisaknas vajutada nupule Seadistused, seadistuste aknas Kohalik andmebaas all teha linnuke “Mitme kasutaja versioon” seejärel valida Andmebaas asub serveris. Serveri aadressiks märkida serverarvuti nimi ning andmebaasi nimeks andmebaasi asukoht. Seejärel vajutada Ok.

Kui siis ei õnnestu andmebaasiga ühendust saada tuleks seadistada serverarvutis tulemüüri. Tulemüüris tuleks avada port 3050 TCP.

Kuidas seadistada tulemüüri Windows 7-s?

Tuleb avada Control Panel->System and Security->Windows Firewall.
Vasakust menüüst valida Advanced settings. Vajutada vasakul menüüs Inbound Rules. Siis parempoolses aknas valida menüüst New Rule. Avanevast aknast vali Port, siis Next. Vaata, et oleks valitud TCP.
Specific local ports’i kirjuta 3050 ja Next.
Allow the connection ja Next. Siis kirjuta pordi nimi ja Finish!

Kuidas vahetada välja serverarvuti

Tegevused vanas serveris:

 1. Sulgeda Profit kõikides arvutites kus Profitit kasutatakse. Enne edasi tegutsemist veenduda, et kuskil keegi edasi ei kasuta seni kuni serverarvuti on välja vahetatud.
 2. Teha firma andmebaasist varukoopia! Kui on mitu firmat, siis igas firmas teha varukoopia. Kui Profitit ei ole installeeritud siis kopeerida firmade failid.
 3. Juhul kui serveris on ka installeeritud Profit, siis võiks kopeerida kogu Profiti kausta (Profiti kaust asub tavaliselt C:\Profit või C:\Program Files (x86)\Intellisoft\Profit)
 4. Selleks, et säiliks kasutajad on vaja Firebirdi kataloogist kopeerida security2.fdb fail (Firebirdi kataloog asub tavaliselt C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\ või C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\)

Andmed kopeerida kuskile andmekandjale ja toimetada uude seadmesse.

Tegevused uues serveris:

 1. Installeerida Profit kui soovitakse Profitit kasutada ka serverarvutis. Kui Profitit kasutada seal ei soovita, siis kopeerida üksnes andmebaasid kuhugi (näiteks luua C kettale uus kaust Andmebaasid vms kuhu andmebaasid paigutatakse)
 2. Installeerida Firebird 2.5 (32bit)
 3. Peale Firebirdi installeerimist avada Firebirdi kaust (asub tavaliselt C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5) ning asendada security2.fdb fail eelnevalt kopeeritud security2.fdb failiga
 4. Seadistada Zebedee:
  • Laadida alla Zebedee pakk aadressilt intellisoft.ee/tools/zbdpack.zip
  • Lahti pakkida allalaetud pakk ning installida zbd248Asetup.exe
  • Allalaetud pakist kopeerid fbserver.zbd fail Zebedee kausta (C:\Program Files x86)\Zebedee)
  • Tulemüüris avada TCP port 11965
  • Suunata ruuteris TCP porti 11965 serverisse
  • Avada arvutis administraatorina command prompt ning käivitada zebedee kataloogis käsk zebedee -f fbserver.zbd (luuakse zebedee protsess mida on näha Task Managerist)
  • Proovida kas saab kliendiga ühendust luua
  • Kui klient saab serveriga ühendust, siis panna Task Manageris Zebedee protsess kinni ja toimida edasi järgnevate punktide järgi. Kui ühendust ei saada tuleks vaadata üle eelnevad punktid.
  • Avada arvutis administraatorina command prompt ning käivitada zebedee kataloogis käsk zebedee -n „Zebedee FB Server“ -Sinstall=C:\Program Files (x86)\Zebedee\fbserver.zbd
  • Avada arvutis services, otsida üles Zebedee FB Server ning käivitada see
 5. Juhul kui serveris kasutatakse ka Profitit siis võiks kopeerida Profiti kataloogi üle (säilib sama versioon mida eelnevalt kasutati, samuti tuuakse üle kõik väljatrükivormid jm). Logimisel kasutada Mitme kasutaja versiooni linnukest!

Tegevused kasutajate seadmetes:

Peale serveri välja vahetamist võib olla muutunud andmebaasi asukoht. Vastavalt muutustele tuleb teha muudatused ka klientarvutis. Selleks vaadata üle kuhu serverarvutis andmebaas paigutati ning kontrollida üle ka serverarvuti IP (IP saab teada näiteks leheküljelt www.whatismyip.com)

Mida saab teha aruandegeneraatoriga?

Vormi valiku kõrval on nupp Kujunda. Sellele vajutades avaneb vormi kujundamise aken, kus saab ise lisada tekste, pilte, muuta kirjastiile jpm.

Vormide muutmisel tuleb jälgida, et lisaks valemitele ning kirjetele jääksid hallid osad ehk bandid samuti paika (Report title, master header, master data jne).

Vajutades kirjele muutub see aktiivseks, tekivad lahtri ümber pisikesed mustad täpid, mis näitavad millist osa vormil hetkel muudate. Kui kirje on aktiivne saab muuta selle sisu, tehes sellel topeltklõpsu hiire vasaku klahviga. Samuti on võimalik muuta kirjastiili ülevalt vasakust nurgast, vaikimisi kasutatakse kirjastiili Arial ja suurus 8-12.

Vormile logo lisamiseks tuleb vasakust menüüst valida Insert picture (pildi ikooniga nupp) ning teha arve päises vasaku hiireklahviga klikk. Peale seda on võimalik valida pilt arvutist. Toetatakse bmp, jpg, ico, wmf ja emf formaate. Algselt kuvatakse logo väikselt, kuid on võimalik suuremaks teha. Mustale täpile minnes tekivad edasi-tagasi nooled, mis näitab, et nüüd saab logo venitada suuremaks. Logo asukohta on võimalik ka hiljem muuta, vajutades logole ning hoides all vasakut hiireklahvi. Seejärel liikuda vormil hiirega sobivasse kohta ja vabastada vasak hiireklahv.

Profitiga on võimalus kasutada ka erineva kujundusega või eri keeltes vorme. Kujundate endale sobiva vormi või tellite vormi kujunduse teenuse Intellisoftist ning saate vormi lisaks standardvormile lisada juurde. Selleks tuleb kujundatud vorm lisada Profiti kausta, mitmes arvutis kasutamise korral lisada kõikidesse arvutitesse Profit kausta. Profitisse saab arvevorme lisada menüüst Programm-Isekujundatavad aruanded. Isekujundatava aruande seadistuste aknas märkida aruande faili nimi näiteks invoice.frf, tüüp Müügiarve ja seejärel Ok. Peale seda on võimalik Profitis arve koostamise hetkel all valida sobiv väljatrükivorm. Võimalik kliendile määrata sobiv arvevorm.

NB! Enne kui vormi kujundama hakkate soovitame salvestada see Profiti kausta teise nimega, et säiliks ka standardvorm. Samuti on siis välistatud võimalus, et uuendus kirjutaks üle teie kujundatud vormi standardvormiga.

Oluline on meeles pidada, et kõikide teiste väljatrükkide (väljaarvatud müügiarve) puhul tuleb uue vormi nimetus lisada standardvormi nimele juurde alakriipsuga. Näiteks mpakkumine.frf on müügipakkumise standardvorm, uue vormi nimeks märkida näiteks mpakkumine_uus.frf. Peale vormi salvestamist, näiteks mpakkumine_uus.frf, ilmub müügipakkumise väljatrükkide valikusse väljatrükk nimega “uus”.

Bürooversiooni puhul on võimalik igale firmale seadistada oma standardvorm. Selleks tuleks Profiti kausta luua alamkaust Vormid, kuhu lisada väljatrükivormid. Iga firma väljatrükivorm tuleks nimetada ettevõtte nimetuse järgi. Näiteks Intellisoft puhul vorm Intellisoftarve.frf, ABC puhul abcarve.frf jne. Menüüs Programm-Aruannete seadistused on väli nimega “Väljatrükivormide kaust”, kuhu tuleks sisestada konkreetse firma alamkaust koos arve.frf liitega. Näiteks Intellisofti puhul märkida väljatrükivormide kaustaks vormid\Intellisoft. Selle seadistuse järgi kasutatakse firmal väljatrükivormi Intellisoftarve.frf.

Erinevate aruannete seadistamiseks on samuti võimalik kasutada aruandegeneraatorit. Enamjaolt on ise võimalik aruannetes kujundada üksnes visuaalset pilti – peita mõne veeru, muuta suurust, kirjastiili jms.

Mida teha kui täpitähed on Profitis kadunud?

Täpitähtede probleem on seoses Windows 10 Feature uuendusega. Selleks, et täpitähed tagasi saada tuleb muuda süsteemi lokaali.

Eestikeelse Windowsi puhul avage start menüü, kirjutage sinna (saab kohe kirjutada) Juhtpaneel. Avage Juhtpaneel. Juhtpaneelil märkige kuvamisaluseks väiksed ikoonid. Valige kirje “Piirkond”, avanenud aknast “Haldamine” ja “Muuda süsteemilokaati..”. Piirkonnasätetes märkige süsteemilokaaliks Inglise (Ameerika Ühendriigid). Peale seda taaskäivitage Windows.

Ingliskeelse Windowsi puhul avage start menüü, kirjutage sinna (saab kohe kirjutada) Control panel. Avage Control panel. Control panelis märkige View by Small icons. Seejärel valige kirje “Region”, avanenud aknast “Administrative” ja “Change system locale”. Region Settingsist märkige system localeks English (United States). Seejärel tehke Windowsile restart.

 

Mida teha, kui Profit sisselogimisel annab vea: File C:\Profit\db.gdb is not a valid database?

Kontrollige üle, kas serveris on Firebird 2.5 32-bitine versioon?

Miks ma ei saa pearaamatust orderit printida?

Kontrollige enda arvutis vaikimisi määratud printerit. Selleks avage windowsis Devices and Printers ja määrake sobiv printer vaikimisi printeriks (Set as default printer).

Millised on nõuded arvutile Profiti kasutamiseks?

Nõudmised arvutile (ühe kasutaja süsteem):
Windows 7 või uuem.
~50MB vaba ruumi kõvakettal.

Serverisse tuleb paigaldada lisaks programm Firebird 2.5

Mis porti zebedee jaoks tuleb suunata ruuteris?

Vaikimisi port on TCP 11965.

Mul on arvutis kaks meiliprogrammi (Outlook ja Thunderbird) soovin kasutada Outlooki aga mingil põhjusel avaneb ainult Thunderbird

Selleks, et Windows saaks aru millist meiliprogrammi kasutada ei piisa teinekord ainult Default Apps all tehtud seadistustest. Sellisel juhul tuleks avada registry editor ja teha Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Clients\Mail muudatus.

 1. Avada registry editor:
  Avage Run / Käivita (Windows + R kombinatsiooni abil)

  Kirjutage regedit ja vajutage enter.

 2. Avaneb Registry Editor. Avanenud aknas tuleb vasakult avada HKEY_CURRENT_USER, sealt edasi Software, alamkaust Clients ja veel omakorda alamkaust Mail
 3. Seejärel paremal pool kus on veerud Name, Type ja Data on Data osas näha “Mozilla Thunderbird”, vajutada (Default) osal parema hiireklahviga ja valida Modify. Muuta ise Mozilla Thunderbird asemel Microsoft Outlook. Vajutada ok.
Outlooki kaudu meili saatmisel viga MAPI_E_LOGIN_FAILURE

Selline veateade võib ette tulla, kui käivitamisel Outlook küsib millist Profile-i tuleb kasutada ja lahenduseks võib olla vaikimisi profiili valimine (st Outlooki käivitamisel profiili valimise dialoog ette ei tule).

vt lisaks MS dokumentatsiooni

Peale uuendamist veateade “Kasutajate arvu päring ebaõnnestus. See võib viidata sellele, et kasutate vananenud andmebaasiserverit või teie andmebaasifail vajab uuendamist”

Esmalt tuleks kontrollida Firebirdi versiooni, mis peaks olema 2.5. Kuidas kontrollida Firebirdi versiooni loe lähemalt juhendist: https://juhend.intellisoft.ee/faq/kuidas-kontrollida-firebirdi-versiooni/ 

Seejärel tuleks teha Profitis varukoopia(d) firma(de)st. Varukoopiat on võimalik teha ainult serverarvutis. Varukoopia tegemise kohta juhend: https://juhend.intellisoft.ee/varukoopiad/ 

Peale varukoopiate tegemist sulgeda Profit. Üle interneti kasutuse korral teavitada ka kõiki teisi, et kõik sulgeksid Profiti.

Laadida alla dbconvert.zip meie kodulehelt Lae Profit alla->Edasi Profitit alla laadima->Lae andmebaasi konverteerija allaPakkida lahti (oluline lahti pakkida, et .exe saaks kasutada kõiki kaasasolevaid faile ka). Avada seejärel dbconvert programm. 

Avaneb Profiti andmebaasi konverteerija, kus on võimalik ette näidata andmebaas (teie firma andmebaasifail), vastavalt sellele lisatakse automaatselt varukoopia ja uus andmebaas read. Kasutaja SYSDBA ja salasõna kas masterkey või teie poolt seatud salasõna. Andmebaasi ja uus andmebaas järel võimalik valida Firebirdi versioon.

Seejärel võimalik vajutada Alusta. Andmebaasi hakatakse konverteerima. Kui andmebaasi konverteerimine on lõppenud kuvatakse küsimus:

Võib vajutada Jah, kuna vana andmebaas säilitatakse samuti. Seejärel kuvatakse teade andmebaasi eduka konverteerimise kohta ning kuvatakse vana andmebaasi nimi:

Peale seda võib Profiti uuesti avada ning vaadata ODS versiooni alt paremast nurgast vajutades FB 2.5 peale avaneb väike aken, kus on näha ODS versiooni (peaks olema 11.2):

Kui teil on mitu firmat siis kõik firmad tuleb samamoodi konverteerida. Oluline on kindlasti ka kõikidest firmadest teha enne varukoopia, et vajadusel oleks võimalik ebaõnnestumise korral pöörduda vana seisu juurde tagasi.

Kui konverteerimine mingil põhjusel ebaõnnestub võtke meiega ühendust aadressil anzeelika@intellisoft.ee või telefoni teel 740 5980.

Profit on udune Full HD (1920×1080) resolutsiooniga

Profit on udune kui Full HDga kasutatakse teksti, rakenduste ja muude detailide suurustel ja asetustel suuremat kui 100% suurust. Kasutatavat protsenti näete kui vajutate töölaual paremat hiireklahvi ning valite Display settings.

Selleks, et Profit oskaks määratud protsendi alusel enda kujundust muuta tuleks Profiti ikoonil vajutada parema hiireklahviga ja valida Properties. Avanenud Properties aknast valida vaheleht Compatibility ning Settings alt teha linnuke “Override high DPI scaling behavior.” ette. Seejärel vajutada nupule Apply ning Ok.

Profitis ei õnnestu lisada š/ž jm tähtesid

Profit võtab aluseks Windowsi Unicode seadistused. Selleks, et muuta tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada kirjele Region/Piirkond. Avaneb regiooni seadete aken, kus teisel vahelehel on Administrative/Administreerimine. Seal on nupp Change system locale/Muuda süsteemi lokaati. Süsteemi lokaadiks tuleks valida Estonian ja seejärel teha arvutile taaskäivitus.

Unable to complete network request to host “localhost”

Profit kuvab sisselogimisel veateate:

Suure tõenäosusega on Zebedee service kinni. Selleks tuleks avada start menüü ja sealt kaudu otsida Services ning avada see.

Services aknas otsida üles Zebedee protsess, tavaliselt nimega Zebedee FB Client. Seejärel selle peal vajutada parema hiireklahviga ning valida Start.

Peale seda ilmub Zebedee Fb Client järgi status Running. Kui teenus on käivitatud peaks õnnestuma Profitisse logida.

 

Üritasin kannet salvestada, kuid tuleb teade, et ei saa salvestada, kuna dokumentide arvu piirang on ületatud. Mida teha?

Sellisel juhul kasutate demoversiooni, kus saab teha maksimaalselt kokku 50 kannet. Töö jätkamiseks peate eelnevaid kandeid või näidisandmeid ära kustutama või kontakteeruma Intellisoft OÜ-ga, et soetada Profit tarkvara litsents.
Lisainfo:
e-mail: info@intellisoft.ee
tel: 740 5980

Valem, mis toob ostutellimuse väljatrükile tarnijakoodi?
[sqlvalue('select tarnijakood from kaubad where id= '+str([data."ID"]))]
Väljatrükil kuvatakse tuhandete vahele komakohad

Probleemi olemus visuaalselt:

Komakohtade seadistus tuleneb arvuti regiooni formaadist. Seega selleks, et komakoha ei märgitaks tuhandete vahele, tuleks avada arvutis Control panel/juhtpaneel ja teha seal vajalikud muudatused.

Control paneli avamiseks vajutage klaviatuuril Windows+R kombinatsiooni.

Avaneb Run aken. Avanenud aknasse kirjutage Control Panel ning seejärel vajutage OK.

Avaneb Control Paneli aken.

Seejärel vajutage kirjele Clock, Language and Region. Avanenud aknas kirjele Region.

Regioni seadetes vahelehel Formats valida Format Estonian (Estonia). Seejärel vajutada Apply ja OK.

Varukoopia taastamine ei õnnestu “varukoopia ei eksisteeri” või “index range error”

Kui Profitis ei õnnestu varukoopiat taastada, siis tuleks kontrollida kas Profit on installeeritud või kas on õiged Unicode seadistused.

 1. Kontrollimaks kas Profit on installeeritud tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada Unistall a program/Deinstalli programm. Avaneb programmide deinstallimise aken. Kontrollida kas seal on olemas rida Profit.

 2. Kui Profit on installeeritud kuid siiski ei õnnestu varukoopiat taastada tuleks üle vaadata Windowsi Unicode seadistused. Selleks tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada kirjele Region/Piirkond. Avaneb regiooni seadete aken, kus teisel vahelehel on Administrative/Administreerimine. Seal on nupp Change system locale/Muuda süsteemi lokaati. Süsteemi lokaadiks tuleks valida Estonian ja seejärel teha arvutile taaskäivitus.

Varukoopia

Kuidas tasuta ja turvaliselt oma andmeid internetti varundada?

Oma andmete turvaliseks säilitamiseks soovitame kasutusele võtta tarkvara nimega Dropbox. Dropboxi tööpõhimõte on jälgida kindlaid kaustu Teie arvutis ja dubleerida nende sisu internetti. Kui Teie arvuti hävineb, varastatakse vms, siis tänu Dropboxile on Teil võimalik oma andmed turvaliselt Dropboxi keskkonnast kätte saada.

Profit varukoopiate seadistamine  Dropbox keskkonda :

1. Liituge dropboxiga. Installeerige programm oma arvutisse järgmiselt lingilt  http://db.tt/TQnauDZ  (nii toetate selle juhendi kirjutajat vaba dropboxi ruumiga).Või siit  www.dropbox.com.

2. Peale installeerimist tekib Teie arvuti My Documents kausta alamkataloog nimega Dropbox.

3. Avage Profitis varukoopiate seadistused. Määrake käsklus, et edaspidised Profti varukoopiad teakse My Documents\Dropbox kausta. Kontrollige kas Profiti varukoopiad jõuavad internetti Dropboxi keskkonda.

Põhjaliku eestikeelse artikkli Dropboxi kohta leiate siit: http://8371149.la02.neti.ee/kool/vanker/pilveteenused/konto_loomine2.html

Varukoopia taastamine ei õnnestu “varukoopia ei eksisteeri” või “index range error”

Kui Profitis ei õnnestu varukoopiat taastada, siis tuleks kontrollida kas Profit on installeeritud või kas on õiged Unicode seadistused.

 1. Kontrollimaks kas Profit on installeeritud tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada Unistall a program/Deinstalli programm. Avaneb programmide deinstallimise aken. Kontrollida kas seal on olemas rida Profit.

 2. Kui Profit on installeeritud kuid siiski ei õnnestu varukoopiat taastada tuleks üle vaadata Windowsi Unicode seadistused. Selleks tuleks avada Start menüü ning otsida üles Control Panel/Juhtpaneel. Control Paneli all vajutada kirjele Region/Piirkond. Avaneb regiooni seadete aken, kus teisel vahelehel on Administrative/Administreerimine. Seal on nupp Change system locale/Muuda süsteemi lokaati. Süsteemi lokaadiks tuleks valida Estonian ja seejärel teha arvutile taaskäivitus.