POS seadistused

Profit POS seadistuste akna avamiseks vajutage klahve Ctrl+Shift+F2. Küsimusele “Kas avada seadistuste akent ja tühistada olemasolevat arvet?” vastake Jah.

kusimus

Printer

pos_printer

Leheküljel Printer saate valida ja seadistada, millist printerit kasutate ja mitu eksemplari arvet trükitakse.

Win printer – Windowsi-põhine aruandegeneraatori abil koostatud väljatrükk.

LPT printer – Kassaprinter, kus trükitakse otse LPT porti.

Printeri port – printeri port LPT1.

Teise printeri port – kui soovitakse arvet kahte printerisse trükkida.

Kassasahtli avamise kood – sisestatakse kassasahtli kood.

Koopiate arvud – siin saab seadistada, mitu arvet trükitakse vastavalt arve tüübile.

Väljatrükivorm – on kasutajapõhine. Kasutajapõhiselt määratakse tema väljatrükivorm. Oluline on jälgida, et sellise nimetusega .frf fail oleks olemas kasutatava arvuti Profiti kaustas.

Kliendi ekraan

Saab seadistada kliendinäidikut ja milliseid sõnumeid näidatakse kassas.

pos_kliendiekraan

Kliendi valik

Saab kliendi valiku aknasse lisada veeru, mille järgi ostjat leida nt Lisaveerg f.email ja Lisaveeru pealkiri E-mail:

kliendi_valik_valis_ostja_1

Vali ostja aknasse lisandus E-mail tulp

kliendi_valik_valis_ostja

Kauba valik

pos_kauba-valik

Saab kassapõhiselt seadistada, kas sama kaup arvel eraldi real või summeeritult ühel real ja kas lubada muuta hinda km-ta või km-ga.