Aktiivne periood

Aktiivse perioodi määramisega laseb programm salvestusi teha ainult aktiivsesse perioodi. Varajasemad kuud ja aastad on n-ö lukus. Näha saab ka mitte aktiivses perioodis olevaid andmeid ja võtta aruandeid, aga lisada, parandada ja kustutada midagi ei saa.

Saate seadistada aktiivse perioodi alguse ja lõpu kuupäeva, mõlema lahtri täitmine pole kohustuslik.

Kui dokumendi salvestamisel tuleb teade “Kuupäev ei asu aktiivses perioodis”, siis soovitamegi aktiivse perioodi alguse ja/või lõpu kuupäev üle kontrollida ja muuta.