Vana kasumiaruanne

Vana kasumiaruande seadistused

Selleks, et kasumiaruandesse tuleksid õiged andmed, tuleb see seadistada. Seadistuste akna avamiseks vajutage nuppu Seadistused kasumiaruande aknas.

Üleval paremas nurgas saate valida, millist kasumiaruande skeemi kasutatakse.

Kasumiaruande read ja nende valemid sisestatakse tabelisse:

  • Nr – Number, mille abil saab viidata sellele reale, kasutatakse valemis Rida.
    NB! Seda numbrit ei trükita!
  • Tekst – Kasumiaruande rea tekst.
  • Sisu – Valem

Sisu väljadesse võib sisestada valemeid, numbreid ja teksti:

Valemid algavad võrdusmärgiga =. Valemid koosnevad nubritest, aritmeetilistest märkidest (+, -, /, *) ning vormelitest:

  • Käive(konto kood) – konto käive aruandeperioodil. Konto koodi valikuks võib kasutada valikuakent, mis avaneb vajutades nuppu […].
  • Rida(rea nr) – rea sisu.

Näide:=(Käive(6391) – Rida(3)) / 2
Konto 6391 käivest lahutatakse rea nr.3 väärtus ning tulemus jagatakse kahega.

Rea stiili muutmiseks vajutage rea peal olles hiire paremat klahvi ning avanenud rippmenüüst valige Rea stiil. Teisiti saab seda teha vajutades Ctrl+F. Avanenud aknas saab valida kirjastiili, paksuse ja suuruse.

Rea kustutamiseks vajutage paremat hiireklahvi ja valige rippmenüüst Kustuta rida või vajutage Ctrl+T.

Aruannet võib importida ja eksportida nuppude [Import] ja [Eksport] abil.

Vajutage nuppu Seadistused selleks, et muuta kasumiaruande paberi formaati ja ääriseid.

Muudatused saab salvestada Salvesta nupu abil.