Kaupade käibemaksu liigid

Kaupade käibemaksu liike läheb vaja, kui ühte kaupa müüakse erinevatele firmadele erineva käibemaksu tariifiga. Näiteks küte, mis läheb eraisikule käibemaksuga 9% ja firmale 20%.

Valides menüüs Müük – Kaupade käibemaksu grupid, avaneb vastav register, kus saab kaupade käibemaksu gruppe reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Kaupade käibemaksu gruppe saab registris reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitava  numbri, nime või tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3.

kaupade_km_grupid

Kaupade käibemaksu gruppe saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada grupi kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab käibemaksu gruppi kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb kaupade käibemaksu gruppide nimekirjas klõpsata vajalikul grupil ja valida kustuta või avada kaupade käibemaksu grupi kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.

Siin saab sisestada koodi, nimetuse, valida käibemaksu tariifi ja müügikonto vastavatest valikutest ning soovi korral sisestada lisainfot.

kaupade_km_grupid_1