Keri sisuni

Firmade käibemaksu liigid

Firmade käibemaksu liike läheb vaja Kaupade käibemaksu gruppide juures kui ühte kaupa müüakse erinevatele firmadele erineva käibemaksu tariifiga. Näiteks küte, mis läheb eraisikule käibemaksuga 9% ja firmale 20%.

Valides menüüs Müük – Firmade käibemaksu liigid, avaneb vastav register, kus saab firmade käibemaksu liike reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Firmade käibemaksu liike saab registris reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitava numbri, nime või tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Joonis 190

Siin saab sisestada koodi, nimetuse ja lisainfo.

Joonis 191

Firmade käibemaksu liike saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada liigi kaart, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab käibemaksu liike kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb firma käibemaksu liikide nimekirjas klõpsata vajalikul liigil ja valida kustuta või avada firma käibemaksu liigi kaart ja vajutada seal kustuta nuppu.

Selleks, et arvestatakse müügil erinevatele firmadele erineva käibemaksu tariifi ja kontoga, tuleks seadistada kaubakaardil KM grupp ning firma kaardil vahelehel Finants käibemaksu liik.