Finants

Peamised toimingud: 

 • Kannete koostamine pearaamatus
 • Kassa sissetuleku ja väljamineku orderite trükkimine
 • Automaatsed kanded pearaamatusse teistest moodulitest (Ost, Müük, Ladu, Põhivara, Palk jt)
 • Arvestus ja aruandlus firmade ja arvete viisi

Aruandlus:

 • Kassaraamat
 • Konto aruanne ehk pearaamat
 • Päevaraamat
 • Bilanss (korraga kuni nelja erineva perioodi kõrvutamine)
 • Käibeandmik
 • Kasumiaruanne (korraga kuni nelja erineva perioodi kõrvutamine)
 • Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
 • Käibedeklaratsioon
 • VD deklaratsioon
 • Kasumiaruanne (eksperimentaalne) – erinevate objektide ja perioodide kõrvutamine
 • Klientide/hankijate saldod
 • Maksmata arvete aruanded, saldoteatised
 • Arvelduste käibeandmik
 • Kliendi/hankija detailne aruanne
 • Laekumiste ja tasumiste ennustus

Finants