Keri sisuni

Finantsi seadistused

Finantsi seadistuses tuleb määrata jooksva perioodi ja eelnevate perioodide jaotamata kasumi kontod, et programm saaks automaatselt kanda tulude ja kulude jäägi aruandeaasta kasumi/kahjumi kontole. Jooksva perioodi kasum/kahjum kantakse uue majandusaasta avamisel automaatselt eelnevate perioodide jaotamata kasumi kontole. Näidiskontoplaanis on jooksva peroodi jaotamata kasumi konto 282 (Aruandeaasta puhaskasum/kahjum) ja eelnevate perioodide jaotamata kasumi konto 281 (Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum).

Aasta lõpetamise kandeid (tulu ja kulu kontode sulgemine) ei pea tegema. Samuti ei tule ise tõsta jooksva aasta jaotamata kasumit eelmiste perioodide jaotamata kasumi kontole.

Kontoga 282 (Aruandeaasta puhaskasum/kahjum) pearaamatus kandeid mitte teha.

Seadistus “Miinustega kanderead” – mõjutab seda, kas programm koostab negatiivse summaga kanderidu või mitte. Näiteks, kas kreedit müügiarve konteeritakse müügitulu konto kreeditis (negatiivne summa) või deebetis (positiivne summa).

Kliendi kontod all tuleks seadistada kõik kliendi kontod, millega soovite arveldusi teha (et nõue läheks Maksmataarvete aruandesse ja saaks laekumisega siduda). Hankija kontod all tuleks seadistada kõik hankija kontod, millega soovite arveldusi teha (et võlg läheks Maksmataarvete aruandesse ja saaks tasumisega siduda).

Kliendi konto on näidiskontoplaanis 122 (ostjatelt laekumata arved) – konto, kuhu võetakse nõue kliendile üles.

Hankija konto on näidiskontoplaanis 2311 (arveldused hankijatega) – konto, kuhu võetakse kohustus hankijale üles.

Kui te ei kasuta näidiskontoplaani, siis tulevad jooksva perioodi ja eelnevate perioodide jaotamata kasumi kontod ning kliendi ja hankija kontod seadistada vastavalt oma kontoplaanile.

All saab seadistada, kas uuele lisatud firmale tuleb automaatselt märge, et selle firma arved läheksid KMD INF aruandesse (kui käibemaksuta kuukäive üle 1000 euro).

Joonis 330