Keri sisuni

Põhivara kanded

Selleks, et Põhivara kanded läheks automaatselt pearaamatusse, tuleb seadistada põhivara kannete kaart.

Põhivara kannete kaardil tuleb valida kande tüüp, millega hakatakse amortisatsiooni kandeid pearaamatusse koostama. Soovitatav oleks amortisatsioonikanded teha omaette kande tüübina, seda saab lisada kohe töö käigus, klõpsates läbi valiku Uus. Valida saab, kas amortisatsiooni kanded tehakse pearaamatusse kuu esimese või viimase päeva seisuga.

Automaatsete amortisatsiooni kannete tegemiseks tuleb sisestada kuupäev, milleni kandeid soovitakse ära teha ja vajutada Alusta. Programm teeb automaatselt iga põhivara kohta igasse kuuse amortisatsiooni kande ja kirjutab üle ka varem tehtud kanded, juhul kui on hiljem tehtud muudatusi.

Joonis 402