Keri sisuni

Kassatseki väljatrükivormi täiendamine

Osadel vanadel kassa väljatrükivormidel KM protsendiks on sisse kirjutatud 20%.

Vormi saab täiendada nii, et protsent väljatrükil vastaks reaalselt kaupade KM protsendile.

Selleks tuleb sisestada järgmised koodi lõigud vastavate band-ide alla:

Report title

  dVat := 0;

Master data

  if dvat = 0 then
  dvat := [tbl."KMPct"];
  if dvat <> [tbl."KMPct"] then
  dvat := -1;

Käibemaksu lahter

Sisu:

  Käibemaks [sVat]

Kood:

  if dVat > 0 then
  sVat := str(dVat) + '%'
  else
  sVat := '';