Keri sisuni

Ostude seadistused

 • Kande tüüp – siin saab seadistada ostude kande tüübi, nt AH ehk arveldused hankijatega. Selle kande tüübiga luuakse kanne ostuarvest pearaamatusse.
 • Vaikimisi hankija kontos – saab seadistada mis tuleb automaatselt uuele lisatud hankijale, aga mida saab vajadusel muuta menüüs Ost – Firmad leheküljel Finants.
 • Ostu käibemaksu konto  – lahtrisse tuleb sisestada konto, kuhu konteeritakse ostu käibemaks. Igal kaubal saab seadistada ostukäibemaksu tariifi, millel samuti seadistatakse ostu käibemaksu konto.
 • Vaikimisi ostu käibemaksu tariif  – tuleb automaatselt uule kaubale. KM tariifi saab muuta kauba kaardil.
 • Vaikimisi objekt –  seadistatakse objekt, mis tuleb automaatselt uut ostuarvet sisestades .
 • Vaikimisi kauba ostukonto –  lahtrisse sisestatud konto tuleb automaatselt uuele lisatud kaubale. Kauba ostukontot saab muuta kauba kaardil.
 • Komakohtade arv – võimalus ise seadistada kauba/teenuse hinna komakohtade arvu ostuarvetes ja – tellimustes.
 • Ostukonto muutmise võimalus ostuarvel – kauba ostukontot (kulu, varud, põhivara vms) saab valida/parandada otse ostuarvet sisestades.
 • Vaikimisi tasumise viis – Võimalus seadistada vaikimisi tasumise viis, mida programm pakub automaatselt menüüs Ost – Tasumised uue tasumise lisamisel.
 • Vaikimisi eelmise salvestatud arve kuupäev – Ostuarvet sisestades pakub vaikimisi viimati sisestatud arve kuupäeva.
 • Sularaha ostude seadistamiseks tuleb sisestada kande tüüp, millega luuakse kanne sularaha ostuarvest pearaamatusse.

Näidis ostuseadistused