Keri sisuni

Seadistused kui väljamaks tasudel samal kuul

Kui töötajale makstakse tasud alati välja samal kuul, siis detsembris kõik vanamoodi. Seadistused on vaja teha alles jaanuaris 2018.a Töötaja kaardil:

  1. KP 3% muuta ringi KP 2%-le;

  2. Sisestada tulumaksuvaba (avalduses), kui töötaja soovib tm vaba kasutada;

  3. Maksustamise lehel Arvestuse tulumaksuvaba ja Väljamaksu tulumaksuvaba sisestada õige summa (0-500 eurot). Kuna väljamaks samal kuul, siis mõlemas veerus sama summa.

  4. Palk – Töölepingud kui valida jaanuar 2018 ja avada Tööleping, siis näeme tabelis maksimaalselt lubatud tulumaksuvaba summat. Kui Arvestuse tulumaksuvaba on lubatust suurem, on read punased, salvestamisel kuvatakse teade “Arvestuse tulumaksuvaba on lubatust kõrgem!” ja tuleks arvestuse tulumaksuvaba summat parandada.

Joonis 412

Tulumaksuvaba parandamiseks kliki lepingus töötaja nime peale (näites Mari Kask), leheküljel Maksustamine muuda Arvestuse ja Väljamaksu tulumaksuvaba 333,33 ja salvesta.

Joonis 413