Keri sisuni

Töökatkestused

Valides menüüs Palk / Töökatkestused, avaneb vastav register, kus saab katkestusi reastada klõpsates veeru pealkirjal. Topelt klõpsuga saab konkreetset töökatkestust otsida. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav töökatkestuse numbri, nime või tunnuse. Vajutada kiirklahvile F3 .

Uue töökatkestuse sisestamisel tuleb täita järgmised väljad:

  • number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt. Kahte ühesuguse numbriga töökatkestust ei saa salvestada;
  • tööleping – tuleb valida töölepingute andmebaasist vastav töötaja;
  • töö tüüp – tuleb valida töökatkestuse tüüpide andmebaasist, vajutades F5 , sobiva tüübi puudumisel saab selle kohe juurde lisada läbi valiku Uus. Näiteks KP – korraline puhkus ja PKOMP – lepingu lõpetamisel makstav hüvitis kasutamata puhkusepäevade eest;
  • dokument – dokumendi number, mille alusel katkestus registreeritakse;
  • periood – tuleb valida kuupäevad, millal töökatkestus algab ja lõpeb. Puhkusetasu kompensatsiooni puhul määrata lepingu lõppemise kuupäev;
  • pikkus – mitu päeva töökatkestus kestab. Korralisepuhkuse ja puhkusekompensatsiooni puhul programm automaatselt pakub kasutamata puhkuse päevi (töölepingus leheküljel Puhkuse arvestuses peavad olema sisestatud puhkusepäevade arv ja kasutamata puhkuse jääk), mida saab ka muuta;
  • puhkuse andmed – avaneb tabel kuue kuu andmetega, kus saab ise palga summasid ja päevade arvu muuta (kalendaarsetest päevadest on maha arvatud rahvuspüha ja riigipühad, samuti töökatkestused, millede tüübil oli valitud Katkestus arvatakse päevatasust maha);
  • kuude jaotus – näitab ära töökatkestuse jaotuse kuude lõikes kalendripäevades, katkestuse tööpäevade ja riigipühade arvu, katkestuse alguse ja lõpu;
  • lisainfo – saab sisestada mitmesugust lisainfot töökatkestuse kohta;

Joonis 431

Töökatkestusi sisestades on oluline kontrollida akna all servas pakutavat arvestuskuud, et töökatkestus sisestataks õigesse arvestuskuusse. Alates 2018.a on ka töökatkestuse sisestamisel oluline järgida töötaja brutotasu.

Kui brutotasu on üle 1200 euro, siis tuleks kõik töötaja tasud Töölepingusse märkida nii, et kõik konkreetse töötaja tasud makstakse välja kas samal või järgmisel kuul. So haigusrahad, puhkus jms lisada väljamakse järgi õige kuu töölepingusse. Seega näiteks kui aprilli palk makstakse välja mais (järgmisel kuul), aga aprillis on puhkus, mis makstakse välja samal kuul, siis Töökatkestuses valida all Arvestuse kuus Märts (sest märtsi palk ja aprilli puhkus makstakse välja koos aprillis so väljamaks järgmisel kuul nendel tasudel).

Kui burotasud kokku igakuiselt jäävad alla 1200 euro või kellel tulumaksuvaba ei arvestata, võivad töölepingus olla tasud eraldi väljamaks samal kuul ja järgmisel kuul. St sellisel juhul ei ole vaja töökatkestust lisada eelnevasse kuusse.

Töökatkestuses kirjaklambril klõpsates saab avada töökatkestusega seotud faile. Töökatkestuse parandamiseks ja kustutamiseks peab palgaarvestuste kinnitused maha võtma.

Kui puhkusetasu soovitakse samal kuul

Kui detsembris on puhkus ja puhkuseraha soovitakse samal kuul (muidu väljamaksed järgmisel kuul), siis tuleks Töökatkestuses all Arvestuse kuu valida november. Tasu kantakse novembrikuu töölepingusse (november peab olema avatud), valida, et väljamaks järgmisel kuul. Detsembrisse teha eraldi väljamaksed palk ja puhkuseraha novembrikuu eest.