Keri sisuni

Äriaruanded

Äriaruannete registris saad seadistada Bilanssi, Kasumiaruannet (skeem1 või 2) ja Rahavoogude aruannet.

Kindlasti soovitame üle kontrollida, kas seadistused vastavad Teie kontoplaanile ja vajadusel seadistusi muuta.

Üksikelementide seadistamisest loe äriaruande elementide registri abimaterjalidest.

Seadistatud äriaruande vorme saab nii üksikult kui ka korraga eksportida ühest firmast teise.