Keri sisuni

Ostude aruanne

Kui ostuarved on menüüs Ost – Ostuarved sisestatud, saab välja trükkida ostude aruande valitud perioodi jooksul tehtud ostuarvete kohta. Aruande saab võtta tarnija, kauba või objekti lõikes. Võimalik valida, kuidas tulemused järjestada – kuupäeva või hankija järgi.

Joonis 258

Vajutades Alusta nupule avaneb aruande eelvaade.

Joonis 259

Aruande saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, selleks vajutada Ctrl+C , avada Excel ja vajutada Ctrl+V .