Keri sisuni

Laod

Klõpsates menüüs Ladu – Laod, avaneb vastav register, kus saab ladusid reastada klõpsates veeru pealkirjal.

Joonis 382

Programm võimaldab koostada piiramatul hulgal ladusid. Uue lao lisamisel sisestada lao kood, nimetus ja soovi korral lisainfo.

Ladusid saab igal ajal parandada, selleks tuleb avada ladu, teha seal vajalikud muudatused ja salvestada. Kustutada saab ladu kuni see pole kasutusel. Selleks tuleb ladude nimekirjas klõpsata vajalikul laol ja vajutada kustuta nuppu.

Ladu Määramata on lisatud programmi poolt ning programmi töö jaoks vajalik. Seda võib kasutada kui üks dokument kajastab mitut lao liikumist (nt sissetulek, mis liigub mitmesse lattu, väljaminek mitmest laost korraga vm). Siis päises tuleb valida ladu Määramata ja saab lao valida igal kaubareal.