Keri sisuni

Arve

Korteriühistu üüriarve koostamiseks tuleb valida kõik kaubad, mis arvele trükitakse ning sisestada jooksva kuu tariifid. Kaupa saab lisada või muuta sisestades selle koodi või valides kaupa kaupade valikust vajutades kiirklahvi F5 . Kauba nime saab otse arvel muuta. Arvet saab parandada ja kustutada kuni selle kinnitamiseni. Kinnituse saab maha võtta, kui selgub, et on vaja üüriarveid parandada. Klõpsates klambri ikoonil on võimalik üüriarveid e-postiga saata ning e-arveid internetipanka üles laadida (e-arved mooduli olemasolul).

Joonis 479

Vajutades Print nupul või kiirvalikuklahvil Ctrl+P avaneb salvestatud arvete eelvaade. Vajutades veelkord Print nupule võime valida, kas trükime kõik arved korraga välja või ainult üksikud arved. Kanded pearaamatusse tekivad alles peale arve kinnitamist (klõpsates tabalukuga ikoonil).

Näiteid valemite kasutamise kohta

Koguse lahtris võib olla arv või valem. Valem võib olla lihtne, nt ühest muutujast koosnev valem:  pindala

Hinna lahtris olev valem sisaldab peale muutujate ja arvude ka aritmeetilisi ja loogilisi tehteid ja funktsioone:

IF((KORTER = ’01’) OR(KORTER=’05’)OR(KORTER=’09’), 0, 1.7268),

viimase valemi järgi korterid 1, 5 ja 9 kütte eest ei maksa (neil on elektriküte) ning ülejäänud korterid maksavad kütte eest korteri pindala järgi.

IF((KORTER = ’01’) OR(KORTER=’05’)OR(KORTER=’09’), 1.7268,0),

viimase valemi järgi korterid 1, 5 ja 9 maksvad kütte eest korteri pindala järgi ning ülejäänud korterid ei maksa, neil on elektriküte.

Erinevaid tasusid (nt gaas, elekter) on võimalik jagada ka trepikodade vahel. Sisestades Hind/valem lahtrisse valemi:

IF(trepikoda= ‘2’, 30, 0),

siis kõik korterid, kes elavad teises trepikojas maksavad 30 eurot ning ülejäänud trepikodade korterid maksavad 0. Valemeid saab sisestada ja muutujaid saab valida nimekirjast, kui kasutada kiirvalikuklahvi F5 või kolme punktiga valikunuppu. Programm toetab järgmisi muutujaid:

  • pindala – korteri pindala;
  • näit – antud kauba näitude vahe;
  • püsitasu – püsitasu koguse väärtus;
  • omanik – korteri omaniku nimi;
  • elanike – korteri elanike arv;
  • korrus – korrus, kus korter asub;
  • korter – korteri kood (mõistlik, et korteri kood oleks sama, mis selle number);

Hinna lahtrisse võib samuti sisestada nii arvu kui ka valemid.

NB!

Kui korteril on sisestatud püsitasude all erihind, siis vaatamata sellele, mis on sisestatud antud kauba hinna lahtris, arvel kasutatakse püsitasude tabeli erihinna lahtri väärtust.

Rea tüübi lahtris võib olla üks kahest väärtusest:

  • Tavaline
  • Illustratiivne – see kaup trükitakse arvele, kuid selle rea summat ei liideta arve summale.

Arve vormi saab vajadusel ise kujundada.

NB!

Isekujundatud arvevormi nimi peab algama lõikega kyarved_

Muudetud arvevorme oleks kasulikum salvestada teise nime all. Siis, kui midagi läheb valesti on standardvorm alati võtta. Samuti programmi uuendused võivad väljatrükkide standardvorme üle kirjutada.

Vaata lisaks