Keri sisuni

Müügiarved

Valides menüüs Müük – Müügiarved avaneb müügiarvete register.

Topelt klõpsuga saab koostatud arve avada ja vajadusel parandada või uuesti välja printida. Arveid saab registris reastada klõpsates veeru pealkirjal. Akna all paremas nurgas asub otsinguväli, kuhu saab kirjutada otsitav arve numbri, nime või tunnuse ja vajutadest kiirklahvile F3 .

Kui müügiarveid on väga palju soovitame kasutada filtrit.

Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval hammasratta ikoonil või vajutades kiirklahvil ( Ctrl+F ).

Avanenud aknas valida, millise tunnuse järgi soovitakse filtreerida (periood, summa, ostja, maksja, kaup, objekt või koostaja). Filtri saab aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”, seejärel jäävad ekraanile vaid valitud tunnust sisaldavad arved. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud arveid.

Uue müügiarve koostamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil  või kiirklahvil Ctrl+N .

Kasutaja saab seadistada ka seda, milliseid veerge registris kuvatakse. Hiire parema klahviga registri peal klikkides saab valida Nähtavad veerud.

Joonis 74

Juba koostatud arvest saab avada koopia, klõpsates arve peal hiire parema klahviga ja valides Ava koopia või kiirklahviga Shift+Ctrl+N .

Ka on võimalik registris arveid korraga kinnitada, selleks soovitame kinnitamata arved filtreerida (nt valides perioodi) ja seejärel hiire parema klahviga valida menüüst Koondkinnitamine.

Müügiarve

Uue müügiarve koostamine

Alljärgnevalt on ära toodud, millised võimalikud väljad saab arve koostades täita. Osad väljad sõltuvad mooduli olemasolust, osad tehtud seadistustest ja osad väljad täituvad automaatselt, kuid saab arvel vajadusel muuta ning osad saabki jätta lihtsalt tühjaks. Täidetavad väljad:

 • arve number – võimalik iga kord ise sisestada, kuid programm nummerdab ka ise automaatselt jooksval majandusaastal suuremast numbrist edasi. Kahte ühesuguse numbriga arvet samasse majandusaastasse ei luba koostada. Uuel majandusaastal algab nummerdamine 1-st (muudetav). Tähti ja muid tunnuseid numbri ees või taga saab kasutada läbi objekti kasutusele võtu;
 • kuupäev – vaikimisi tänane kuupäev, aga saab ka muuta;
 • ostja – tuleb valida firmade andmebaasist, kui seal soovitud klienti ei ole, siis saab jooksvalt kohe lisada läbi valiku Uus;
 • maksja – vaikimisi sama, mis ostja. Kui maksja on teine firma, siis tuleb valida sobiv firmade andmebaasist või lisada läbi valiku Uus. Automaatse maksja määramise võimalus firmale (firma kaardil leheküljel Müük);
 • maksetähtaeg – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid võimalik sisestada ka eraldi igal arvel. Kui väli jääb tühjaks või jääb sinna null, siis trükitakse arvele maksetähtajaks arve kuupäev;
 • viivis – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid võimalik sisestada ka eraldi igal arvel. Kui väli jääb tühjaks või jääb sinna null, siis arvele viivist ei trükita;
 • objekt – tuleks valida objektide andmebaasist, kui soovite kasutada objekte (osakond, müügimees, projekt jms). Kui soovitud objekti pole, saab selle luua läbi valiku Uus;
 • ladu – vajalik sisestada lao kasutajatel lao kaupade korral, automaatselt tuleb vaikimisi ladu, mida saab muuta. Ka saab valida ladude andmebaasist, kui seal soovitud ladu pole, saab selle lisada läbi valiku Uus;
 • valuuta – tuleb vaikimisi firma kaardilt, kuid seda saab muuta valides valuutade andmebaasist sobiva. Kui seal soovitud valuutat pole, saab selle kohe lisada, vajutades Uus;
 • valuutakurss – tuleb samuti automaatselt, saab muuta otse müügiarvel;
 • allahindlus – soodustuse protsent kogu arvele;
 • sularaha arve – teha linnuke kui arve eest tasutakse koheselt sularahas (arve kinnitamisel tekib aut. laekumise kanne kassasse);
 • kaardimakse – teha linnuke kui arve eest soovitakse maksta kaardiga (saab seadistada, et arve kinnitamisel tekib kohe ka laekumise kanne seadistatud kontole);
 • sisestatakse hinnad käibemaksuga – vaikimisi Programm – Firma andmed – Müügiarved lehel olev valik, kuid võimalik arvel muuta.

Kaubad

 • kood – saab valida F5 -ga, kasutada triipkoodilugejat või ise kirjutada sisse. Saab ka jooksvalt, töö käigus, uusi kaupu lisada;
 • nimetus – kauba nimetus, saab arvel muuta; lisainfo – lisainfo kauba, toote, teenuse kohta. Siia kirjutatakse ka kauba kaardil olev lisainfo, kui see on müügi seadistustes aktiveeritud;
 • mõõtühik – tuleb vaikimisi selle kauba seadistustest, kuid võimalik ka arvel muuta;
 • kogus – tuleb sisestada kauba kogus, vaikimisi üks;
 • hind – vastavalt seadistusele, kas käibemaksuta või käibemaksuga müügihind. Tuleb automaatselt, kui kaubale on müügihind määratud hinnakirjas, mis kliendile määratud;
 • käibemaksu tariif – on määratud kauba juures, kuid saab valida käibemaksu tariifide loetelust;
 • käibemaksu % – käibemaksu tariifile vastav käibemaksuprotsent, tuleb automaatselt;
 • hind – kui on seadistatud käibemaksuta hind, siis kuvatakse selles veerus käibemaksuga hind. Kui seadistustes oli käibemaksuga hind, siis kuvatakse käibemaksuta hind;
 • allahindluse % – soodustuse protsent konkreetsele kauba reale;
 • kokku – rea summa kokku, tuleb automaatselt;
 • laoseis – kuvatakse valitud kauba lao jääk, kui selle näitamine on sisse lülitatud Lao seadistustes;
 • konto – tuleb müügikonto kauba kaardilt (tulukonto), mida saab otse arvel muuta. Realisatsiooni konto näitamine müügiarvel tuleks sisse lülitada Müügi seadistustes;
 • konto nimetus – kuvatakse valitud müügikonto nimetus.

Muu

 • tarnetingimused – vajalik Intrastati aruannete jaoks;
 • tarneaeg – aeg päevades;
 • transportija – valitakse firmade loetelust, sobiva puudumisel saab kohe juurde lisada klõpsates Uus;
 • transpordiliik – valitakse transpordiliikide loetelust, sobiva puudumisel saab kohe juurde lisada klõpsates Uus;
 • arve koostaja – tuleb kasutajate loetelust, vaikimisi antakse hetkel sisseloginu;
 • viitenumber – vajalik arve tasumisel;

Hinnatäpsustused

 • veokulu välisriigis – transpordikulud välismaal;
 • veokulu oma riigis – transpordikulud Eestis;
 • kindlustuse summa – kindlustuse maksumus;
 • muu – muud kulud;

Kasum

Sellel lehel kajastatakse omahind, kasum, katteprotsent ja juurdehindluse protsent kaupade lõikes ja arve kohta kokku.

Vajutades tabalukuga ehk kinnita ikoonil, koostab programm automaatse kande või kanded pearaamatusse. Kinnituse maha võtmisel saab arvet parandada, seejärel tuleb arve uuesti kinnitada ning automaatselt genereeritakse uus ja õige kanne pearaamatusse.

Müügiarvet saab parandada seni, kuni sellest ei ole koostatud lao väljamineku saatelehte. Kui saateleht on koostatud, tuleb paranduste tegemiseks esmalt kustutada saateleht, võtta maha arve kinnitus ja teha vajalikud muudatused. Uus saateleht tuleb koostada käsitsi, klõpsates klambri ikoonil . Kui ladu puudub, tuleb kinnitatud arve parandamiseks ennem kinnitus maha võtta.

Müügiarve kustutamine

Müügiarvet saab igal ajal kustutada (isegi kui saateleht on koostatud ja kinnitatud). Juba kinnitatud müügiarve kustutamiseks tuleb ennem arvel kinnitus maha võtta ning laomooduli olemasolul tuleb võtta kinnitus maha ja kustutada ka saateleht.  Müügiarve kustutamiseks tuleb klõpsata kustuta ikoonil või kiirklahvil Ctrl+Del .

Müügiarve kinnitamine

Müügiarve kande kontod tulevad järgnevalt:

 • Kauba realisatsiooni konto seadistatakse kauba kaardil, kuid saab arvel muuta.
 • Käibemaksu konto seadistatakse Käibemaksu tariifides ja tariif on valitud kaubale või sisestatud arvel.
 • Ostja konto on määratud Firma andmetes.
 • Sularahaarve puhul tehakse korraga ka teine kanne, mis tuleks seadistada Müük-Sularahaarvete seadistustes.
 • Kaardimakse korral saab samuti seadistada laekumise kande Müük-Müügi seadistused-Kaardimaksed leheküljel.

Müügiarvel järgmisele reale saab liikuda Enter või Tab klahviga.

Järgmisele reale uut kaupa valima saab kiirelt klahvi F8 vajutamisega.

Müügiarvet tehes saab vaadata ka antud kliendile tehtud müükide ajalugu. Selleks tuleb peale kliendi valimist vajutada F6 . Ajalugu saab vaadata nii kliendi, kauba kui ka dokumendi liigi (tellimused, pakkumised, arved) järgi.

Müügiarvel on võimalik koguse sisestamisel lasta automaatselt ära arvutada kauba kogukaal.

Arvete akna all paremas nurgas näeb arve kogusummat koos käibemaksuga.

Väljatrükivormid

Profitis saab kasutada erinevaid isekujundatud müügiarve vorme ja kliendi juures arvevormi määrata või valida arvel sobiv.

Vaata lisaks

Siseriiklik pöördmaks

Kuni 2016. aasta lõpuni rakendati siseriiklikku pöördkäibemaksu erikorda metallijäätmete, väärismetalli ja kinnisasja ostu-müügi tehingute puhul. Alates 01.01.2017 laiendati seda käibemaksu erikorda ka uute metalltoodete ost-müügi tehingutele. Alus: Käibemaksuseadus §41¹. Lisainformatsiooni käibemaksu erikorra laienemisest metalltoodetele saab lugeda Maksuameti lehelt.

Siseriiklikku pöördmaksustamist saab rakendada ainult kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahelisele tehingule. Müüja peab veenduma, et talle ostja poolt teatatud käibemaksukohustuslase number on kehtiv ja pöördmaksustamist saab ka tegelikult rakendada.

Selleks, et programmis siseriikliku pöördkäibemaksu erikorda kajastada tuleb lisada uued käibemaksu määrad, seadistada kaubakaardil ostu- ja müügikonto ning kasutatavad KM tariifid.

KM määr 20% erikord ost, käibemaks 20%, müügikäibemaksu konto 2212 (müügi käibemaks), ostukäibemaksu konto 2211 (ostu käibemaks), KMD inf kood 20erikord ja erisuse kood 12.

Joonis 75

KM määr 20% erikord müük, käibemaks 20%, müügikäibemaksu konto 2212 (müügi käibemaks), ostukäibemaksu konto 2211 (ostu käibemaks), KMD inf kood 20erikord, erisuse kood 02 ja tekst arvele:

Pöördkäibemaksustamine KMS § 41(1)

Joonis 76

Pöördmaksustamisel tuleb luua uued ostu- ja müügikontod. Uusi kontosid saab luua menüüs Finants->Kontoplaan.

Näide ostukontost:

Joonis 77

Näide müügikontost:

Joonis 78

Kaupade registris tuleb muuta Ostu- ja Müügi KM tariif ning ostu- ja müügikonto kaupadel, millele laieneb pöördmaksustamine. Siseriikliku pöördkäibemaksustamisele kuuluvate tootete loetelu: KMS §411 lg2.

Joonis 79

Siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluva tehingu kohta tuleb vastavalt KMS § 411 lõikele 5 väljastada eraldi arve, millele tuleb lisada viide „pöördmaksustamine“. Lisaks peab ka siseriikliku pöördmaksustamise korral väljastatav arve vastama kõigile KMS § 37 nõuetele – muuhulgas peab arvele olema märgitud käibemaksusumma ning kauba soetaja nimi, aadress ja vastavalt KMS § 37 lõike 7 punktile 4 ka käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kuna pöördmaksustamise korral on ostjal kauba hinnalt käibemaksu maksmise kohustus. Ostja tasub müüjale arve käibemaksuta summa, sõltumata makseviisist ja tehingu väärtusest.

Näide pöördmaksustamise müügiarvest:

Joonis 80

Metalltoodete müük eraisikutele või mittekäibemaksukohustuslastele isikutele on tavapärane müük tavapärase käibemaksumääraga.

Arve väljatrükil peab olema viide pöördmaksustamise kohta. Kui teil seda ei teki väljatrükile, siis tuleb arve väljatrükk kujundada. Olles müügiarvel on jaluses:

Joonis 81

Vajutage nupule Kujunda. Avaneb Designer. Arve lõppu  (üleval menüüs Arvelopp) master data osasse, kus on maksustatav käibemaksumääraga ja käibemaks, tuleb lisada valem:

[tblK."Arvetekst"]

Juhul, kui ei tule arve väljatrükile käibemaksu summa, siis soovitame kontrollida kas käibemaksu järgi on lisatud valem:

[tblK."Kuva"]

Joonis 82

Näide pöördmaksustamise ostuarvest:

Joonis 83

Müüja deklareerib kauba maksustatava väärtuse ainult KMD lahtris 9 ja ei täida KMD lahtrit 1. Ostja deklareerib kauba maksustatava väärtuse KMD lahtrites 1, 7 ja 7.1 ning sellelt arvutatud käibemaksu lahtris 4. Mahaarvatava sisendkäibemaksu deklareerib ostja KMD lahtris 5 nagu ka muude soetuste korral. Seega tuleb käibedeklaratsiooni seadistustes teha muudatusi lahtrites 9, 1, 7, 7.1 ja 5. Käibedeklaratsiooni seadistusi saab muuta menüüs Finants->Käibedeklaratsioon nupp Seadistused.

Lahtrisse 9 tuleb valida müügikonto {3114}, lahtrisse 1 liita juurde deebet ostukonto {D:166}, lahtrisse 7 ja 7.1 deebet ostukontod {D:166} ja lahtris 5 lahutada maha deebet ostukonto0,20 ({D:166}0,20). Seejärel salvestada seadistused.

Joonis 84

Müüja deklareerib tehingu käibemaksuta summa käibedeklaratsioonil lahtris 9 ja ei täida lahtrit 1. Kui antud ostjaga on kuu tehingute summa ilma käibemaksuta vähemalt 1000 eurot, siis tulevad need arved KMD INF A-osale erisuse koodiga „02“.

Joonis 85

Ostja deklareerib tehingu käibemaksuta summa käibedeklaratsioonil lahtris 1, 7 ja 7.1. Juhul kui tehingupartneriga kuu tehingute summa ilma käibemaksuta on vähemalt 1000 eurot, siis tulevad need arved KMD INF B-osale, erisuse koodiga „12“.

Joonis 86

Viivisarve koostamine

Viivis (ehk viivitusintress) on võlausaldajale ettenähtud õiguskaitsevahend. Kui võlgnik viivitab oma rahalise kohustuse täitmisega, siis on võlausaldajal reeglina alati õigus nõuda lisaks põhivõlale viivise tasumist. Ei ole oluline, kas võlgnikuks on füüsiline või juriidiline isik.

Viivisarve koostamiseks on vaja luua uus kaup viivis.  Tüüp Kuluartikkel, ostu KM tariif 0%, müügi KM tariif 0%. Ostukonto 6313 – makstud viivised, müügikonto 423 – saadud viivised.

Joonis 113

Peale kauba lisamist on võimalik viivise seadistustes määrata kaubaks Viivis.

Joonis 114

Viivise suurus (viivisemäär) määratakse Profitis kindlaks protsendina võlgnetavalt summalt (võlasummalt) kalendripäevas. Viivise suurust saab määrata firma kaardil või otse müügiarvel.

Joonis 115

Firma kaardil märgitud viivise % võetakse automaatselt müügiarvele. Muutes müügiarvel viivise % arvestatakse viivisarve koostamisel müügiarvel määratud protsenti.

Joonis 116

Viivisarve koostamiseks tuleb avada firmade register. Otsida firma, kellele viivist arvutatakse ja avada firma leht. Firma lehel on päises klambri ikoon , millele vajutades saab valida Viivise arvestus.

Joonis 118

Peale viivise arvestuse valimist on võimalik määrata perioodi algus ja perioodi lõpp.

Joonis 119

Koostatakse viivise arve. Viivise arve koostamisel võetakse aluseks fikseeritud viivisemäär päevas ja võla tekkimise kuupäev.

Joonis 120

E-arvete saatmine

E-arve on elektroonilises formaadis arve, mida erinevad infosüsteemid võivad saata ja vastu võtta. Täna Profit kasutab e-arvete saatmiseks operaatoreid E-arveldaja ja Finbite. Arve PDF formaadis, mida sai ka varem Profitist saata, ei ole e-arve.

Selleks, et Profitist e-arveid saata, tuleb:

 1. rentida e-arvete moodul
 2. teha kindlaks, et kasutate viimast Profiti versiooni
 3. sõlmida leping Finbitega või saada Intellisoftilt autentimiskood E-arveldaja kasutuselevõtuks
 4. teha seadistused menüüs Müük / E-arve operaatori seadistused vt juhendit

E-arvete mooduli olemasolul müügiarve seoste paneelis on alalõik “EDI”, mille all on järgmised valikud:

Ostja e-arvete vastuvõtmise võimekus

Müügiarvel ostja nime järele tekib nupp , mis näitab, kas ettevõttel on e-arve vastuvõtmise võimekus:

 • Kui “E” on rohelist värvi, ettevõte on võimeline e-arveid vastu võtta.
 • Kui “E” on punast värvi, siis e-arvete vastuvõtmise võimekus ettevõttel puudub.

Toimingud e-arvetega

Salvestatud müügiarve seoste paneeli kaudu saab käivitada järgmisi e-arvega seotud toiminguid:

 • Salvesta Eesti e-arve
 • Salvesta EL e-arve (UBL)
 • Salvesta EDI XML dokument
 • Saada e-arve meilile
 • Saada e-arve <operaatori> kaudu

Järgnevalt lühidalt peatume igal funktsioonil:

Salvesta Eesti e-arve

Valides Salvesta Eesti e-arve, saate sobivasse kohta salvestada müügiarve Eesti e-arve formaadis.

Salvesta EL e-arve (UBL)

Profit võimaldab lisake Eesti e-arve formaadile salvestada müügiarvet EL UBL ja Telema formaadis. Tulevikus, kui e-arve operaatoritel tekib EL formaadi tugi, antud funktsiooni arendatakse edasi. Hetkel see on pigem eksperimentaalne.

Saada e-arve meilile

Antud funktsioon võimaldab saata ostja e-posti aadressile arve PDF ja e-arve formaadis (mõlemad failid lisatakse e-kirjale manustena). Vastavale e-posti seadistustele e-kiri saadetakse otse Profitist (SMTP) või süsteemi installeeritud meilirakenduse kaudu (MAPI).

Saada e-arve operaatori kaudu

Vastavalt e-arve operaatori seadistustele saadetakse müügiarve teie operaatori kaudu ära. Saatmise protsessi lõppedes kuvatakse teade, kas saatmine õnnestus (vt järgneval pildil) või saatmise ebaõnnestumise põhjuste kohta.

Näiteks kui on puudu nt Kliendil registrikood või ettevõttel ei ole e-arve vastuvõtmise võimekust, siis tuleb sellekohane veateade.

Müügiarve leheküljel E-teenused näete e-arve saatmise aega, staatust ja EDI transaktsiooni ID-d.

Iga e-arve saatmise kohta salvestatakse programmi logi. Viide logile tekib müügiarve seoste paneeli (müügiarve päise paremal) Dokumentide rühma.

Kui tekib vajadus juba operaatori kaudu saadetud arvet muuta, soovitame teha kreeditarve, koostada uus arve ja saata need kliendile (e-arvetena).

Profit võimaldab saata e-arvet ka uuesti, tühistades e-arve saatmise oleku (E-teenused leheküljel nupp “Tühista” Staatuse lahtri paremas osas). Aga seljuhul peate olema kindel, et teie klient ise rakendab vajalikud meetmed, et tema raamatupidamisprogrammi topelt arved ei saaks.Kui e-arve saatmisega peaks tekkima probleeme, võtke meiega ühendust kirjutades aadressile abi@intellisoft.ee. Lisage kirjale probleemse arve transaktsiooni ID, mida saate kopeerida vastavast lahtrist müügiarve leheküljelt “E-teenused”.

E-arve vastuvõtja määratakse vastavalt e-arve seadistustele

 1. eelistus: Receiver
 2. eelistus: Payer
 3. eelistus: Buyer

Näiteks

st kui soovitakse saata arvet allüksusele, kus maksjaks on ettevõte ning ettevõttel on reg.kood ning allüksusel seda pole, siis tuleb seadistada programmi menüüs Müük/E-arve operaatori seadistused/Firmad e-arvel järgmiselt:

 • BuyerParty: ostja
 • PayerParty: maksja
 • RecipientParty: maksja

Kreeditarve

Kreeditarve koostamine toimub müügiarvete alt avades menüüs Müük – Müügiarved.

Uue arve lisamiseks tuleb klõpsata valge lehega ikoonil  või kiirklahvil Ctrl+N .

Kreeditarve sisestamine toimub sarnaselt müügiarve sisestamisega. Ainsaks erinevuseks on see, et  kreeditarvel tuleb näidata kogus negatiivsena ehk miinusmärgiga.

Arve lisainfosse kirjutada, mis arve kohta on kreeditarve koostatud.

Joonis 93

Kreeditarve on vaja kinnitada, et tekiks kanne pearaamatusse. Seejärel tuleb vajutada kiirklahvil F6 või valida klambri ikooni  alt Seosed arvetega. Avaneb Arvelduste info aken, kus tuleb teha hiire topeltklõps arvel või arvetel, mida soovitakse kreeditarvega siduda ja vajutada OK.

Joonis 96 Juhul kui arve pealkirjaks soovite Kreeditarve, tuleks kreeditarvele kujundada eraldi arvevorm.

Joonis 97

Joonis 98

Müügiarve väljatrükivormi seadistamine

Arvevormi on võimalik ise kujundada vastavalt oma soovile. Selleks tuleb avada juba tehtud arve/koostada uus arve ning arve jaluses vajutada nupule Kujunda. Avaneb aruandegeneraator.

Aruandegeneraatoris salvestada algselt arvevorm teise nimega (et vältida standardvormi ülekirjutamist). Selleks valida menüüst File-Save As.

Arvevormi fail tuleb salvestada PROFITi kataloogi (vaikimisi on see C:\Profit) sobiva nimetusega (näiteks Invoice.frf). Fail tuleb salvestada igasse arvutisse, kust väljastatakse arveid.

Seejärel avada Profitis menüü Programm – Isekujundatavad aruanded ja lisada uus vorm ( Ctrl+N ).

Aruande pealkirjaks tuleb sisestada arvevormi nimi (nt “Invoice” või “Ingliskeelne arvevorm” vms. Määratud nimetusega ilmub müügiarvel arvevormi valikusse lisaks Standardvormile).

Aruande faili välja sisuks tuleb valida nimekirjast salvestatud arvevormi fail.

Tüübiks valida “Müügiarve”.

Arvevorm lisandub müügiarve väljatrüki valikusse.

Joonis 91

Kujunda nupu alt saate lisatud vormi kujundada, aruandegeneraatoris kuvatakse päises uue vormi nimi stiilis “Designer – vorminimi.frf” (näiteks invoice.frf).

Mõned kasulikud valemid:

Sularahas tasutud arve sissemakstud summa:

[strtofloat([MANUS('kaubaliikumine', [arve.id], 'cash.payed')])]

Sularahas tasutud arve tagastatud summa:

[strtofloat([MANUS('kaubaliikumine', [arve.id], 'cash.payedback')])]

Eelnevad valemid toimivad vaid juhul, kui sisse lülitatud sularaha tagastuse arvutamise funktsioon.

Müük Euroopa Liitu

Müügiarve koostamisel Euroopa Liitu on oluline valida õige käibemaksutariif ja müügikonto. Seadistused saab teha kauba kaardil või ka otse müügiarvel.

Joonis 99

Müügiarve koostamine EL-i kliendile:

Joonis 100

Kindlasti tuleks üle vaadata, et kliendi kaardil oleksid sisestatud käibemaksukohuslase number ja riik, et arve läheks VD deklaratsioonile.

Selleks, et käibedeklaratsioonile tuleksid õiged andmed tuleb seda seadistada. Käibedeklaratsiooni saab seadistada, kui avada menüüs Finants – Käibedeklaratsioon ja klõpsata aruandeakna alumises osas olevale nupule Seadistused.

Joonis 101

Käibedeklaratsiooni seadistamine

 • Reale 3 tuleb sisestada looksulgude vahele {…} ja omavahel kokku liita 0% määraga maksustavad toimingud ja tehingud;
 • Reale 3.1 tuleb sisestada looksulgude vahele {…} ja omavahel kokku liita EL-i müüdud kaupade ja teenuste kontod;
 • Reale 3.1.1 tuleb sisestada ainult EL-i müüdud kaupade kontod. Kontod saab valemi reale valida kontoplaanist ja programm paneb ise õiged sulud.

Joonis 102

Müügiarvete saatmine e-postiga

Müügiarveid saab saata klientidele automaatselt e-posti teel, kui kasutusele on võetud meiliprogramm (Outlook, Mozilla Thunderbird jm) ja isekujundatud müügiarvevorm.

Müügiarve elektrooniliseks edastamiseks tuleks esmalt avada arve, mida soovitakse kliendile saata. Seejärel vajutada müügiarve ülemises vasakus servas asuvale printeri ikoonile või kiirklahvi Ctrl+P , mis avab arve trükkimise eelvaate.

Joonis 104

Arve trükkimise eelvaate akna ülemisse vasakusse serva ilmub Ümbriku ikoon . Klõpsates ümbriku ikoonil avaneb meiliprogramm koos kirjaga. Kirjale on juurde lisatud arve pdf-failina ning automaatselt tuleb arve saaja (kliendi) e-maili aadress. Kirja saatmiseks tuleb vaid Send nuppu vajutada.

Joonis 106

Ka on võimalik arve salvestada PDF-failiks ja ise kirjale manuseks lisada.

Joonis 107