Keri sisuni

Lao sissetulekute aruanne

Lao sissetulekute aruanne kajastab kõiki lao sissetulekuid valitud perioodi kohta. Eraldi saab aruannet tellida ka ühe lao, kauba või hankija sissetulekute kohta. Aruannet saab teha ka objektide ja kaubagruppide lõikes ning tulemused võib järjestada kuupäeva või hankija järgi.

Kui soovime sissetulekute aruannet kaupade lõikes, siis tuleb panna linnuke lahtrisse “Detailne aruanne”. Sellisel juhul on aruandes kajastatud iga sissetuleku saatelehel olnud kauba kood, nimetus, ühik, kogus ja hind. Kui see linnuke ära võtta näeme aruannet saatelehtede lõikes summaarselt.

Joonis 364

Vajutades Alusta avaneb aruande eelvaade:

Joonis 365

Aruannet saab välja trükkida, salvestada PDF-ks või kopeerida Excelisse, vajutades Ctrl+C ja Excelis Ctrl+V