Keri sisuni

Pearaamatu kanded

Sisestatud kannetest tekib register, kus kandeid saab järjestada klõpsates hiire kursoriga ikoonile Kande tüüp, kande tüübi nimetus, majandusaasta, number, kuupäev, dokument, summa, staatus, siis programm järjestab registri tähestiku järjekorda algusest (A – Z) ja numbrid kasvavas järjekorras (1- ….). Klõpsates teist korda, muudab programm registri tähestiku järjekorda lõpust (Z – A) ja numbrid kahanevas järjekorras. Kannete registrit on võimalik vajaduse korral vedada hiirekursoriga suuremaks või väiksemaks, tõmmates menüüd alt servast. Kande registrisse sisenedes on võimalik varem tehtud kannet parandada ja kustutada.

On võimalik konkreetset kannet otsida, märkides ära veeru, milles oleva tunnuse järgi soovitakse otsida ja vajutades F3 . Akna all paremas nurgas avaneb otsinguväli, kuhu tuleks kirjutada otsitav väärtus ja vajutada OK. Kui programmiga on pikalt töötatud või kui kandeid on väga palju ja nende hulgast on raske vajalikku kannet leida, on soovitav kasutada filtrit. Selleks tuleb klõpsata tööriistaribal oleval hammasratta ikoonil või vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F , avanevas aknas saab valida perioodi, kande tüübi, summa, konto, firma ja objekti ning seejärel jäävad ekraanile vaid valitud tunnust sisaldavad kanded. Filtri saab aktiveerida pannes linnukese lahtrisse “Aktiivne”. Võttes maha linnukese lahtrist “Aktiivne”, näeb jälle kõiki tehtud kandeid. Filtrit saab edukalt kasutada ka otsinguna.

Kande parandamiseks tuleb Kannete registris teha topeltklõps vajalikul kandel, sooritada seal parandused ja salvestada muudatused. Kande kustutamiseks tuleb kanne kas avada või kannete registris valitud kande peal klõpsata kustuta nuppu. Nüüd kanne ei lähe aruannetesse, välja arvatud päevaraamat, mida saab ka kustutatud kannete kohta tellida, kuid seda on võimalik näha kannete registris, tema staatus on “Kanne on kustutatud!”. Kande lõplikuks kustutamiseks või taastamiseks tuleb klõpsata paremal hiireklahvil ja valida sobiv variant. Parandada ja kustutada saab ainult käsitsi koostatud kandeid. Automaatsete kannete muutmiseks või kustutamiseks tuleb avada algdokument ja võtta kinnitus maha (kanne kustutatakse ära), teha vajalikud parandused ning uuesti kinnitades tekib uus ja õige kanne.

Kandest saab teha ka koopiat, selleks klõpsata valitud kande real hiire paremat klahvi ja valida “Ava koopia”. Teha vajalikud muudatused ja salvestada uus kanne, vana jääb muutumatuks.

Joonis 263