Keri sisuni

Kasutajad

Kasutaja õiguste määramise lehekülg on mõeldud firmale, millel on mitu programmi kasutajat. Kasutaja ligipääsu erinevatele programmi menüüdele ja aruannetele saab piirata. Selleks tuleb lisada uus kasutaja ja seadistada tema õigused.

Kasutajaid lisades ja õiguste määramiseks tuleb sisse logida administraatori õigustega kasutajana (SYSDBA). Administraatoril on õigus kõikides tegevustes ja moodulites dokumente sisestada ja parandada.

Kasutajate nimekiri

Uue kasutaja saate luua, kui klõpsate valge lehega ikoonil valge_leht või kiirklahvi Ctrl+N.

Sisestada kasutajanimi, -andmed ja salasõna. Sisestatud kasutajanime ja salasõnaga saab kasutaja edaspidi programmi sisse logida.

Õigused

Sellel leheküljel saab seadistada, milliseid registreid ja aruandeid saab kasutaja vaadata, lisada, muuta, kustutada ja käivitada. Linnukesed tuleb teha ainult nende tegevuste lahtritesse, mis on kasutajale lubatud.

Kasutajaõigused

Lehele hiire parema klahviga peale klikates või küljel nupule vajutades saab valida “Lubada kõik toimingud antud objektiga” või “Lubada kõik toimingud kõikide objektidega” või vastupidi keelata seda.

Küljel saab seadistada ka, kas on “Ligipääs teiste kasutajate loodud dokumentidele” ja “Ligipääs teiste ladude dokumentidele”

Kontaktandmed

Kontaktandmed lehel saab sisestada uue kasutaja kontaktandmed.

Seadistused

Seadistuste lehekülg on mõeldud Profit POSi ehk kassamüügimooduli kasutajatele. POSi seadistuste kohta saate lugeda lähemalt meie juhendist valides alateema Profit POS.