Keri sisuni

Näidud

Allpool olevas tabelis loetletakse ära kõik kaubad, mille tüüp on KÜ näit. Tüüp KÜ näit tuleks valida mõõtjatega kaupadel, näiteks: vesi, gaas jne.

Joonis 469

Näite saab sisestada kahtemoodi:

  1. Artikli kaupa: valime tabelist artikli ja klõpsame nuppu Sisesta näidud (või topelt klõps artikli peal)
  2. Näidud korteri kaupa: vajutades nuppu Näidud korteri kaupa.

Näitude sisestamine artikli kaupa:

Joonis 470

Avaneb aken, mis sisaldab tabelit kõikide korteritega (kõik kirjed firmade registris, kus on sees linnuke “Korter” ), üleval kuvatakse kuu ja näidu andmed.

Tabel sisaldab korteri koodi, nimetust, omaniku nime, eelmise kuu näitu. Sisestada saab kas jooksva näidu või näitude vahe (programm ise arvutab teise veeru väärtuse).

Muuta saab ka eelmise kuu näitu. Selleks tuleb klõpsata valitud korteri algnäidul hiire parema klahviga ja avanenud rippmenüüst valida Muuda algnäit.

Joonis 471

Avanenud aknasse saab sisestada uue väärtuse. Algnäit on vaja sisestada programmi kasutusele võtul esimesel kuul, samuti mõõtja vahetusel.

NB!

Algnäitu muutmine ei mõjuta eelmise kuu lõppnäitu!

Näite/vahesid võib muuta ka kõiki korraga, samuti parema hiireklahvi abil avaneva rippmenüü kaudu.

Akna alumises paremas nurgas kuvatakse vahede summa.

Näitude tabelit saab välja trükkida vajutades klaviatuuril Ctrl+P või tööriistaribal oleval trükkimise ikoonil.

Juhul, kui korteril puudub mõõtja, siis omaniku nime järel kuvatakse vastav hoiatus.

Joonis 472

Näitude tabeli väljatrükivormi võib ka kujundada vastavalt oma vajadustele.

NB!

Isekujundatud väljatrükivormi nimi peab algama lõikega kynaidud_

Muudetud väljatrükivorme oleks kasulikum salvestada teise nime all. Siis, kui läheb midagi valesti on standardvorm alati võtta. Samuti programmi uuendused võivad väljatrükkide standardvorme üle kirjutada.

Näitude sisestamine korteri kaupa:

Joonis 473

Aken koosneb kahest tabelist, ülemine sisaldab korterite andmeid ja alumine valitud korteri näitude tabelit.

Mugav on sisestada kõigi korterite kõik näidud järjest. Programm ise liigub Enter it vajutades järgmise korteri juurde, kui eelneva korteri viimane näit on sisestatud.

Selles aknas on samuti võimalik muuta algnäitu.