Keri sisuni

Palga seadistused

Menüüs Palga seadistused tuleb seadistada palgaarvestuse kande tüübid ja kontod.

Palgaarvestuse kande tüübiks valida “PK” – selle kande tüübiga koostab programm automaatse kande palgaarvestuse kinnitamisel.

Palga maksuarvestuse kande tüübiks valida “PM” – selle kande tüübiga koostab programm automaatse kande palgaarvestuse väljamaksete kinnitamisel (kui maksu viitvõla ja maksuvõla kontod on samad, siis programm seda kannet ei koosta).

Palga võla kontoks valida 241 Palgaarveldused ja Elatise võla kontoks valida 242 Palgast kinni peetud elatised.

Kui soovite, et palgaarvestus oleks arvutatud sendi täpsusega tuleb teha linnuke lahtrisse “Ei ümardata”.

Veel saab seadistada hinna komakohtade arvu töölepingus (vaikimisi 2).

Joonis 459