Keri sisuni

Müük

Kas ma saan arvevormi muuta?

Jah, arvevormid on isekujundatavad ja saab kasutada ka erineva kujundusega või eri keeltes arvevorme.

Arve all on vormi valik ja kõrval nupp Kujunda. Sellele vajutades avaneb arvevormi kujundamise aken, kus saate lisada tekste, pilte, muuta kirjastiile jpm.

Standardvormi ja näidisvorme saab alla laadida ka meie kodulehelt.

NB!

Arvevormi kujunduse võib tellida ka meilt. Selleks palume ühendust võtta

Kuidas lisada müügipakkumisele kauba pilte?

Pakkumisele pildi lisamiseks tuleb avada müügipakkumisel väljatrükivormi kujundus nupu Kujunda abil. Avaneb aken “Designer”. Programmis tuleb lisada uus pilt (Insert Picture). Pildi name tuleb objekt inspectoris panna pic ning Memo väljal vajutada kolmel punktil. Avaneb aken "text editor". Alumisse lahtrisse tuleb lisada kood:

Kauba pildi laadimise kood
begin
  pilt := sqlvalue('select pilt from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]));
  pic.loadFromFile(pilt);
end

Salvestage, sulgege kujundus ning proovige pakkumise väljatrükki.

Kuidas lisada väljatrükile järjekorranumber?

Avage Profitis aruanne, mille väljatrükile soovite järjekorranumbrit.

Vajutage all nuppu “Kujunda”.

Avaneb aruandegeneraator.

Aruandegeneraatoris valige vasakust menüüst Insert rectangle object, lisage sinna nimetus nt Jrk, mida hakatakse kuvama veeru ees.

Seejärel lisage veel üks rectangle object, mis asub Jrk all master data osas. Sinna pange valem

[LINE#]

Salvestage.

Kuidas saab müügipakkumisest teha mitu müügiarvet?

Selleks, et müügipakkumisest saaks teha mitu müügiarvet tuleb müügi seadistustes teha linnuke “Mitu seost müügidokumentide vahel” ette.

Kuidas saaks arvele mõõtühiku teises keeles?

Mõõtühiku registris saab ühikule määrata nimetuse teises keeles.

Kujundaga võtta arvevorm lahti. Klõpsata lahti Ühiku valem.

Avanenud Text editor aknas päisesse kopeerige valem: 

[sYhik]

ja alla kopeerige valem:

begin
  sYhik := sqlvalue('select nimi2 from yhikud where id = ' + str([tbl."YhikID"]));
  if sYhik = " then
    sYhik := [tbl."Yhik"];
end

Salvestage arvevorm.

Kuidas saaks müügiarvele kauba kaardil oleva lisanimetuse?

Lisage arvele valem:

[[sqlvalue('select lisanimi from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]

Kuidas saaks müügiarvele triipkoodi?

Lisage arvele uus veerg ja sisestage valem:

[[sqlvalue('select ribakood from kaubad where id = ' + str([tbl."ID"]))]]

Milline valem toob kasutaja järgi väljastaja andmed väljatrükile?

[SQLVALUE('SELECT FNAME || '' '' || LNAME FROM PRUSERS WHERE ID = ' + STR([arve.koostaja]))]

Mis on müügitellimusel “järgmine staatus”? Kuidas seda kasutada?

Müügitellimusel saab kasutada erinevaid, eri värvides staatuseid.

Näiteks staatus UUS värviga punane, EDUKAS roheline jne. Staatuseid koos värvidega saab ise seadistada.

Müügitellimuste staatusi saab seadistada menüüs Müük-Müügi seadistused. Müügi seadistustes on vaheleht “Tellimused”, kus saab määrata vaikimisi tellimuse staatust. Luues uut müügitellimuse staatust saab valida järgmise staatuse, mida kasutatakse peale esimest staatust. Näiteks staatuse uus järgmine staatus edukas. Seadistustes tuleb teha ka linnukene “Näidata sama staatusega tellimuste summat” ette.

Uut müügitellimust tehes vaikimisi pakutakse seadistustes määratud staatust. Peale tellimuse salvestamist kuvatakse tellimusel staatuse taga arve summat. Kui summale klikkida ilmub valik “Järgmine staatus”, mille abil saab määrata tellimusele järgmise staatuse. Järgmiseks staatuseks ilmub automaatselt seadistustes määratud järgmine staatus. Hiljem näidatakse müügitellimuste registris ridu värvilistena.