Keri sisuni

Suurimad muudatused 2018.a

Enam ei ole 3% kogumispensioni. Alates jaanuar 2018.a väljamaksetelt 3% asemel 2% kogumispension. Töötaja saab esitada avalduse AINULT ühte töökohta tulumaksuvaba kasutuseks (va töötavad pensionärid, kellel võimalik esitada avaldus pensioniametile ja töökohta ning tulumaksuvaba jagada. Kokku mitte rohkem kui 500 eurot) Töötaja kirjutab tööandjale uue avalduse (v.a kui oli enne, et seadusega lubatud summa ja ei soovi seda muuta). Avalduse 3 varianti:

3.1 Ei kasuta tulumaksuvaba üldse

3.2 Kasutada x summa (0-500 euri, negatiivne ei tohi olla!)

3.3 Kasutada niipalju kui seadus võimaldab (kasutades kuupõhist tm vaba valemit!)

Maksuvaba tulu avalduste näidised leitavad siin. (kliki kirjel)

Kui töötaja on kirjutanud avalduse, et arvestada nt 200.-, siis rohkem ei tohi arvestada. Kui bruto väljamakse on nii suur, et seadus 200.- ei luba kasutada, siis tuleb seaduse järgne summa arvestada. Tuleb lähtuda seadusest, mitte avaldusest! Avaldus peab kindlasti ühele tööandjale (või pensioniametile) olema esitatud, see näitab, kes sotsiaalmaksu miinimumi maksab. Aastase ja kuu maksuvabatulu arvestamiseks on kindlad valemid. Tulem võib olla sentides (ümardatakse 2 kohta peale koma). Raamatupidaja lähtub alati kuupõhisest maksuvabatulu summast, mis seaduse või avalduse järgi võimalik arvestada.

Aastase tm vaba valem 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400)

Kuupõhine tm vaba valem 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200)

TSD ja lisa 1 vorm ega esitatav fail ei pidanud muutuma. Nii töötaja kui ka tööandja hakkab uuest aastast e-Maksuametis nägema inimese tulumaksuvaba kasutamist. Kui on rohkem kasutatud, on see nähtav ja on väga soovituslik töötajat teavitada, et ta kirjutaks uue avalduse väiksemale summale. Ka Maksuamet pidi hakkama inimesi teavitama. Töölepingud tuleks kõik viia brutosse (kui veel ei ole). Tulumaksuvaba ei saa summeerida, st kui eelmisel kuul jäi osa tulumaksuvabast kasutamata, siis seda ei saa üle viia uude kuusse.